Các kênh được tài trợ trên Prime Video

Kênh được tài trợ cho phép các nhà quảng cáo Prime Video Channel quảng bá kênh của họ trên trang chủ Prime Video, từ đó nâng cao nhận thức và lượt đăng ký. Quảng cáo sẽ xuất hiện trong mục 'Đăng ký của tôi', tại đó khách hàng của Prime Video có thể dễ dàng khám phá những kênh mới. Sau khi nhấp vào quảng cáo, khách hàng được chuyển đến trang tổng hợp kênh của nhà quảng cáo. Nhà quảng cáo không cần cung cấp quảng cáo mà chỉ cần ID kênh.

Tổng quan về trải nghiệm

Khi khách hàng cuộn xuống trang chủ, quảng cáo về Kênh được tài trợ sẽ xuất hiện trong phần đề xuất của mục 'Đăng ký của tôi', ngay bên cạnh các kênh mà họ đã đăng ký. Khi khách hàng nhấp vào quảng cáo, họ sẽ được đưa đến trang tổng hợp kênh của nhà quảng cáo, tại đó khách hàng có thể thêm các kênh vào danh sách đăng ký của họ.

Một kênh được tài trợ không được chọn

hàng được tài trợ không được chọn

Một kênh được tài trợ được chọn

Một ô trong hàng được tài trợ được chọn

Tổng quan về hướng dẫn

Phần này cung cấp tổng quan ngắn gọn về các chính sách và hướng dẫn cần tuân thủ đối với các quảng cáo được sử dụng trong Kênh được tài trợ.

Yêu cầu về tài sản quảng cáo

Tài sản của quảng cáo Kênh được tài trợ được thu thập trong quá trình xuất bản với Prime Video. Nhà quảng cáo nên làm việc với đối tác Prime Video để tải lên tài sản cho các kênh được tài trợ.

Ví dụ về hình ảnh ô

1. Hình ảnh tiêu đề

Thành phần hình ảnhYêu cầu
Hình ảnh tiêu đềKích thước: 1920 x 1080px (tối thiểu), 3840 x 2160px (khuyến nghị)
Định dạng: JPG hoặc PNG


Đối với các tài sản chứa văn bản (ví dụ: tên tiêu đề), văn bản phải đáp ứng các yêu cầu về khả năng tiếp cận của chúng tôi:

 • Tất cả các văn bản phải có kích thước ít nhất 24 pt (cỡ chữ Arial thường hoặc tương đương).
 • Tỷ lệ tương phản ít nhất là 3:1 giữa văn bản (bao gồm hình ảnh của văn bản) và nền phía sau.

Khả năng chấp nhận đối với nội dung

Tất cả nội dung phải đáp ứng chính sách và hướng dẫn về nội dung sau đây:

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tên tiêu đề của Kênh được tài trợ như “Mydish”, “Exciting”, “Channel Fun+” và “Cookful” là tên ví dụ chỉ để minh họa thông số quảng cáo và không khả dụng trên Prime Video.

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • PL
 • SE
 • UK
Trung Đông
 • EG
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP
 • SG

Đích đến được hỗ trợ