Giờ đây, nhà quảng cáo tại Vương quốc Anh có thể đo lường tác động của tiếp thị thương hiệu bằng Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon

Ngày 26 tháng 10 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi đã mở rộng Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon sang Vương quốc Anh.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon là một cách dễ dàng, có sự hiểu biết sâu và an toàn cho tính riêng tư để các nhà quảng cáo định lượng tác động của các chiến dịch ở phần trên và phần giữa của phễu. Với sự tham gia của cộng đồng Amazon Shopper Panel có thể mở rộng thay đổi, mang tính đại diện và có sự tương tác, Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon giúp mang lại kết quả đo lường khách quan và cụ thể. Báo cáo cung cấp thông tin chi tiết như chiến dịch của nhà quảng cáo đã tác động ở mức độ như thế nào đến tỷ lệ phần trăm số người trả lời báo cáo rằng họ biết về một thương hiệu hoặc quan tâm đến việc mua hàng từ một thương hiệu.

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tự phục vụ
  • Dịch vụ được quản lý

Tính năng này có sẵn ở đâu?

Châu Âu
  • UK

Để tạo, quản lý và truy xuất kết quả cho các nghiên cứu của Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon, vui lòng sử dụng các điểm cuối sau đây:

Tìm hiểu thêm về các API của Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon trong tài liệu kỹ thuật của chúng tôi.