ประกาศการเปิดตัว

รวบรวมว่าที่ลูกค้าในทันทีผ่านโฆษณาประเภทสร้างรายชื่อว่าที่ลูกค้า

30 พฤษภาคม 2024

สิ่งที่เปิดตัวมีอะไรบ้าง

Sponsored Display ได้เปิดตัวโฆษณาประเภทสร้างรายชื่อว่าที่ลูกค้าในตัวสินค้าในรุ่นเบต้าแบบเปิดสำหรับผู้โฆษณาแบบบริการตนเองที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ได้จำหน่ายบน Amazon ผู้โฆษณาที่ขายสินค้าหรือบริการนอก Amazon Store สามารถขยายธุรกิจของตนได้โดยการรวบรวมว่าที่ลูกค้าในทันทีด้วยโฆษณาประเภทสร้างรายชื่อว่าที่ลูกค้า ด้วยการเปิดตัวครั้งนี้ ผู้โฆษณาสามารถตรวจวัดและเพิ่มประสิทธิภาพว่าที่ลูกค้าเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แท้จริง

การสร้างว่าที่ลูกค้า

คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติ "ว่าที่ลูกค้า" ใหม่ได้จาก Sponsored Display ในคอนโซลการโฆษณา ในส่วน "กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ" เลือกว่าที่ลูกค้า

เหตุใดจึงมีความสำคัญ

เส้นทางการซื้อของลูกค้ามักเกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับตัวเลือกและ/หรือการทดลองใช้หลายรายการ ผู้โฆษณาแสวงหามูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์สำคัญในเส้นทางของลูกค้า รวมถึงการสร้างว่าที่ลูกค้าจากโฆษณาดิจิทัล ก่อนหน้านี้ ผู้โฆษณาสามารถขับเคลื่อนจำนวนการเข้าชมโฆษณา Sponsored Display ไปยังเว็บไซต์ของตนเองเพื่อสร้างว่าที่ลูกค้าเพียงเท่านั้น แต่ไม่สามารถวัดปริมาณผลกระทบต่อการสร้างว่าที่ลูกค้าด้วย Amazon Ads ในตอนนี้ ผู้โฆษณาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ในการสร้างว่าที่ลูกค้าได้แล้ว เมื่อใช้โฆษณาประเภทสร้างรายชื่อว่าที่ลูกค้า ผู้โฆษณาสามารถใช้เครื่องมือสร้างชิ้นงานโฆษณาแบบบริการตนเองเพื่อกรอกแบบฟอร์มการสร้างว่าที่ลูกค้าที่สอดคล้องกับความเป็นส่วนตัว ผู้โฆษณาสามารถตรวจสอบเมทริกซ์ว่าที่ลูกค้าและเข้าถึงข้อมูลว่าที่ลูกค้าที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว (Amazon Leads Manager)

คุณสมบัตินี้ใช้งานได้ที่ใดบ้าง

  • อเมริกาเหนือ: สหรัฐอเมริกา

ใครสามารถใช้งานได้บ้าง

  • บริการตนเอง ธุรกิจที่ไม่ได้ขายบน Amazon Store

ฉันจะเข้าใช้งานได้จากที่ไหน