Heyecan Dalgasının Anatomisi

Hayran kültürü ve markaların bu kültüre nasıl dahil olabileceğine dair küresel analizler

İki kadın gülüyor
Giriş: Hayranlık çağı

Hayranlık çağında yaşıyoruz. K-pop gruplarının tutkulu takipçilerinden, en son ürünleri kapmaya hevesli spor ayakkabı tutkunlarına ve rekabetçi oyun canlı yayınlarını takip eden milyonlara kadar hayranlık kültürü, zamanımızın belirleyici trendlerinden biridir.

Geçmiş yıllarda, ana akım pop kültürü genellikle hayran deneyimini yönlendirirken, niş hayran grupları genellikle marjlarda bulunuyordu. Artık değiller. Bugün, hangi konuda hevesli olursak olalım, bir araya gelerek aynı tutkuyu kutlayan bir topluluk bulabiliriz. Aradığımız topluluk henüz mevcut değilse, kendimiz yaratabilir ve geliştirebiliriz. Bunun için her zamankinden daha fazla aracımız var.

Amazon Ads ve Twitch Ads, markaların nasıl dahil olabileceğiyle sınırlı kalmayıp, günümüzde hayran olmanın ne anlama geldiğini anlamak için beş odak alanında (müzik, bilim kurgu ve fantezi, spor, sokak giyimi ile spor ayakkabılar, video oyunları) hayran gruplarının durumunu araştıran küresel bir çalışma yaptırdı.

Kulaklık takıp dans eden erkekler ve kadınlar

Beş soru sorduk:

 • Tüketiciler hayran gruplarını nasıl tanımlıyor?
 • 2023'te hayran kültürünün temel unsurları neler?
 • Hayran gruplarıyla etkileşim kurmanın avantajları ve dezavantajları neler?
 • Hayran deneyimini şekillendirmede farklı kanallar ve hizmetler nasıl rol oynar?
 • Markalar, marka sevgisi ve sadakati oluşturmak için hayran topluluklarından nasıl yararlanabilir?

İşte öğrendiklerimiz.

2023'te hayran kültürüyle ilgili temel küresel analizler

Video oyunları oynayan iki kız
1. Bölüm

Bütün ayrıntılarıyla hayranlar

 • Hayranların %70'i hayranı oldukları şeyin ve hayran topluluğunun günlük hayatlarının bir parçası olduğunu söylüyor
 • Hayranların üçte birinden fazlası (%36) hayran olmanın bir numaralı avantajının kendilerini daha mutlu etmesi olduğunu söylüyor

Hayranlar ve kimlik

 • Hayranların %64'ü hayranlıklarının, kimliklerinin belirleyici bir parçası olduğunu söylüyor
 • Hayranların %63'ü hayran olmaktan gurur duyduklarını söylüyor
 • Tüketicilerin hayran gruplarıyla etkileşim kurmasının başlıca nedenleri:
  • %78'i kaçış diyor
  • %72'si keyif diyor
  • %46'sı güçlenme diyor

Hayranlar ve markalar

 • Hayranların %63'ü, hayranları anlamak için çaba sarf ettikleri sürece herhangi bir markanın hayran gruplarıyla ilişki kurabileceğini söylüyor
 • Hayranların %62'si, hayran gruplarıyla uzun süredir ilişki içinde olan markalar hakkında olumlu düşüncelere sahip
 • Hayranların yarısından fazlası (%55), hayran oldukları alan ile ilgili içeriğe sponsor olan bir markayı değerlendirme olasılıklarının daha yüksek olduğunu söylüyor
 • Hayranların %54'ü bir markanın samimi olup olmadığını anlayabileceklerini söylüyor

Hayranlık kültürü yaygınlaşıyor

Kulaklık takan ve dans eden kadınlar
2. Bölüm

Geçmişte hayranlık, genellikle ana akım kültürün dışında var olan bir fenomendi. Hayranların asosyal eksantrik tipler veya takıntılı ve heyecanlı erkekler ile kızlardan ibaret olduğuna dair klişeler vardı. Ancak bugün hayranlık, kültürün neredeyse her alanına dokunarak her yerde görünür hâle geldi. Kendini dünyanın en ünlü fikrî mülkiyet ürünlerine adamış topluluklardan niş varlıkları kutlayan mikro hayran gruplarına kadar hayran toplulukları her yerde.

Dünyanın dört bir yanındaki bireyler hayran kültürüne katılmanın olumlu etkilerini yaşıyor ve hayranlığın hayatlarında oynadığı rolü benimsiyor. Bu rapor için ankete katılan hayranların %70'i, hayranı oldukları şeyin ve hayran topluluklarının günlük yaşamlarının bir parçası olduğunu söylüyor. Teknoloji, hayranlık kültürünün ana akım hâline gelmesine yardımcı oldu ve benzer düşüncelere sahip hayranlar bulmak ve sosyal medyayı kullanarak hayran toplulukları oluşturmak gibi yeni ve daha sık hayran katılımı yolları sağladı. Hayranlığın bileşimi de değişti ve yaş, cinsiyet kimliği, sosyoekonomik durum veya diğer özelliklerden bağımsız olarak katılıma izin verdi.

%70

COVID-19, siyasi gelişmeler ve ekonomik belirsizlik gibi daha büyük kültürel değişimler, hayranlığın insanların hayatlarında oynadığı rolü daha da derinleştirdi ve insanlara istikrar duygusu ile kimliklerini doğrulama yolu sağladı. Ankete katılan on hayrandan altısı (%64) hayranlıklarının, kimliklerinin belirleyici bir parçası olduğunu söylüyor. Neredeyse yarısı (%48) hayranlıklarının, dünyayı anlamlandırmalarına yardımcı olduğunu söylüyor. Üçte birinden fazlası (%36) ise hayran olmanın bir numaralı avantajının kendilerini daha mutlu etmesi olduğunu söylüyor.

Vox'ta kültür ve web muhabiri Aja Romano, "Hayran olmak kültürel açıdan çok daha kabul edilebilir ve yaygın," diyor. "Marvel Sinematik Evreni ve Game of Thrones gibi muazzam ve gözle görülür ana akım hayran gruplarının yükselişi ve Comic-Con'un devasa bir kültürel etkinlik olarak eş zamanlı ortaya çıkışı, muhtemelen hayranların genel olarak pop kültürü içinde ele alınma biçimini sonsuza dek değiştirdi. Artık hayranlık utanç verici ve saklanan bir şey değil, tıpkı diğer kişisel hobiler gibi tamamen normal, eğlenceli bir aktivite hâline geldi. Özellikle kadınların ve beyaz olmayan hayranların hayranlık kültürüne nasıl katılacağıyla ilgili olarak, birçok eski ilgili damgayı aşmaya çalışıyoruz. Ancak genel olarak, erişim ve kabul açısından, hayran olmak için muhtemelen en iyi zamandayız."

Akışkan hayran gruplarının yükselişi

Film izlerken patlamış mısır yiyen kadın ve erkek
3. Bölüm

Hayran kültürünün her yerde bulunması ve hayran gruplarına erişmenin yollarının artması, yeni bir hayran türü ortaya çıkardı: akışkan hayran grupları. Akışkan hayran grupları, tutku duydukları konu, marka veya fikrî mülkiyet (IP) ne olursa olsun, birden fazla hayranlığı ve hayran kimliğini benimseyen hayranlardan oluşuyor. Günümüzde, hayran kültüründe baskın grubu temsil ediyorlar.

Hayran olmak, bireylerin kendilerini tanımlamaları için güçlü bir yol olabilir. Ankete katılan hayranların %63'ü hayran olmaktan gurur duyduklarını söylüyor ve %71'i hayran olmanın havalı olduğunu kabul ediyor. Günümüzdeki kültürel eğilimleri yansıtan Y ve Z kuşağından yetişkinler çok yönlü kimlikleri daha fazla kabul ettiklerini dile getiriyor ve pek çok hayran grubuna katılmaktan çekinmiyor. Bu kuşaklardan insanlar sadece sporu ve müziği sevmekle kalmıyor; aynı zamanda spor, müzik ve diğer alanlara hayranlık kültürüyle bağlanıyorlar.

Kulaklık takan ve kalem tutarken gülümseyen adam

Akışkan hayran grupları yüzeysellikle sınırlı değil. Hayranlar, tutkularının her birinde yatan çeşitliliği sürekli olarak keşfediyor ve hayranlıklarını basit hobilerden ve zaman geçirme yollarından daha fazlası olarak görüyorlar. Özerk bireyler olarak kendilerini rahat hisseden akışkan hayran grupları, kendilerine keyif veren yeni içerikleri keşfetme ve bunlarla etkileşim kurma konusunda yetkin. Kısacası, hayran olmanın tek bir yolu olmadığına inanıyorlar. Bu nedenle, diğer hayranların tutkularını ifade etmesi konusunda daha az beklentileri var.

Hayranlık kültürü temel ihtiyaçlarımıza nasıl hizmet eder?

Telefonda gülümseyen adam
4. Bölüm

Birçoğu için hayranlığın duygusal tatminle ilgisi var. Hayranlık, eğlencenin ötesinde insanın doğuştan gelen güvenlik, aidiyet ve saygınlık ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor. Bireyleri hayran olmaya yönlendiren birçok motive edici faktör vardır. Ankete katılanların %78'i gerçeklerden kaçmayı (ör. gevşeme, akıl sağlığı, nostalji), %46'sı güçlenmeyi (ör. güven oluşturmak, ilham bulmak), %42'si kimlikleri (ör. özgünlük, çocuklukla yeniden bağlantı kurmak) ve %40'ı topluluğu (ör. ilişkileri güçlendirmek, aidiyet, arkadaş edinmek) hayranlığın önemli bir duygusal faydası olarak tanımlıyor.

%78

Farklı hayran grupları, bireyleri farklı şekillerde motive ediyor. Hayran kültüründeki akışkanlık, bireylerin aynı anda birden fazla şeyin hayranı olabileceği anlamına gelse de, bu, farklı hayran gruplarında aynı anlamı bulduklarını göstermiyor. Örneğin, bir video oyunu hayran grubuna katılmak içsel ihtiyaçları daha iyi karşılayabilirken, sokak giyimi ve spor ayakkabı hayran grubuna katılmak dış görünüşle ilgili ihtiyaçlara daha iyi hizmet edebilir.

 • Müziğin kaçış, keyif, güçlenme ve kimlikle ilgisi var. Ankete katılan hayranlar; zihinsel sağlığı iyileştirme, nostalji, rahatlama/stres atma ve amaç duygusu gibi duygusal motivasyonlara önem veriyor.
 • Bilim kurgu ve fantezinin kaçış, keyif, kimlik ve güçlenmeyle ilgisi var. Hayranlar gerçek dünyadan kaçmaya, çocukluk hâlleriyle yeniden bağlantı kurmaya, yeni bir şeyler öğrenmeye ve eğlenmeye önem veriyor.
 • Sporun imaj, topluluk ve güçlenmeyle ilgisi var. Hayranlar; aile ve arkadaşlarla bağ kurmaya, lider olmaya, kendilerini daha büyük bir şeyin parçası gibi hissetmeye ve arkadaşlar edinmeye önem veriyor.
 • Sokak giyimi ile spor ayakkabıların kimlik ve imajla ilgisi var. Hayranlar başkaları tarafından iyi algılanmaya, güven kazanmaya ve kendilerini özgün bir şekilde ifade etmeye önem veriyor.
 • Video oyunlarının kaçış, keyif, kimlik ve toplulukla ilgisi var. Hayranlar gerçek dünyadan kaçmaya, çocukluk hâlleriyle yeniden bağlantı kurmaya, rahatlamaya/stresi azaltmaya ve arkadaş edinmeye önem veriyor.

Hayranlık kültürünün getirileri

Ellerinde patlamış mısırla futbol izleyen iki adam
5. Bölüm

Farklı hayran gruplarının farklı motivasyonları olduğu gibi, bu gruplar katılanlara benzersiz faydalar sağlar. Ankete katılan hayranlar; hayran gruplarına katılmanın mutluluklarını artırmalarına, yeni bir şeyler öğrenmelerine, keyif alacakları yeni içerikler bulmalarına, güven oluşturmalarına ve hem çevrim içi hem çevrim dışı yeni arkadaşlar edinmelerine yardımcı olduğunu söylüyor.

Twitch'in Amerika Analiz ve Ölçüm Başkanı Allison McDuffee, "Hayran kültürüne ve hayran topluluklarına katılmanın avantajları söz konusu olduğunda, bu herkes için aynı anlama gelmiyor," diyor ve şunları ekliyor: "Hayran olmanın, kimlik ve aidiyetle ilgili belirli genel getirileri var. Ancak hayran gruplarının merkezinde yer alan içeriğin veya ürünün doğasına ve hayranların etkileşimde bulunma biçimlerine bağlı olarak farklı hayranlık kategorileri, farklı duygusal ve sosyal faydaları ön plana çıkarıyor. Örneğin müzik, öz saygı açısından daha büyük faydalar sağlayabilirken spor, hayranlarına daha büyük bir topluluğun parçası olma duygusu sunabilir."

 • Müzik; artan benlik saygısı ile bağlantının yanı sıra içerik oluşturma ve keşfetme olanağı sağlar. Müzik tutkunları; keyfi deneyimlemek, daha öz güvenli hissetmek ve eğlenmek için yeni içerikler keşfetmek gibi getirilerin altını çiziyor.
 • Bilim kurgu ve fantezi; içerik oluşturma ile keşif, bağlantı ve topluluk hissiyatı sunuyor. Hayranlar, eğlenme amacıyla yeni içerikler keşfetmeye, bir hayran topluluğuna katılmaya ve orijinal içerikleri için bir hedef kitle bulmaya önem veriyor.
 • Spor; topluluk hissiyatı, girişimcilik için fırsatlar ve bilgi birikimi sağlar. Hayranlar çevrim dışı yeni arkadaşlar edinmeyi, ilgili bir iş kurmayı ve mevcut ilişkileri güçlendirmeyi vurguluyor.
 • Sokak giyimi ile spor ayakkabılar güven ve para kazanma fırsatları sunuyor. Hayranlar daha güvenli hissetmeye ve para kazanmaya (ör. mal satışı yoluyla) önem veriyor.
 • Video oyunları; beceri geliştirme, ilişki kurma yeteneği ve para kazanma fırsatları sağlar. Hayranlar yeni beceriler öğrenmeye, çevrim içi yeni arkadaşlar edinmeye ve eğlenmek için yeni içerikler keşfetmeye önem veriyor.

Hayranlar hayran gruplarına nasıl katılıyor?

Kahkaha atan ve alkışlayan adam
6. Bölüm

Temel seviyede, hayranlığın bağlarla ilgisi var. Ankete katılan 5 hayrandan yaklaşık 4'ü (%79) tutkularını aile, arkadaşlar, ünlüler veya tanınmış kişiler gibi başka insanlar aracılığıyla keşfettiğini söylüyor. Ankete katılan hayranlar ayrıca, algılanan popülerlik, başkalarıyla bağlantı kurma yolları ve hayranlar tarafından oluşturulan eğlence içeriğinin hacmi açısından hayran gruplarında bir büyüme olduğundan bahsediyor. Daha fazla bağ kurma yolu ve bağlantı kuracak daha fazla birey ile hayranlık kültürü gelişiyor.

%79

Buradaki terminolojiye dikkat edin. Hayran "kültürü" fikri, hayran "topluluklarına" kıyasla daha büyük önem kazandı. Günümüzün akışkan hayran grupları için hayran kültürü, daha tanımlanmış veya katı olarak görülebilen topluluk kavramına kıyasla esnek ve geniş. Topluluk, birçok hayran için bir nimet olsa da, hayran kültürü, bireyin bu topluluğu nasıl deneyimleyeceğine karar vermesine olanak tanıyor. Başka bir deyişle, akışkan hayran grupları, hayran topluluklarıyla kendi yöntemleriyle, istedikleri zaman etkileşime giriyor ve hayran gruplarına katılımı ortak bir kültüre katılım olarak görüyor, bundan keyif alıyor ve tatmin oluyorlar.

Hayranlar, hayran gruplarıyla etkileşim kurmak için çeşitli kanallar kullanıyor. Ankete katılan hayranlar, eğlenmek (%89), öğrenmek (%85), en sevdikleri ünlüleri ve içerik üreticileri takip etmek (%83), topluluklarının diğer üyeleriyle sosyalleşmek (%77), ilgi alanlarına uygun ürünleri keşfetmek ve satın almak (%64) ve içerik oluşturmak (%60) için dijital hizmetlere yöneliyor. Doğal olarak, farklı ihtiyaçlara hitap eden farklı kanallardan ve biçimlerden bahsediyorlar.

 • Uzun biçimli video: hayranlıkla ilgili eğlence
 • Kısa biçimli video: hayranlık hakkında bilgi edinme
 • Canlı yayın videosu: ilgi alanındaki influencer ve uzmanlarla bağlantı kurma
 • Sosyal medya ve tartışma forumları: diğer hayranlarla sosyalleşme
 • Ses: hayranlık ve hayranlarla ilgili eğlence hakkında bilgi edinme

Markalar neden dahil olmalı?

Birbirine sarılan ve gülen iki kız
7. Bölüm

Hayranlık ömür boyu sürebilir. Ankete katılan hayranlardan çoğu, on yıl veya daha uzun süredir hayran gruplarına katılıyor. Örneğin, kendini müzik hayranı olarak tanımlayan ortalama bir kişi, yaklaşık 17 yıldır müzikle iç içe. Bu, müzik dinlemeyi, konserlere ve festivallere gitmeyi ve yeni albümler ve şarkılar üzerine arkadaşlarınızla çevrim içi ve çevrim dışı sohbet etmeyi içerebilecek sayısız saat anlamına geliyor.

Ortalama hayran etkileşimi süresi:

 • Müzik hayranları: 16,6 yıl
 • Bilim kurgu ve fantezi hayranları: 11,2 yıl
 • Spor hayranları: 12,4 yıl
 • Sokak giyimi ve spor ayakkabı hayranları: 8,7 yıl
 • Video oyunları hayranları: 12,4 yıl

Hayranlığın süresi arttıkça, insanların ömür boyu sürecek tutkularında yer almak ve bu tutkulara katkıda bulunmak açısından markaların önünde sayısız fırsat beliriyor. Hayranlar markaların katılımına değer veriyor: Ankete katılan hayranların yaklaşık üçte ikisi (%62), hayran gruplarıyla uzun süredir ilişki içinde olan markalara karşı olumlu düşünüyor.

Ancak, markaların empati ve zeka ile ilişki kurması gerekiyor. Bağlılıkları ömür boyu süren seçici hayranlar, alanlarına değer verir ve çoğu zaman gizli amaçları fark edebilir. Ankete katılan hayranların yüzde elli dördü, hayran gruplarında reklam veren markaların samimi olup olmadığını anlayabileceklerini söylüyor. Reklamverenler samimi olmayan bir şekilde ortaya çıktığında, hayran grubunun hayranlar için sağladığı avantajları olumsuz etkileyebilir, bu da markanın olumsuz algılanmasına neden olabilir.

%62

Markalar için etkileşim kuralları

Gülen ve yemek yiyen kadınlar
8. Bölüm

Günümüzde hayranlık kültürü, açıklığıyla tanımlanıyor ve bu tutum markalara kadar uzanıyor. Hayranlar tutkularına değer katan markaları memnuniyetle karşılıyor. Öyle ki, ankete katılan hayranların %61'i, markaların hayran gruplarına sponsorluk yaptığını veya içerik oluşturduğunu görmekten keyif alıyor. Buna, bir hayranlık kategorisiyle doğrudan ilgili olmayabilecek markalar da dahil. Ancak hayranlar, katılan markaların bütünlük, özgünlük ve ilgi sergilemesini bekliyor. Ankete katılan hayranların %63'ü, anlamak için çaba gösterdikleri sürece herhangi bir markanın hayran grubuna dahil olabileceğini söylüyor. Hayran deneyimini geliştirmeye yardımcı olmak için markalar üç farklı seviyede destekleyici rol oynayabilir:

%61
 • Gündelik etkileşimler kurun. Hayran grupları ve onları benzersiz kılan şeyler hakkında bilgi edinin. Bir hayran grubunun hangi yönlerinin hayranlarını en çok heyecanlandırdığını, sıradan hayranların nasıl katıldığını, hayran grubundaki son trendlerin neler olduğunu ve hayranların tutkuları için ne kadar harcamaya istekli olduklarını daha iyi anlayın. Bu katılım seviyesinde örnek olarak şunlardan bahsedilebilir: hayranların bağlantı kurduğu farklı kanalları ve hizmetleri keşfetmek, mesaj iletmek için farklı medya biçimlerini denemek ve organik erişimi teşvik etmek üzere ilgili içeriklerle iş birliği yapmak.
 • Aktif olarak etkileşim kurun. Markanızın bir hayran grubuna nasıl doğru şekilde dahil olacağını belirleyin. Özenli bir şekilde ilgili ve benzersiz anlar yaratarak dahil olun. Etkinliklere sponsorluk yapmak, hayran topluluklarına özel fırsatlar sunmak, hayranların en sevdikleri isimlerle tanışmasına yardımcı olmak, hayranlar tarafından oluşturulan içeriklere sponsorluk yapmak ve buluşmalar düzenlemek örnek olarak gösterilebilir.
 • Yaratıcı bir şekilde etkileşim kurun. Hayranlara yaratıcı fikirlerini paylaşacakları yollar sunun ve topluluğu kullanıcı tarafından oluşturulan içerik etrafında geliştirmeye yardımcı olun. Örnekler arasında şunlar yer alır: orijinal içerikler oluşturmak, hayran ürünleri üretmek ve hayranların kendi içeriklerini oluşturmalarına yardımcı olacak kaynaklar sağlamak.

Amazon Ads kanalları genelinde hayranlara erişin

Ellerini kaldıran ve poz veren iki kız
9. Bölüm

Ankete katılan hayranların yalnızca %4'ü, markaların hayran gruplarına karışmasını istemediklerini söylerken, markaların hayran kültürüyle ilişki kurması açısından harika bir zamandayız. Amazon Ads, markaların hayran kültürüne yaratıcı bir şekilde katılmasını sağlayan çok çeşitli kanallar, içerikler ve cihazlar sunar.

Markaların Amazon'daki belirli hayran gruplarına nasıl erişebileceğini burada anlatıyoruz:

 • Müzik tutkunları; daha derin sanatçı etkileşimi, konserler gibi fiziksel dünya deneyimleri ve markaların sunduğu kulis erişimlerine son derece önem veriyor. Sesli reklamlar, Amazon Music'in reklam destekli katmanı da dahil olmak üzere özel birinci taraf ve premium üçüncü taraf ses içeriklerinde markaların hikayelerini dinleyicilere anlatmalarına yardımcı olur. Amazon Music Live, hayranlara canlı müziği deneyimlemeleri ve markalara bu deneyimlerde yer almaları için yenilikçi yollar sunar.
 • Bilim kurgu ve fantezi hayranları; hayranlar tarafından oluşturulan orijinal içerikler, sponsorlu hayranlar tarafından oluşturulan içerikler ve deneyimsel kaçış konusundaki beğenilerinde ortalamayı aşıyor. Streaming TV reklamları, tür ve kültürel temalara uygun Amazon Freevee sponsorlukları ve Amazon Publisher Direct aracılığıyla birinci sınıf üçüncü taraf Streaming TV uygulamalarında reklam yerleştirmeleri ile marka mesajlarını TV ve film hayranlarına ölçeklendirebilir.
 • Spor hayranları; organize taraftar buluşmaları, oyun yorumları ve taraftar-sporcu etkileşimlerini takdir etme konusunda ortalamayı aşıyor. Yalnızca Prime Video'da bulunan Thursday Night Football; özel yorumlar ile canlı istatistiklere, gelişmiş tekrarlara, hayran anketlerine ve daha fazlasına erişim sunan alternatif yayınlarla taraftarların maçı istedikleri gibi deneyimlemelerine olanak tanır.
 • Sokak giyimi ve spor ayakkabı hayranları; özel değerlendirmeler, içeriden erişim ve uzman incelemeleri, ipuçları ile püf noktalarını takdir etme konusunda ortalamanın üzerinde. Sponsored Brands reklamları, ilgili Amazon alışveriş sonuçlarında görünen yaratıcı reklamlarla müşterilerin marka ve ürünleri keşfetmesine yardımcı olabilir. Amazon Live, influencer'lar tarafından sunulan alışveriş özellikli canlı yayınlar yoluyla kitlelere gerçek zamanlı olarak ilham verebilir ve onları eğitebilir.
 • Video oyunu hayranları; topluluğu, yeni teknolojiyle etkileşimi ve markaların oyun entegrasyonları aracılığıyla sosyal medyayı takdir etme konusunda ortalamanın üzerinde. Twitch'te izleyiciler tutkularının gerçek zamanlı olarak canlandığını görebilirler. En sevdikleri dijital dünyada gerçek kişilikleri canlandırabilir veya yetenekli e-spor sporcularının en popüler rekabetçi oyunlarda başarılar elde etmesine tanık olabilirler. Twitch'in Marka İş Ortaklığı Stüdyosu'yla çalışan reklamverenler, her beceri seviyesinden oyuncu için izleyici deneyimini bir üst seviyeye çıkarmaya yardımcı olmak üzere uzman rehberliğine ve özelleştirilmiş entegrasyonlara erişebilir.
Sonuç

Her gün dünyanın dört bir yanındaki bireyler; yaratıcılıklarını besleyen ilham verici sanatçılarla bağlantı kuruyor, ellerinden bırakamayacakları büyüleyici içeriklerin tadını çıkarıyor ve kendilerini topluluk duygusu sunan güçlendirici hikayelere kaptırıyorlar. Birçoğu için hayran grupları, kimliklerini oluşturmak için çok önemli bir yapı taşı hâline geldi.

Yeni hayranlık çağı, giriş engellerini azalttı ve erişimi artırdı. Akışkanlığı benimseyen hayranlar, diledikleri kadar hayran grubunu keşfetme özgürlüğüne sahip ve bunu benzersiz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapıyorlar.

Telefon kullanan ve kulaklık takan kız

Hayranların çok büyük bir çoğunluğu, markaların kendi hayran gruplarına dahil olduğunu görmeye açık olduğundan, reklamverenler bu heyecan dalgasına katılma ve hayran gruplarına değer katma fırsatına sahip. Markalar hayran gruplarının dünyasına dalarken neleri unutmamalı?

 • Anladığınızı gösterin. Her hayran grubunun kendi katılım kuralları vardır. Hayranların hayran gruplarıyla nasıl etkileşimde bulunduklarını ve hayran topluluklarının diğer üyeleriyle nasıl etkileşim kurduklarını öğrenin. Uzman olmanıza gerek yok ancak hayranlar, bir markanın yeni bir hayran alanına girmeden önce öğrendiği ve hazırladığı bazı şeyleri görmelidir.
 • Tutkunuzu gösterin. Hayranlar sevdikleri ve samimi olduğunu düşündükleri şeyler konusunda heyecanlanır. İlgi alanlarına giren markaların gerçek tutkusunu görmek isterler.
 • Deneyimi geliştirin. Hayranlar genellikle tutkularıyla olan ilişkilerini derinleştirmenin yollarını ararlar. Hayranlara hem bireysel hem de hayran topluluklarının üyeleri olarak hayran gruplarını deneyimlemeleri için yaratıcı yollar sunarak onları şaşırtın ve mutlu edin. Hayranlara daha önce hiç görmedikleri bir şey sunun.

Her hayran grubu benzersizdir ve markaların kutsal hayran alanlarına girerken yürüttükleri yaklaşım da aynı derecede benzersiz olmalıdır. Markalar samimiyet gösterirse, kendi hayranlarını yaratabilirler.

Araştırma hakkında

Amazon Ads ile Twitch Ads, nitel ve nicel bir araştırma çalışması yürütmek için kültürel analiz ve marka stratejisi danışmanlığı ajansı Crowd DNA ile birlikte çalıştı. Güçlü, çok yönlü bir yaklaşım kullanarak 2023'te hayran kültürüne ilişkin derinlemesine bir genel bakış elde ettik ve markaların müzik, bilimkurgu ve fantezi, spor, sokak giyimi ve spor ayakkabı ve video oyunu hayran grupları genelinde hayranlarla anlamlı ve güvenilir bir şekilde etkileşim kurmasının en iyi yollarını ortaya koyduk.

Bu araştırma Kuzey Amerika (Kanada, ABD), Latin Amerika (Brezilya, Meksika), Avrupa (Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere) ve Asya ve Pasifik (Avustralya, Japonya, Güney Kore) genelinde 12 ülkede yapıldı. Araştırma metodolojisi; uzman görüşmeleri, hayran odak grupları ve 12.000 katılımcının yer aldığı nicel bir anket içeriyor.

Telefonda gülümseyen kadınlar

Crowd DNA ile Amazon Ads özel araştırması. Heyecan Dalgasının Anatomisi. Eylül 2022 - Şubat 2023 arasında alanda gerçekleştirildi. Veriler Avustralya, Brezilya, Kanada, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Japonya, Meksika, İsveç, Birleşik Krallık ve ABD'yi bir arada yansıtmaktadır. Toplam n = 12.000. Ülke başına n = 1.000.