Các chiến lược quảng cáo giúp bạn bắt đầu với Sponsored Brands

Đâu là các bước cần thực hiện để thiết lập các chiến dịch và tăng lưu lượng truy cập vào các sản phẩm của mình? Hãy cùng xem các video bên dưới để tìm hiểu cách thu hút lưu lượng truy cập vào Gian hàng của bạn thông qua tính năng bộ sưu tập sản phẩm trong Sponsored Brands.

Chiến lược quảng cáo thương hiệu

Với Sponsored Brands và các trải nghiệm mua sắm miễn phí với thương hiệu như Gian hàng, Bài đăngAmazon Live, bạn sẽ có cơ hội tiếp cận và khích lệ người mua hàng trên Amazon.

Nhưng đâu là các bước chính xác cần thực hiện để thiết lập chiến dịch và áp dụng các giải pháp này? Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.

Chiến dịch của bạn cần kết hợp Gian hàng với Sponsored Brands

Hãy liên kết các quảng cáo Sponsored Brands tới Gian hàng của bạn để giúp người mua hàng tìm hiểu về tất cả các lựa chọn sản phẩm và thương hiệu của bạn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.

Sử dụng hình ảnh tùy chỉnh trong Sponsored Brands

Bạn có thể sử dụng hình ảnh sản phẩm hoặc của thương hiệu theo tình huống sử dụng cùng với các sản phẩm tiêu biểu trong quảng cáo bộ sưu tập sản phẩm của chiến dịch Sponsored Brands. Hãy cùng xem để tìm hiểu cách thực hiện.

Thúc đẩy người mua hàng chuyển đến Gian hàng của bạn

Tạo trang chủ cho câu chuyện thương hiệu của bạn. Giới thiệu các sản phẩm nổi bật hoặc các mặt hàng theo mùa vụ. Sắp xếp các mặt hàng này theo chủ đề hoặc danh mục nhằm giúp khách hàng dễ dàng tìm được mặt hàng mình cần. Dưới đây là cách giúp bạn thêm các trang phụ vào Gian hàng.