Amazon Marketing Cloud hiện hỗ trợ phân tích phân bổ tùy chỉnh

Ngày 25 tháng 3 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Phân bổ là quy trình có hệ thống xác định (các) chiến dịch nào sẽ nhận được tín dụng cho việc chuyển đổi sau khi quảng cáo được tiếp xúc hoặc tương tác. Giờ đây, các nhà quảng cáo có thể thực hiện những tùy chỉnh sau đây khi thực hiện phân tích phân bổ trong Amazon Marketing Cloud (AMC):

 • Khung thời gian xem lại: Chức năng này xác định khoảng thời gian đo lường các điểm chạm trên đường dẫn chuyển đổi tính từ thời điểm được chọn trở về quá khứ. Các nhà quảng cáo hiện có thể đặt khung thời gian xem lại lên đến 28 ngày trong AMC.
 • Mô hình phân bổ : Dùng để xác định cách gán tín dụng cho các điểm chạm trên đường dẫn chuyển đổi. Các nhà quảng cáo giờ đây có thể áp dụng các mô hình tùy chọn sau trong AMC:
  • Mô hình phân bổ điểm chạm đầu tiên: Gán 100% tín dụng cho điểm chạm đầu tiên trên đường dẫn chuyển đổi
  • Mô hình phân bổ điểm chạm cuối: Gán 100% tín dụng cho điểm chạm cuối cùng trên đường dẫn chuyển đổi
  • Mô hình phân bổ cân bằng trọng số: Chia đều tín dụng trên tất cả các điểm chạm trên đường dẫn chuyển đổi
  • Mô hình phân bổ dựa trên vị trí: Chia tín dụng giữa điểm chạm đầu tiên và điểm chạm cuối cùng trên đường dẫn chuyển đổi; bạn có thể tùy chỉnh trọng số được gán cho hai điểm chạm này (ví dụ: 30% cho điểm chạm đầu tiên và 70% cho điểm chạm cuối cùng)

Các truy vấn hướng dẫn liên quan cũng được cung cấp để hỗ trợ triển khai chức năng phân bổ tùy chỉnh dễ dàng và nhanh chóng.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Tiêu chuẩn “phân bổ điểm chạm cuối trong 14 ngày” đang được áp dụng trong báo cáo chiến dịch tiêu chuẩn của Amazon Ads. Với sự ra mắt của phân bổ tùy chỉnh trong AMC, các nhà quảng cáo giờ đây có thể xác định phương pháp phân bổ ưu tiên một cách linh hoạt trong phân tích truy vấn, giúp họ hình thành sự hiểu biết khách quan và toàn diện hơn về sự đóng góp của các chiến dịch khác nhau. Cụ thể, việc ra mắt có thể giúp các nhà quảng cáo:

 • Có được thông tin chi tiết về phân bổ đa chiến dịch, đa phương tiện truyền thông. Báo cáo chiến dịch tiêu chuẩn chỉ báo cáo những chuyển đổi được phân bổ cho các chiến dịch riêng lẻ. Với phân bổ tùy chỉnh trong AMC, các nhà quảng cáo có thể phân tích ngược lại từ các chuyển đổi và so sánh sự đóng góp tổng hợp của các chiến dịch và kênh truyền thông khác nhau với nhau
 • Xem xét hành trình của khách hàng hoàn chỉnh hơn. Khung thời gian xem lại 14 ngày tiêu chuẩn chỉ xét đến lượt xem và lượt nhấp chuột diễn ra trong khoảng thời gian 14 ngày trước khi chuyển đổi. Tuy nhiên, tùy chọn mở rộng khung thời gian xem lại lên đến 28 ngày trong AMC cho phép các nhà quảng cáo đo lường các điểm chạm trong giai đoạn đầu của hành trình. Điều này đặc biệt có lợi cho các thương hiệu bán sản phẩm có chu kỳ bán hàng dài.
 • Phân biệt giá trị hữu hình của các chiến dịch phễu trên và phễu giữa. Mô hình phân bổ điểm chạm cuối tiêu chuẩn có xu hướng hỗ trợ phương tiện truyền thông cuối phễu. Với tùy chọn áp dụng các mô hình phân bổ khác như điểm chạm đầu tiên và cân bằng trọng số được cung cấp thông qua việc ra mắt tính năng mới này, các nhà quảng cáo có thể hiểu rõ hơn về giá trị mà các chiến dịch phễu trên và phễu giữa đóng góp vào doanh số cuối cùng.
 • Điều chỉnh phương pháp tiếp cận phân bổ phù hợp với phương pháp thông thường của nhà quảng cáo. Một số thương hiệu và đại lý đã có khung thời gian xem lại và mô hình phân bổ ưu tiên mà họ thường xuyên áp dụng. Với phân bổ tùy chỉnh trong AMC, các nhà quảng cáo có thể áp dụng cách tiếp cận phân bổ phù hợp nhất với phương pháp tiêu chuẩn của họ và tiến hành nhiều so sánh “ngang hàng” hơn giữa các nhà xuất bản.

Tính năng này khả dụng ở khu vực nào?

 • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
 • Nam Mỹ: Brazil
 • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh
 • Trung Đông: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
 • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore

Ai có thể sử dụng tính năng này?

 • Người dùng Amazon Marketing Cloud đã đăng ký

Tôi có thể truy cập tính năng này từ đâu?