Đại diện cho các cộng đồng

Người đàn ông vui vẻ

Amazon Ads là một cộng đồng toàn cầu, trải rộng các quốc gia, nền văn hóa và trải nghiệm cuộc sống. Chúng tôi cùng chung tay thực hiện sứ mệnh định hình lại quảng cáo và chính các cá nhân đa dạng trong đội ngũ chúng tôi đã giúp chúng tôi đạt được điều này.

Làm quen với các nhân viên Amazon với xuất thân khác nhau, lắng nghe họ chia sẻ những phần quan trọng trong cuộc sống của họ và khám phá những cộng đồng mà bạn có thể tham gia tại Amazon Ads.

Lắng nghe nhân viên Amazon chia sẻ về những điều thực sự quan trọng đối với họ