Mẹo quảng cáo: sử dụng tính năng lọc

NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 2016

Sử dụng tính năng lọc để điều hướng chiến dịch một cách nhanh chóng.

Bằng cách nhập “đang chạy” vào thanh tìm kiếm phía trên trang tổng quan Chiến dịch quảng cáo trong bảng điều khiển quảng cáo (trước đây là Các dịch vụ tiếp thị Amazon), bạn có thể xem các chiến dịch hiện đang hoạt động không?

Công cụ tìm kiếm có thể giúp bạn điều hướng và xác định vị trí các chiến dịch một cách nhanh chóng, cho thấy đây là một công cụ mạnh mẽ hàng ngày để quản lý chiến dịch. Ví dụ, chỉ cần nhập cụm từ tìm kiếm “Đang chạy”, bạn có thể lọc bảng điều khiển của mình để chỉ xem các chiến dịch hiện đang hoạt động. Bạn cũng có thể lọc các chiến dịch khác mà bạn muốn xem bằng cách nhập vào thanh tìm kiếm một số từ khóa nhất định. Ví dụ, nếu bạn nhập “Sponsored Products”, bạn sẽ thấy tất cả các Sponsored products campaigns của mình.

Hãy thử sử dụng các cụm từ tìm kiếm khác như ngày bắt đầu hoặc ngày kết thúc cụ thể (“26/07/2016”), tên chiến dịch nhất định (“Sponsored Brands Test B”) hoặc tình trạng chiến dịch thay thế (“Đã tạm dừng”). Ngoài ra, bạn có thể thử kết hợp các thuộc tính, chẳng hạn như “Sponsored Brands đang chạy” hoặc “Sponsored Products đã tạm dừng”. Dù bạn chỉ có một vài hay cả trăm chiến dịch, những công cụ tìm kiếm này có thể giúp bạn tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng hoặc tách các chiến dịch cho một số lượt xem nhất định.

Hãy truy cập blog quảng cáo của chúng tôi để biết các mẹo và thủ thuật liên tục được cập nhật khi bắt đầu với quảng cáo được tài trợ hoặc để tối ưu hóa các chiến dịch.