200 bin Sponsored Products kampanyasından öğrendiklerimiz

Yazan: Medya ve Analiz Yöneticisi Qianyun Ye ve Teknik Yazar Ashton Brown

Amazon'daki Çin merkezli global giyim satıcıları tarafından yayınlanan 220.000'den fazla Sponsored Products kampanyasıyla yapılan bu 2020-2021 araştırmasında, en yüksek ve düşük performans gösteren reklamcılık stratejilerini karşılaştırıyoruz. Daha sonra bu karşılaştırmayı, reklamverenlerin, Sponsored Products kullanımının değer teklifini açıklamak için kullanabileceği ve eyleme dönüştürülebilir analizler üretmek amacıyla kullanacağız. Reklamverenler bu analizleri, reklam harcamasının getirisini, dönüşüm oranlarını ve tıklama oranlarını artırmak için Giyim sektöründeki Çin merkezli satıcıların önerileriyle birleştirerek kullanabilirler.

Yazıda öne çıkanlar:

Bu araştırmada Ağustos 2020-Temmuz 2021 arasında dünya genelinde (içinde Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Japonya, Kanada, İtalya, İspanya, Hindistan, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Meksika'nın yer aldığı 12 bölgede) satış yapan Çin merkezli giyim satıcılarının yayınladığı 220.000'den fazla Sponsored Products kampanyasını analiz ettik. Analizlerimizi gerçekleştirmek için Sponsored Products kampanyalarını beş kümeye ayırdık. Reklam Harcamasının Getirisi (ROAS), dönüşüm oranı (CVR) ve Tıklama Oranı (CTR) açısından en yüksek başarıyı gösteren markaları birinci kümeye, en düşük başarıyı gösterenleri ise dördüncü kümeye ekledik.

Analizlerimize göre en iyi performansa sahip Çin merkezli satıcıların (Birinci Küme) ROAS değerinin 4,6 kat, CVR değerinin 3,7 kat ve CTR değerinin de 3,2 kat daha yüksek olduğunu belirledik.

En iyi performans gösterenler

4,6 kat

Daha Yüksek Reklam Harcaması Getirisi

3,7 kat

Daha yüksek dönüşüm oranı

3,2 kat

Daha yüksek tıklama oranı

Reklamverenlere eyleme dönüştürülebilir analizler sağlamak üzere, tıklama sayısına ve dönüşüm oranına bir şekilde katkıda bulunan reklam ve medya özelliklerini analiz etmek için makine öğreniminden faydalandık. Daha sonra hangi özelliklerin ROAS, CVR ve CTR üzerinde en büyük olumlu etkiyi yarattığını belirledik.

Bu makalede en iyi performansı gösteren Çin merkezli satıcılar (Birinci Küme) ile düşük performans gösteren Çin merkezli satıcıların (Beşinci Küme) her ana özelliği veya stratejiyi ne derecede benimsediğine dair ölçümlere dayanarak ana özellikler ya da stratejilere ilişkin analizler ve en iyi uygulamalar sunuluyor.

Bu araştırmayı nasıl yaptığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makalenin sonundaki Metodoloji bölümüne bakın.

En iyi performansa sahip olan satıcılar, Sponsored Products kampanyalarını düşük performanslı satıcılardan yaklaşık 90 gün daha fazla yayınlıyor

Gözlenen dönemde, en iyi performans gösteren satıcılar, Sponsored Products kampanyalarını ortalama 237 gün boyunca yayınlarken düşük performans gösterenler yalnızca ortalama 149 gün yayınladı. En iyi kampanya performansı için giyim satıcılarının Sponsored Products'ı yıl boyunca kullanmasını öneririz. Bunu yapmak, markanın reklamlarının her zaman yayında olmasına ve kampanya optimizasyonu için daha fazla zaman kazanılmasına yardımcı olur.

Kesintisiz yayınlanan Sponsored Products kampanyası günlerinin sayısı

237

En iyi performans gösterenler

149

Düşük performans gösterenler

En iyi performansa sahip olan satıcıların, Sponsored Products kampanyalarında dinamik teklif verme oranı yaklaşık %20 daha fazladır

Analizlerimiz sonucunda dinamik teklif vermenin (özellikle ROAS, CVR ve CTR ile ilgili olduğundan) müşterilerle etkileşim kurmada etkili bir araç olduğunu bulduk. Araştırmanın yapıldığı 12 ay boyunca en iyi performansa sahip kampanyaların %86'sında dinamik teklif verme kullandığı, buna karşın düşük performanslı kampanyalarda ise dinamik teklif vermenin %67 oranında kullanıldığı görülüyor.

Dinamik teklif verme içeren Sponsored Products kampanyalarının yüzdesi

%86

En iyi performans gösterenler

%67

Düşük performans gösterenler

Dinamik teklif vermeyi kullanmaya başlama

Reklamverenler Sponsored Products kampanyalarıyla başlamalıdır. Ayrıca dinamik teklif vermeyi kullanırken göz önünde bulundurulması gereken üç nokta vardır:

 • Dinamik teklif stratejisini istikrarlı bir kampanyada kullanmanız önerilir: Teklif stratejisini test ederken istikrarlı bir kampanyayı seçmek en iyisidir. Bu, en az iki haftadır yayında olan ve dönüşümlerle arasında olumlu ilişki bulunan kampanyalar anlamına gelir.
 • Test sırasında değişiklikleri sınırlandırmanız önerilir: Reklamverenlerin, performanstaki farkı belirli bir değişiklikle ilişkilendirebilmek için stratejileri test ederken değişiklikleri sınırlandırmasını öneririz.
 • Farklı kampanyalardaki stratejileri karşılaştırmanız önerilir: Yeni kampanyalar oluştururken yeni teklif stratejisini, mümkünse, istikrarlı olan mevcut bir stratejiyle karşılaştırdığınızdan emin olun.

En iyi performansı gösteren Sponsored Products kampanyalarında %10 oranında daha fazla ürün Prime Kargo için uygun

Analize dayalı üçüncü öneri ise Prime Kargo hizmetinin sunulduğu ASIN veya ürün sayısını artırarak tıklama oranlarını özel olarak yükseltmektir. Reklamı yapıldığı takdirde tıklanma olasılığı yüksek olan ürünleri tanımlamak için makine öğrenimi modellerini kullanıyoruz. Reklamı yapılan ürünlerin yanında Prime etiketinin bulunmasının, müşterinin reklamlara tıklama şansını artırmaya yardımcı olduğunu belirledik.

Analizlerimize göre mevcut ASIN'ler (benzersiz seri numaraları) arasında en iyi performansı gösteren Sponsored Products kampanyalarının %59'unun Prime Kargo için uygun olduğunu, düşük performanslı kampanyalarda ise bu uygunluk oranının %49 olduğunu gördük.

Amazon Prime Kargo hizmeti sunulan tüm ASIN'lerin yüzdesi

%59

En iyi performans gösterenler

%49

Düşük performans gösterenler

Prime Kargo hizmeti sunulurken göz önünde bulundurmanız gereken noktalar

 • Sponsored Products ASIN'lerini Amazon Lojistik programına kaydetmeniz önerilir.
 • Sponsored Products ASIN'lerini Satıcıdan Gönderim Prime (SFP) programına kaydetmeniz önerilir.
 • Prime teslim tekliflerini artırmak için Amazon Lojistik ve SFP programlarını birleştirmeniz önerilir.

En iyi performansa sahip Sponsored Products kampanyalarında hedeflenen anahtar kelimelerin negatif anahtar kelimelere oranı 2:1'dir, düşük performanslı kampanyalarda ise bu oran 1:1'dir

Son olarak, önceki makalelerde, (dünya genelinde kitleye satış yapan) Çin merkezli giyim satıcıları için, ürün ASIN'lerine veya seri numaralarına negatif anahtar kelimeler eklemenin etkili bir yöntem olduğunu ve hedeflenen anahtar kelimelerin de reklamların doğru müşterilerle ilgili olmasını sağlamada önemli bir araç olduğunu belirledik.

Araştırma yapılan 12 ay içinde en iyi performansa sahip olan satıcılar, Sponsored Products kampanyalarının %68'inde hedeflenen anahtar kelimeler, %32'sinde ise negatif anahtar kelimeler kullandı, buna karşın düşük performanslı kampanyalarda bu oranlar sırasıyla %49 ve %51'dir.

Hedeflenen anahtar kelimeler ile negatif anahtar kelime hedefleme karşılaştırması

68:32

En iyi performans gösterenler

49:51

Düşük performans gösterenler

Anahtar kelimeler kullanırken dikkate alınması gerekenler

 • Negatif hedeflemede kullanmanız gereken terimleri bulmak için mevcut kampanyalarınızın raporlarına göz atın. Düşük tıklama oranları, yüksek harcamalar ve düşük dönüşüm oranları, düşük performans gösteren hedeflemelerin göstergesidir ve bazı anahtar kelimelerin hariç tutulması gerekebilir.
 • Markanız açısından gerçekten işe yarayan anahtar kelimeleri öğrenmek ve bunlarla kampanyalarınızı optimize etmek için hariç tutulan anahtar kelimelerinizin performansını sık sık kontrol edin.
 • İstisnaları kontrol edin. Örneğin, piyasaya sürülen yeni ürünlerin bilinirliğini artırmak için kullanılan markasız anahtar kelimeler düşük performansa gösterebilir, ancak aslında giyim kategorisindeki ürünler açısından doğru kitleye sahip olduklarından bunlar, hariç tutulan anahtar kelimeler olarak kullanılmamalıdır.

Sonuç

Analizlerimizde görüldüğü gibi, denetimli makine öğrenimi modelimizle birlikte, Çin merkezli satıcıların ROAS, CVR ve CTR değerlerini yükseltmek için kullanabileceği dört taktik belirledik: (1) Sponsored Products reklamlarını yıl boyunca yayınlama; (2) Dinamik teklif vermeyi kullanma; (3) Reklamı yapıldığında Prime etiketinin görünmesi için Sponsored Products ASIN'lerini (benzersiz seri numaraları) lojistik programlarına (Amazon Lojistik, SFP) kaydetme; (4) Benzersiz ASIN başına hedef anahtar kelime ve negatif anahtar kelime sayısını artırma.

Metodoloji

Öncelikle, 20'den fazla medya ve perakende satış özelliği içinde birleşik puanı artırmaya yardımcı olan özelliklerin listesini belirlemek için denetlenen bir model kullandık. Özellikle şu başarı istatistikleri paketini oluşturmak için beş adımlı bir süreç izledik: Reklam harcamasının getirisi (ROAS), dönüşüm oranı (CVR) ve tıklama oranı (CTR). Ardından, makine öğrenimi algoritmalarıyla başarı istatistiklerini artırmaya yardımcı olan en iyi reklamcılık ve perakende satış stratejilerini belirledik.

 • Markaları seçme: Bu araştırmada Ağustos 2020 ile Temmuz 2021 arasında dünya genelinde 12 bölgede sunulan ve giyim kategorisinde yer alan 222.853 adet Sponsored Products kampanyasını analiz ettik. Kampanyalar endemik nitelikli Çin merkezli reklamverenler (Amazon.com'da satış yapan Çinli reklamverenler) tarafından yayınlanmıştır. Bu 12 bölge Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Japonya, Kanada, İtalya, İspanya, Hindistan, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Meksika'dır.
 • Başarı istatistiğinin oluşturulması: Hesaplama; reklam harcamasının getirisi, dönüşüm oranı ve tıklama oranı olmak üzere 3 istatistiğe göre yapılır.
 • Etkili reklam veya perakende satış eylemlerini belirleme: Başarı istatistikleri tanımlandıktan sonra, makine öğrenimi algoritmalarıyla başarı istatistiklerinin iyileştirilmesine yardımcı olacak en iyi kampanya işlemlerini belirledik. Başarı istatistiklerine katkıda bulunan en önemli kampanya eylemlerini belirlemek için gradyanı artırılmış bir karar ağacı modelinden yararlandık. Bu yöntem, iyi başarı istatistikleri elde etmede en önemli reklamcılık eylemlerinin hangileri olduğunu anlamamıza yardımcı olur.
 • Markaları gruplandırma: Kampanyalar başarı istatistiklerine göre gruplandırılır ve beş kümeye ayrılır. 20'den fazla reklamcılık eyleminden yararlanarak bunların başarı istatistikleri üzerindeki etkilerini analiz ettik. Reklamcılık eylemleri, Sponsored Products kampanyalarının gün olarak süresi, dinamik teklifler, negatif anahtar kelime taktikleri gibi tercihlerdir.
 • Marka gruplarını karşılaştırma: En iyi performans gösteren markaların (Birinci Küme), düşük performans gösteren markalara (Beşinci Küme) kıyasla tıklama ve dönüşüm sayısını artırmak için kullandığı veya kullanmadığı stratejileri tespit ettik.