Giới thiệu các dịch vụ quảng cáo của Amazon

Ngày 11 tháng 4 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các dịch vụ quảng cáo của Amazon cho phép bạn khám phá, so sánh và đặt trực tiếp các nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy các nội dung quảng cáo có tác động mạnh và tuân thủ chính sách. Các dịch vụ tìm kiếm và lọc dựa trên yêu cầu, đánh giá tìm kiếm, mẫu công việc và kết nối trực tiếp để quản lý việc cung cấp quảng cáo từ đầu đến cuối với nhà cung cấp dịch vụ ưa thích ngay trong bảng điều khiển quảng cáo. Đối với các nhà quảng cáo muốn có nội dung tùy chỉnh chất lượng cao, nhưng không có thời gian, các tài nguyên hoặc kiến thức về thiết kế, thì các dịch vụ quảng cáo là một cách đơn giản, đáng hài lòng để bắt đầu.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Khách hàng mong muốn khám phá và mua sắm từ các thương hiệu thể hiện được nhu cầu, mong muốn và giá trị của họ – và khi khách hàng tin tưởng rằng thương hiệu có mục đích lớn mạnh, họ sẽ giới thiệu thương hiệu đó cho gia đình và bạn bè của mình cao hơn 4,5 lần. 1 Quảng cáo đa phương tiện và nội dung có thương hiệu, chẳng hạn như hình ảnh và video lối sống, có thể giúp các thương hiệu kể câu chuyện của mình và xây dựng mối liên hệ này. Nâng cao hiện diện của thương hiệu trên Amazon bằng các dịch vụ quảng cáo phù hợp với phong cách, ngân sách và lịch trình.

1 ZenoNghiên cứu về sức mạnh của mục đích, năm 2020

Đây là ví dụ về các dịch vụ quảng cáo

Dịch vụ quảng cáo trong bảng điều khiển quảng cáo

Dịch vụ quảng cáo trong bảng điều khiển quảng cáo

Bảng này có sẵn ở đâu?

Bắc Mỹ
 • MX
 • US
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • UK

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

 • Bảng điều khiển quảng cáo

Ai có thể sử dụng tính năng này?

 • Nhà cung cấp
 • Người bán hàng
 • Tác giả

Dịch vụ quảng cáo ban đầu ra mắt tại Mỹ vào ngày 11 tháng 4 năm 2022 và mở rộng sang Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Mexico vào ngày 30 tháng 9 năm 2022. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Dịch vụ quảng cáo mở rộng sang Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Mexico.

Kết nối với nhân viên quản lý khách hàng ngay hôm nay

Bắt đầu hành trình của bạn với chúng tôi để làm hài lòng khách hàng và đạt được kết quả có ý nghĩa.