Sponsored Products cho sách là gì?


Xem video này để biết giới thiệu về quảng cáo cho cuốn sách của bạn với Sponsored Products. Sponsored Products là quảng cáo tính chi phí cho mỗi lần nhấp chuột (CPC) để giúp quảng bá các trang thông tin sản phẩm cụ thể trên Amazon. Giúp độc giả khám phá các tựa sách của bạn với quảng cáo xuất hiện trong kết quả mua sắm và trên các trang sản phẩm. Bạn chỉ mất vài phút để tạo một chiến dịch, ngay cả khi bạn chưa từng quảng cáo trước đây.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu quảng cáo sách của mình chưa?