Samsung tăng trưởng nhờ chiến lược phễu đầy đủ của Channel Bakers

Samsung tìm thấy đối tác để giúp đạt mục tiêu Amazon Advertising

Samsung tuân theo triết lý kinh doanh đơn giản: cống hiến tài năng và công nghệ của mình để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ vượt trội, góp phần vào một xã hội toàn cầu tốt hơn. Thương hiệu Samsung bán sản phẩm trên Amazon trên nhiều quốc gia. Samsung hiện diện từ lâu trên Amazon và đã thiết lập quan hệ đối tác với Channel Bakers, một nhà cung cấp dịch vụ quản lý kể từ năm 2017. Channel Bakers là nhà cung cấp dịch vụ quản lý chuyên giúp các thương hiệu tăng cường hiện diện trên Amazon bằng cách xây dựng các chiến lược Amazon Advertising dựa trên kết quả.

Samsung giao cho Channel Bakers nhiệm vụ nâng cao nhận thức, tăng doanh số và tăng hiệu quả

Trong quý 1 năm 2019, Samsung đã tìm cách nâng cao hiệu suất doanh số màn hình máy tính trên Amazon. Danh mục màn hình có một loạt lựa chọn thương hiệu cho người mua hàng Amazon. Đặt giá thầu trên các từ khóa ở mức danh mục có thể giúp người mua hàng khám phá màn hình của Samsung và điều này rất quan trọng đối với chiến lược của chiến dịch. Samsung đã tìm đến Channel Bakers để giúp phát triển chiến lược Amazon Advertising phễu đầy đủ bằng cách sử dụng các giải pháp để giúp nâng cao nhận thức, doanh số và tăng hiệu quả đầu tư quảng cáo.

Channel Bakers thực hiện giải pháp đa sản phẩm để cải thiện các mặt nói trên

Channel Bakers đã phát triển cách tiếp cận “Better Together” đối với chiến lược quảng cáo được tài trợ của thương hiệu và sử dụng một loạt giải pháp Amazon Advertising để giúp nâng cao hiệu suất của màn hình Samsung. Dưới đây là phần phân tích cách thực hiện chiến lược tiếp thị phễu đầy đủ:

  • Gian hàng: Trong Gian hàng của Samsung trên Amazon, Channel Bakers đã làm việc để tạo ra trải nghiệm mua sắm thương hiệu sâu hơn trên trang con của màn hình bằng cách đưa vào hình ảnh lối sống và nội dung video. Sắp xếp các sản phẩm màn hình của thương hiệu Samsung bên trong Gian hàng bằng các phân loại như “UHD”, “Màn hình cong” và “Màn hình chơi game” đã giúp người mua hàng khám phá nhiều lựa chọn mà Samsung cung cấp để phục vụ các nhu cầu khác nhau. Trang con màn hình cũng mang tới cơ hội nâng tầm một số màn hình lớn hơn trong các danh mục 34“ và 49".
  • Sponsored Brands: Channel Bakers đã sử dụng quảng cáo Sponsored Brands để trưng bày một loạt màn hình Samsung bằng cách tập trung vào các từ khóa thương hiệu và danh mục chính. Khả năng trưng bày ba sản phẩm trong mỗi quảng cáo là cách tuyệt vời để giúp nâng cao khả năng hiển thị của nhiều sản phẩm được ưu tiên. Thông qua việc tạo nội dung thương hiệu tùy chỉnh, Samsung truyền đi thông điệp về tính năng chính và dựa trên lợi ích. Channel Bakers cũng phát triển quảng cáo về nhiều mẫu màn hình Samsung với kích thước màn hình cụ thể, giúp nâng cao nhận thức về các lựa chọn sản phẩm khác nhau. Channel Bakers cũng sử dụng hiệu suất của việc phân nhóm theo kích thước màn hình này để giúp thúc đẩy tối ưu hóa và thông báo cho Samsung về kích thước màn hình nào cần tập trung trong các chiến dịch Sponsored Products.
  • Sponsored Products: Samsung và Channel Bakers đã tập trung vào Sponsored Products để giúp tăng doanh số với chiến lược phản ánh Sponsored Brands.. Bằng cách xây dựng các chiến dịch tập trung vào một sản phẩm, Channel Bakers đã có thể quan sát hiệu suất doanh số để giúp thông báo sản phẩm nào sẽ hưởng lợi nhờ phân bổ ngân sách tăng lên.
  • Sponsored Display: Samsung và Channel Bakers đã sử dụng Sponsored Display để giúp thúc đẩy quảng bá chéo trên các trang chi tiết sản phẩm của Samsung và giúp người mua hàng khám phá các lựa chọn, khám phá đầy đủ các loại màn hình Samsung trong khi họ đã tương tác với thương hiệu.
  • Amazon DSP: Samsung đã bắt đầu sử dụng Amazon DSP tự phục vụ vào quý 2 năm 2019 thông qua Channel Bakers và đã có thể bổ sung chiến lược quảng cáo được tài trợ hiện tại của mình. Điều này cũng giúp giảm bớt chi phí giá thầu đối với các thuật ngữ mua hàng chính về nhận thức trong danh mục màn hình. Thông qua Amazon DSP, họ có thể tiếp thị lại cho các đối tượng trước đây đã tương tác với thương hiệu Samsung, cũng như tiếp cận các đối tượng mới có liên quan với chi phí hiệu quả.
  • API Amazon Advertising: Nhờ tích hợp với API Amazon Advertising, Channel Bakers có thể tạo báo cáo và truyền tải thông tin chi tiết chiến dịch cho Samsung. API Amazon Advertising cũng cho phép hiển thị các chỉ số như “ASIN khác” (các sản phẩm tương tự không liên quan đến chiến dịch) để giúp hiểu được hiệu ứng hào quang thương hiệu và cho biết mức độ liên quan ngoài các sản phẩm đang được quảng cáo. Những loại thông tin chi tiết này hỗ trợ các chiến dịch trong tương lai.

Channel Bakers giúp Samsung duy trì hiệu suất và tạo ra kết quả có tác động mạnh mẽ

Mỗi phần trong chiến lược của Channel Bakers đã góp phần thúc đẩy kết quả có ý nghĩa cho mảng kinh doanh màn hình của Samsung năm 2019.

  • Cách tiếp cận phễu đầy đủ giúp thúc đẩy kết quả sớm: Ngoài các quảng cáo được tài trợ, chỉ trong tháng đầu tiên chạy các chiến dịch Amazon DSP, Samsung nhận thấy doanh thu tổng thể tăng lên nhờ quảng cáo màn hình vào giữa năm 2019. Một tháng sau khi ra mắt, doanh số nhờ quảng cáo màn hình Samsung trên Amazon đã tăng 16,6% và lượt xem nhanh đã tăng 14,4%.
  • Hiệu suất bền vững: Channel Bakers đã có thể giúp Samsung nâng cao kết quả kinh doanh, tăng 54,7% so với cùng kỳ năm trước về tổng doanh số nhờ quảng cáo màn hình trên Amazon vào năm 2019 và tăng 18,8% lượt xem nhanh trong cùng kỳ.
quoteUpNgoài việc bổ sung chiến lược hiện có của chúng tôi bằng Amazon DSP, thực hiện cách tiếp cận ‘Better Together’ với các quảng cáo được tài trợ đã giúp màn hình Samsung phát triển lên tầm cao mới. Từ việc tiếp cận các đối tượng mới ngoài Amazon đến kết nối lại những người mua hàng đã xem các trang chi tiết sản phẩm màn hình của Samsung, chúng tôi đã nâng cao cơ hội để cải thiện và tinh giản phễu doanh số.quoteDown
– Ryan Tam, Nhân viên quản lý khách hàng, Channel Bakers

Samsung rất vui mừng trước kết quả có được nhờ thay đổi chiến lược vào năm 2019 và công nhận rằng cách tiếp cận của Channel Bakers đã giúp tìm ra cách toàn diện để tiếp tục thúc đẩy doanh nghiệp tiến lên.

Tìm hiểu thêm về quảng cáo điện tử tiêu dùng.