Thông báo ra mắt tính năng

Amazon DSP ra mắt khung bảo vệ chính sách quảng cáo nâng cao thứ hai

Ngày 3 tháng 10 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Amazon DSP sắp sửa cho ra mắt chương trình khung bảo vệ chính sách quảng cáo giúp giảm thiểu tình trạng quảng cáo bị từ chối trong quá trình kiểm duyệt thông qua các thay đổi về chính sách, làm rõ chính sách, thay đổi về sản phẩm và tự động hóa khâu kiểm duyệt. Bản phát hành thứ hai tập trung vào các thay đổi trong hoạt động kiểm duyệt theo chính sách quảng cáo đối với quảng cáo Hình ảnh và quảng cáo Thương mại điện tử đáp ứng (REC), cụ thể là các thay đổi liên quan đến chính tả, ngữ pháp, kích thước phông chữ và định dạng lời kêu gọi hành động.

Hình ảnh dưới đây là về một trường hợp thực thi chính sách cho quảng cáo Hình ảnh và quảng cáo Thương mại điện tử đáp ứng (REC). Các chính sách quảng cáo liên quan đến kiểm tra kích thước phông chữ và định dạng lời gọi hành động cho quảng cáo Hình ảnh và quảng cáo REC sẽ được thực thi tại đây.

Kiểm tra kích thước phông chữ

Kiểm tra kích thước phông chữ sẽ đảm bảo rằng phông chữ của tất cả văn bản được sử dụng trên quảng cáo đáp ứng có kích thước tối thiểu là 9pt. Nếu phông chữ nhỏ hoặc không dễ đọc được sử dụng trên quảng cáo, sẽ có lời nhắc yêu cầu người dùng giải quyết mọi vấn đề với phông chữ trong quảng cáo của họ. Người dùng sẽ có thể nhấp vào liên kết “Xem hướng dẫn và kích thước được chấp nhận” để xem chính sách và điều chỉnh các cài đặt cho phù hợp.

Kiểm duyệt CTA

Kiểm duyệt lời kêu gọi hành động (CTA) sẽ đảm bảo rằng định dạng thích hợp được sử dụng cho tất cả các CTA trên quảng cáo. Nếu CTA bị thiếu, không rõ ràng hoặc không đúng định dạng, sẽ có lời nhắc cho người dùng về định dạng chính xác cho CTA và cho phép họ tham khảo liên kết “Xem hướng dẫn và kích thước được chấp nhận” để biết thêm chi tiết.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Khung bảo vệ chính sách quảng cáo là chương trình nhiều giai đoạn cung cấp cho người dùng phản hồi trong thời gian thực liên quan đến chính sách quảng cáo trong giai đoạn thiết lập quảng cáo. Các vi phạm đối với chính sách quảng cáo sẽ được xác định và thực thi sớm trong quá trình tạo chiến dịch để giúp người dùng có cơ hội xử lý mọi vấn đề có thể khiến quảng cáo bị từ chối ở bước kiểm duyệt.

Với sự ra mắt của tính năng kiểm duyệt quảng cáo cập nhật, người dùng có thể nhận được phản hồi theo thời gian thực về việc liệu một hình ảnh có đáp ứng yêu cầu của Amazon hay không, hay cần sửa đổi trước khi gửi. Trong bản phát hành này, việc kiểm tra hình ảnh chủ yếu tập trung vàonội dung văn bản trong quảng cáo.

Các khung chính sách quảng cáo trong thời gian tới sẽ tập trung mở rộng phạm vi kiểm tra tính đủ điều kiện của ASIN và mở rộng khả năng này sang các mẫu quảng cáo khác của Amazon DSP. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ áp dụng các quy trình kiểm tra thông số kỹ thuật cho quảng cáo nhằm xác định các vi phạm về văn bản và tài sản quảng cáo. Cuối cùng, chúng tôi dự định đưa ra cơ chế mới để thực thi các yêu cầu về ranh giới đối với quảng cáo.

Tính năng này hiện có sẵn ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ
  • Trung Đông: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Dịch vụ quản lý
  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP

Bạn lên tiếng, chúng tôi lắng nghe

Đợt ra mắt hoặc cập nhật tính năng này là kết quả của phản hồi từ phía nhà quảng cáo