Máy tính bảng Fire với Ưu đãi đặc biệt

Máy tính bảng Fire với Ưu đãi đặc biệt là một nền tảng quảng cáo độc đáo hỗ trợ nhiều hình thức thể hiện quảng cáo khác nhau trên màn hình đánh thức của máy tính bảng Fire. Sản phẩm quảng cáo màn hình đánh thức bao gồm quảng cáo toàn màn hình xuất hiện khi thiết bị bật lên.

Hướng dẫn quảng cáo

Tất cả các quảng cáo trên máy tính bảng Fire phải cân bằng, đơn giản, nhã nhặn và thông minh. Tìm hiểu thêm trên trang Tiêu chuẩn nội dung sáng tạo trên máy tính bảng Fire.

Hình thức thể hiện quảng cáo

Màn hình đánh thức tĩnh

Màn hình đánh thức tĩnh

Sử dụng một hình ảnh tĩnh trên màn hình đánh thức để trưng bày một thông điệp hấp dẫn. Có thể được kết hợp với Video tự động phát và các bảng điều khiển.

SLA: 10 ngày làm việc

Màn hình đánh thức động

Màn hình đánh thức động

Bao gồm một hình ảnh động tinh tế bắt đầu chạy khi thiết bị được bật. Có thể được kết hợp với các bảng điều khiển.

SLA: 15-18 ngày làm việc

Quảng cáo video Amazon

Quảng cáo video Amazon

Video nội tuyến tắt tiếng bắt đầu phát tự động khi màn hình thiết bị được bật. Nhấn vào video để xem kèm âm thanh. Có thể được kết hợp với video Tĩnh, các Bảng điều khiển và Nhấp vào để phát video toàn màn hình.

SLA: 10 ngày làm việc

Quảng cáo video Amazon theo mẫu

Quảng cáo video Amazon theo mẫu

Phiên bản mẫu có sẵn của quảng cáo video Amazon với các yêu cầu nội dung đã được đơn giản hóa. Không thể kết hợp với các loại hình thức hiển thị quảng cáo khác.

SLA: 4 ngày làm việc

Bảng điều khiển

Bảng điều khiển

Bao gồm tối đa 3 “bảng điều khiển” nội dung trên màn hình đánh thức; chạm vào từng hình thu nhỏ để hiển thị nội dung quảng cáo bổ sung. Bảng điều khiển đầu tiên có thể là Tĩnh hoặc Động và có thể bao gồm video Tự động phát hoặc Nhấp vào để phát video toàn màn hình.

SLA: 10-18 ngày làm việc

Màn hình đánh thức có thể tương tác

Màn hình đánh thức có thể tương tác

Kể một câu chuyện tương tác, có hoạt hình trên màn hình đánh thức. Nhắc người dùng chạm vào màn hình để tiết lộ các tính năng, lợi ích hoặc trải nghiệm độc đáo.

SLA: 18 ngày làm việc

Tùy chỉnh

Tùy chỉnh

Liên hệ với đại diện Amazon Media Group để tìm hiểu thêm về các hình thức thể hiện màn hình đánh thức được tùy chỉnh hoàn toàn.

Các loại đích đến

Tiêu chuẩn

Các đích đến tiêu chuẩn liên kết đến các trang chi tiết của Amazon và các nút duyệt, trang đăng ký và URL. Những trang này mở một trang mua sắm của Amazon (sản phẩm, phim, ứng dụng, âm nhạc, v.v.) hoặc trong trình duyệt Silk.

URL do nhà quảng cáo cung cấp - cũng như bất kỳ trang phụ nào mà họ liên kết - phải có đầy đủ chức năng và hiển thị đúng trong trình duyệt Silk trên các thiết bị Fire theo cả hướng ngang và hướng dọc.

 • Tất cả các yếu tố tương tác (liên kết, trường biểu mẫu, v.v.) phải hoạt động như dự định.
 • Các mục điều hướng, văn bản và đồ họa không được bị cắt xén, chồng chéo, lệch hoặc chứa ngắt dòng không chủ ý.
 • Video phải tuân thủ các tiêu chuẩn video HTML hiện tại. Không thể sử dụng video flash.
 • Các dịch vụ tự động phát hiện hoặc nhắc khách hàng nhập vị trí thực (nếu có) phải hoạt động.
 • Tất cả các yếu tố trang chính phải tải trong vòng bốn giây khi có kết nối không dây mạnh.

Nhấp vào để phát video toàn màn hình

Thao tác nhấn vào nút kêu gọi hành động sẽ mở video ở chế độ toàn màn hình. Liên kết đến các video dạng dài bắt đầu phát tự động kèm theo âm thanh. Độ phân giải của video trong màn hình kết thúc có thương hiệu với hai nút kêu gọi hành động bổ sung.

Trang đích chiến dịch

Trang đích chiến dịch là các trang thương hiệu tạm thời, gắn liền với chiến dịch quảng cáo. Các trang này hiển thị thêm thông tin liên quan đến chiến dịch quảng cáo: video và hình ảnh chính, các trang thương hiệu liên kết với sự kiện tiếp thị hoặc các điều khoản và điều kiện cho một chương trình khuyến mãi trên Amazon. Mở trong Ứng dụng mua sắm Amazon hoặc trong trình duyệt Silk.

Địa điểm

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • PL
 • SE
 • TR
 • UK
Trung Đông
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP
 • SG

Các thế hệ thiết bị được hỗ trợ

Có sẵn trên các thiết bị Thế hệ 7 trở lên.