Quy trình đặt giá thầu cho Sponsored Products?

Xem video này để biết cách đặt giá thầu trong chiến dịch đối với Sponsored Products. Amazon sử dụng hệ thống dựa vào phiên đấu giá, cho phép các nhà quảng cáo đặt giá thầu để quảng cáo của họ hiển thị với người mua sắm. Các nhà quảng cáo sẽ phải trả giá thầu đã đặt khi người mua sắm nhấp vào quảng cáo của họ. Điều này được gọi là quảng cáo tính chi phí cho mỗi lần nhấp chuột (CPC). Bạn cũng có thể giúp người đọc khám phá các đầu sách của mình và gia tăng doanh số bằng cách sử dụng các chiến lược đặt giá thầu có sẵn. Chỉ trong vài phút, bạn có thể tạo một chiến dịch và đặt giá thầu, ngay cả khi trước đây bạn chưa bao giờ quảng cáo.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu quảng cáo sách của bạn chưa?