Thông báo ra mắt tính năng

Tính năng tạo hình ảnh bằng AI (beta) hiện đã khả dụng ở Bắc Mỹ và một số khu vực tại Châu Âu

Ngày 25 tháng 4 năm 2024

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi đã mở rộng tính năng tạo hình ảnh bằng AI (beta) cho tất cả các nhà quảng cáo Sponsored Brands Sponsored Display ở Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Mexico, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các nhà quảng cáo có thể tiết kiệm thời gian cho việc tạo và tối ưu hóa chiến dịch Sponsored Brands và Sponsored Display với việc mở rộng tính năng tạo hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) ở Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Mexico, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. Tính năng tạo hình ảnh giúp giảm bớt việc xây dựng và thử nghiệm thủ công với các mẫu quảng cáo bằng cách tạo ra hình ảnh sản phẩm tùy chỉnh nâng cao chỉ trong vài giây. Giờ đây, trong quy trình của trình tạo quảng cáo cho chiến dịch, nhà quảng cáo có thể mở tiện ích tạo hình ảnh, chọn hoặc tải lên hình ảnh sản phẩm và kiểm soát hình thức của hình ảnh được tạo ra bằng cách chọn chủ đề hoặc cung cấp mô tả văn bản, tất cả đều miễn phí và không yêu cầu kinh nghiệm kỹ thuật hoặc thiết kế.

tạo hình ảnh

Dễ dàng truy cập tính năng tạo hình ảnh trong khi xây dựng chiến dịch Bộ sưu tập sản phẩm Sponsored Display hoặc Sponsored Brands. Tạo nhiều biến thể nếu cần để nhanh chóng kiểm tra và tìm hiểu mẫu quảng cáo nào thúc đẩy mức độ tương tác mạnh nhất và lợi tức trên chi tiêu quảng cáo tốt nhất.

cung cấp phản hồi

Chọn một hình ảnh để mở ra một chế độ xem lớn hơn với các tùy chọn kiểm soát phản hồi. Người dùng có thể lưu hình ảnh hoặc thêm hình ảnh vào chiến dịch.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
  • Châu Âu: Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà quảng cáo đủ điều kiện Sponsored Brands
  • Nhà quảng cáo đủ điều kiện cho Sponsored Display

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo.