Cam kết thân thiện với khí hậu (CPF): Hướng dẫn quảng cáo

Cam kết thân thiện với khí hậu (CPF) là gì?

Cam kết khí hậu là cam kết không phát thải vào năm 2040, trước Hiệp định Paris 10 năm. Năm 2019, Amazon cùng tổ chức dân sự Global Optimism đồng sáng lập chương trình Cam kết thân thiện với khí hậu để xây dựng một cộng đồng đa ngành gồm các công ty, tổ chức, cá nhân và đối tác cùng nhau làm việc để giải quyết khủng hoảng khí hậu và giải quyết những thách thức liên quan đến việc khử cacbon nền kinh tế của chúng ta.

Để tránh nhầm lẫn với Cam kết khí hậu được mô tả ở trên, Cam kết thân thiện với khí hậu (CPF) là chương trình bán lẻ trên Amazon, sử dụng các chứng nhận bền vững để làm nổi bật các sản phẩm giúp bảo tồn thế giới tự nhiên. Chúng tôi sẽ mời các thương hiệu tham gia chương trình này bằng cách đảm bảo một trong những chứng nhận đủ điều kiện của chương trình Cam kết thân thiện với khí hậu.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình Cam kết thân thiện với khí hậu, sản phẩm phải được công nhận thông qua một trong những chứng nhận của Amazon (Compact by Design hoặc Pre-owned Certified) hoặc chứng nhận của bên thứ ba (3P) trong chương trình. Tìm hiểu thêm thông tin về cách thức đăng ký tại đây.

Compact by Design

HOẶC

Pre-owned Certified

HOẶC

Chứng nhận của bên thứ ba trong chương trình. Xem tất cả các chứng nhận 3P tại đây.

chứng nhận của bên thứ ba

Tôi có sản phẩm thân thiện thuộc chương trình Cam kết thân thiện với khí hậu. Làm thế nào để tôi giới thiệu thông qua quảng cáo?

Đưa logo CPF vào quảng cáo của bạn bằng cách làm theohướng dẫn về logo CPF của chúng tôi:

KHOẢNG TRỐNG

Luôn để khoảng trống tỉ lệ thuận với chiều cao của ký tự “E” trên tất cả các mặt của logo.

Logo Cam kết thân thiện với khí hậu

MÀU

Có thể sử dụng logo ở ba màu khác nhau. Vui lòng chọn phiên bản đảm bảo độ tương phản và dễ đọc nhất so với màu nền.

Logo Cam kết thân thiện với khi hậu với màu nền

Hướng dẫn logo CPF: Các trường hợp sử dụng bị cấm

Không được phép sử dụng logo CPF trong những trường hợp sau:

  • Các quảng cáo giới thiệu sản phẩm không được chứng nhận Cam kết thân thiện với khí hậu: Chỉ sử dụng logo CPF với các quảng cáo giới thiệu (các) sản phẩm CPF. Mỗi sản phẩm hiển thị phải có chứng nhận CPF mới được sử dụng logo. Không được sử dụng logo trong quảng cáo hiển thị sản phẩm không được chứng nhận Cam kết thân thiện với khí hậu.
  • Quảng cáo chung của thương hiệu: Không sử dụng logo CPF trong các quảng cáo tập trung vào truyền thông thương hiệu chung, kể cả truyền tải thông điệp liên quan đến tính bền vững. Nhãn CPF chỉ áp dụng cho duy nhất sản phẩm được chứng nhận Cam kết thân thiện với khí hậu và không áp dụng cho toàn bộ thương hiệu.

Hướng dẫn quảng cáo CPF: Bản sao

Cũng như tất cả các quảng cáo, quảng cáo CPF phải tuân thủ các chính sách của Amazon Ads. Quảng cáo phải cung cấp thông tin rõ ràng và chính xác để khách hàng nắm được thông tin trước khi tương tác với quảng cáo hoặc mua sản phẩm.

Các chính sách của Amazon Ads liên quan đến tuyên bố về môi trường hoặc tuyên bố “Xanh” có tại Hướng dẫn và Chính sách chấp nhận quảng cáo của Amazon Ads: Tuyên bố về môi trường hoặc tuyên bố “Xanh”.

Dưới đây là hướng dẫn cụ thể hơn và ví dụ áp dụng cho tất cả các quảng cáo có các sản phẩm nằm trong danh mục Cam kết thân thiện với khí hậu (CPF):

Tuyên bố, bằng chứng và thông điệp bị cấm: Các tuyên bố “xanh”, tuyên bố “thân thiện với môi trường” và các tuyên bố tương tự phải có bằng chứng hỗ trợ phù hợp. Đọc thêm các yêu cầu về bằng chứng. Bất kỳ nội dung quảng cáo nào bị tính rơi vào danh mục “Tuyên bố bị cấm” một cách hợp lý sẽ khiến quảng cáo bị từ chối trong quá trình kiểm duyệt. Đọc thêm về Tuyên bố về môi trường hoặc tuyên bố “Xanh”.

Sản phẩm của tôi đáp ứng các yêu cầu về Cam kết thân thiện với khí hậu nhưng không được gắn thẻ. Tôi phải làm gì tiếp theo?
Trước tiên, hãy đảm bảo rằng sản phẩm riêng của bạn được chứng nhận (không phải bao bì sản phẩm hoặc một thành phần riêng lẻ trong sản phẩm của bạn). Nếu bạn vẫn cho rằng sản phẩm của mình sẽ đủ điều kiện, bạn có thể đăng nhập vào Seller Central hoặc Tài khoản trung tâm của nhà cung cấp để truy cập trang Liên hệ chúng tôi.

Nếu là người mới sử dụng Amazon và sản phẩm của bạn có chứng nhận Cam kết thân thiện với khí hậu, bạn vui lòng liên hệ với nhân viên quản lý khách hàng và tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp bạn bán hàng trên Amazon.

Logo Cam kết thân thiện với khí hậu