Hiểu rõ việc nhắm mục tiêu thủ công và tự động cho Sponsored Products

Xem video này để làm quen với việc nhắm mục tiêu thủ công và tự động với Sponsored Products. Nhắm mục tiêu tự động là cách dễ nhất và nhanh nhất để bắt đầu. Amazon làm việc này thay bạn – đối sánh quảng cáo của bạn với các truy vấn mua sắm và sản phẩm. Đối với các nhà quảng cáo có nhiều kinh nghiệm nhắm mục tiêu, việc nhắm mục tiêu thủ công giúp bạn kiểm soát thời điểm và vị trí mà quảng cáo của bạn xuất hiện tốt hơn. Bằng việc nhắm mục tiêu thủ công, bạn có thể chọn các từ khóa và sản phẩm cụ thể mà bạn muốn nhắm mục tiêu và đặt giá thầu cho phù hợp. Sử dụng dữ liệu từ các chiến dịch tự động hoặc thủ công của bạn để cập nhật và tối ưu hóa chiến dịch của bạn.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu quảng cáo chưa?