Amazon DSP hiện đã cung cấp tính năng nhân bản các mục hàng không đảm bảo

Ngày 29 tháng 9 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Tính năng này cho phép việc sao chép và/hoặc nhân bản cùng lúc từ một mục hàng không được đảm bảo trở lên (trong đó mục hàng không được dự trữ hàng tồn kho). Tính năng này có ở chế độ xem lưới mục hàng, miễn là mục hàng đang hoạt động hoặc vừa kết thúc trong vòng 5 ngày. Mục hàng mới sao chép và/hoặc nhân bản sẽ có tên của mục hàng gốc và có phần “sao chép” đằng sau để dễ dàng nhận dạng trong chế độ xem lưới mục hàng. Bạn có thể chỉnh sửa tực tiếp tên của mục hàng được nhân bản tại lưới của mục hàng đó. Các thuộc tính như sản phẩm, đối tượng nhắm mục tiêu, hàng tồn kho, giá thầu và giao hàng vẫn có thể chỉnh sửa tại mục hàng vừa nhân bản.

Trình đơn thả xuống Bulk Action (hành động hàng loạt)

Các mục hàng được chọn để sao chép bằng dấu kiểm màu xanh. Người dùng có thể sao chép các mục hàng có hoặc không có quảng cáo từ trình đơn thả xuống hành động hàng loạt.

tiến trình sao chép mục dòng

Tiến trình sao chép mục dòng xuất hiện trong khi quá trình sao chép mục dòng.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Tính năng nhân bản hàng loạt mục hàng không đảm bảo cho phép tạo cùng lúc một hoặc nhiều bản sao và/hoặc nhân bản của một mục hàng. Tính năng này sẽ giúp các nhà quảng cáo tinh chỉnh quá trình tạo và tối ưu hóa mục hàng trong Amazon DSP.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh, Đức, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ
  • Trung Đông: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP
Bạn lên tiếng, chúng tôi lắng nghe

Sự ra mắt cũng như cập nhật tính năng này xuất phát từ phản hồi từ phía nhà quảng cáo