Thông báo ra mắt tính năng

Amazon Marketing Cloud hiện hỗ trợ thông tin chi tiết về doanh số ngoại tuyến

Ngày 7 tháng 5 năm 2024

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các nhà quảng cáo hiện có thể đăng ký Luồng thông tin chi tiết CPG của NCS, một tính năng trả phí mới (beta) trong Amazon Marketing Cloud (AMC). Luồng thông tin chi tiết CPG của NCS cung cấp các tín hiệu giao dịch ngoại tuyến được lập mô hình cho tất cả các hộ gia đình Hoa Kỳ.

Ảnh chụp màn hình của trang giao diện người dùng AMC với các tín hiệu Luồng thông tin chi tiết CPG của NCS nổi bật

Ảnh chụp màn hình của trang giao diện người dùng AMC với các tín hiệu Luồng thông tin chi tiết CPG của NCS nổi bật

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Cho đến nay, các nhà quảng cáo có thể sử dụng AMC để đánh giá tác động của quảng cáo đối với mức độ tương tác trực tuyến của đối tượng khách hàng, chẳng hạn như lượt xem và lượt nhấp chuột. Gói đăng ký Luồng thông tin chi tiết CPG của NCS cho phép khách hàng AMC đo lường tác động của quảng cáo đối với doanh số ngoại tuyến, tìm hiểu hành trình mua hàng đa kênh và phân biệt đối tượng khách hàng theo các hình mẫu mua hàng trực tuyến và ngoại tuyến khác nhau.

Các nhà quảng cáo CPG và tạp hóa có thể chọn danh mục sản phẩm hoặc các danh mục họ quan tâm và dễ dàng đăng ký Tính năng trả phí Luồng thông tin chi tiết của NCS (beta) trong giao diện người dùng AMC chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Sau khi đăng ký, các tín hiệu giao dịch mã hóa, sẵn sàng truy vấn sẽ được tự động thêm vào phiên bản AMC dành riêng cho nhà quảng cáo mà không yêu cầu họ phải chuẩn bị thông tin đầu vào hay thực hiện các thao tác kỹ thuật. Các nhà quảng cáo có thể kết hợp các tín hiệu giao dịch này với tín hiệu quảng cáo cấp miễn phí trên AMC hoặc tín hiệu của bên thứ nhất do khách hàng tải lên trong AMC để tạo thông tin chi tiết tổng hợp và ẩn danh riêng biệt.

Hiện được cung cấp dưới dạng gói đăng ký hàng tháng cho mỗi danh mục sản phẩm, tính năng này cho phép nhà quảng cáo điều chỉnh linh hoạt các trường hợp sử dụng dựa trên nhu cầu kinh doanh của riêng họ. Dưới đây là một vài cách mà các nhà quảng cáo có thể sử dụng tính năng mới này:

Tác động của quảng cáo đối với doanh số ngoại tuyến:

Các nhà quảng cáo có thể đo lường doanh số ngoại tuyến được phân bổ cho quảng cáo, đánh giá chiến lược truyền thông hỗn hợp nào dẫn đến nhiều giao dịch nhất và tối ưu hóa chiến thuật truyền thông của họ cho phù hợp.

Ví dụ hình dung về thông tin chi tiết:
Phân tích tác động của chiến dịch quảng cáo trực tuyến (hoạt động từ tuần 4-6) đối với doanh số ngoại tuyến bằng cách kết nối doanh số ngoại tuyến với khả năng hiển thị quảng cáo trực tuyến theo từng người dùng/hộ gia đình

Tác động của doanh số ngoại tuyến

Tác động của doanh số ngoại tuyến

Mức thâm nhập hộ gia đình của thương hiệu tính bằng doanh số ngoại tuyến:

Các nhà quảng cáo có thể tìm hiểu mức độ thâm nhập hộ gia đình của thương hiệu và tận dụng những thông tin chi tiết đó để điều chỉnh mục tiêu và ngân sách truyền thông theo những lĩnh vực tăng trưởng.

Ví dụ về trực quan hóa thông tin chi tiết:
Thương hiệu A có mức thâm nhập hộ gia đình cao nhất. Hầu hết các thương hiệu đều có mức thâm nhập hộ gia đình thấp hơn 30%. Hãy sử dụng những thông tin chi tiết này để điều chỉnh khoản đầu tư truyền thông cho các thương hiệu được chọn.

Mức Thâm nhập hộ gia đình của thương hiệu (trong Danh mục sản phẩm)

Mức Thâm nhập hộ gia đình của thương hiệu (trong Danh mục sản phẩm)

Tỷ trọng giao dịch (SoW) của thương hiệu:

Dựa trên các tín hiệu cấp danh mục sản phẩm của NCS, các thương hiệu có thể đánh giá thị phần mua hàng hoặc khối lượng mua hàng của họ trong danh mục sản phẩm đã đăng ký, so sánh chỉ số đó với các thương hiệu khác và đo lường tác động của các chiến dịch trực tuyến đến tỷ trọng giao dịch đó.

Ví dụ hình dung về thông tin chi tiết:
Tìm hiểu tác động của quảng cáo đối với SoW theo thời gian. Số lượt hiển thị của thương hiệu A tương quan với mức tăng doanh số ngoại tuyến hàng tuần và tỷ trọng giao dịch gia tăng.

Tỷ trọng giao dịch

Tỷ trọng giao dịch

Các truy vấn hướng dẫn (IQ) đi kèm cung cấp các hướng dẫn xây dựng truy vấn cũng được đưa ra để hỗ trợ các nhà quảng cáo sử dụng tính năng này.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Khách hàng đã đăng ký AMC đăng ký tính năng Luồng thông tin chi tiết CPG của NCS, với các trường hợp sử dụng nổi bật dành cho những nhà quảng cáo trong ngành CPG

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Giao diện người dùng web AMC hoặc thông qua API AMC