Quảng cáo truyền hình trực tuyến và quảng cáo âm thanh của Amazon giúp nhà quảng cáo môi giới nâng cao thương hiệu

Một công ty môi giới trực tuyến nổi tiếng mong muốn nâng cao nhận thức, cảm nhận về thương hiệu và ý định mua hàng cho thương hiệu mình ở các thế hệ khách hàng tiếp theo.

Tiếp cận đối tượng khán giả thuộc thế hệ Y thông qua quảng cáo truyền hình trực tuyến và quảng cáo âm thành

Để tiếp cận đối tượng khách hàng mong muốn, công ty môi giới này đã quyết định sử dụng các giải pháp tiếp cận đối tượng và xây dựng thương hiệu độc đáo của Amazon Ads. Để thu hút khách hàng thông qua hình ảnh, âm thanh và chuyển động, thương hiệu này đã sử dụng kết hợp quảng cáo truyền hình trực tuyến Amazonquảng cáo âm thanh kèm biểu ngữ. Thương hiệu này đã kết hợp các loại quảng cáo và luân phiên sử dụng các quảng cáo chứa thông điệp về việc tiết kiệm cho những lần mua hàng sau nhằm thu hút các đối tượng mong muốn.

Công ty môi giới này đã đo lường mức độ thành công của chiến dịch thông qua một khảo sát nâng cao thương hiệu từ một đối tác nghiên cứu bên thứ ba được chấp thuận. Để đánh giá hiệu quả của chiến dịch, họ đã xem xét mức độ nâng cao về nhận thức thương hiệu, các thuộc tính và ý định mua hàng.

Sự kết hợp giữa quảng cáo truyền hình trực tuyến và quảng cáo âm thanh giúp gia tăng các chỉ số thương hiệu

Chiến dịch Amazon Ads đã thành công với việc thúc đẩy cảm nhận “kinh doanh đơn giản trong tầm tay” của thương hiệu tăng +6,0%. Ngoài ra, chiến dịch cũng thu được kết quả vượt trội so với ngưỡng chuẩn của Dịch vụ tài chính Kantar về mức độ liên tưởng đến thông điệp cao gấp 1,3 lần và ý định mua hàng cao gấp 1,4 lần.

Về tổng thể, chiến dịch đã cho thấy lợi ích của việc kết hợp quảng cáo truyền hình trực tuyếnquảng cáo âm thanh của Amazon khi chạy một chiến dịch cho thương hiệu.

Tìm hiểu thêm về quảng cáo dịch vụ tài chính.

Nội dung nổi bật

  • Chiến dịch đã nâng cao cảm nhận về thương hiệu +6,0%
  • Vượt trội so với ngưỡng chuẩn của Dịch vụ tài chính Kantar về mức độ liên tưởng đến thông điệp cao gấp 1,3 lần và ý định mua hàng cao gấp 1,4 lần