กลยุทธ์ใดที่ผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดใช้เพื่อเติบโตบน Amazon.it

โดย Gregorio Nastasi ผู้จัดการสื่อและการวิเคราะห์ และ Ashton Brown นักเขียนด้านเทคนิค

ในงานวิจัยปี 2019-2020 ที่มีแบรนด์ในหมวดหมู่ความงาม 561 แบรนด์บน Amazon.it (อิตาลี) เราเปรียบเทียบกลยุทธ์การโฆษณาของผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า จากนั้นเราจะใช้การเปรียบเทียบนี้เพื่อให้ผู้โฆษณาได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาการเติบโตของจำนวนการเปิดดูหน้ารายละเอียด ยอดขาย และการค้นหาแบบระบุแบรนด์แบบปีต่อปี

เรื่องราวที่สำคัญ

ในการศึกษานี้เราได้วิเคราะห์ 561 แบรนด์ใน หมวดหมู่ความงาม บน Amazon.it (อิตาลี) ระหว่างเดือนมกราคม 2019 ถึงธันวาคม 2020 เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ เราได้จัดกลุ่มแบรนด์ด้านความงามออกเป็นห้ากลุ่ม โดยที่กลุ่มแรกประสบความสำเร็จที่สุด และกลุ่มที่ห้านั้นประสบความสำเร็จน้อยที่สุดในเรื่องของอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีในด้านรายละเอียดจำนวนการเปิดดูหน้าเพจ ยอดขาย และการค้นหาแบรนด์ หมวดหมู่ความงามประกอบไปด้วยแบรนด์ที่ขายสินค้า เช่น โกนหนวด การโกนและการกำจัดขน น้ำหอม สินค้าบำรุงและจัดแต่งทรงผม เครื่องสำอาง เครื่องสำอางสุดหรู น้ำหอมสุดหรู และสินค้าบำรุงผมสุดหรู

การศึกษาวิจัยของเราพบว่าผู้โฆษณาด้านความงาม ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (กลุ่มที่หนึ่ง) มียอดดูหน้ารายละเอียดสูงกว่า 1.7 เท่า ยอดขายสูงกว่า 1.9 เท่า และการค้นหาแบบระบุแบรนด์สูงกว่า 1.7 เท่าเมื่อเทียบกับผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า (กลุ่มที่ห้า) แบบปีต่อปี

ผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

1.7 เท่า

จำนวนการเปิดดูหน้ารายละเอียดที่สูงขึ้นแบบปีต่อปี

1.9 เท่า

ยอดขายที่สูงขึ้นแบบปีต่อปี

1.7 เท่า

การค้นหาที่ระบุแบรนด์สินค้าสูงขึ้นแบบปีต่อปี

เพื่อให้ผู้โฆษณาได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้ เราใช้แมชชีนเลิร์นนิงในการวิเคราะห์คุณลักษณะของการโฆษณาและสื่อมากกว่า 40 รายการที่มีส่วนทำให้จำนวนการเปิดดูหน้ารายละเอียด ยอดขายและการค้นหาแบบระบุแบรนด์แบบปีต่อปีเติบโตขึ้นได้ไม่มากก็น้อย

บทความนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือกลยุทธ์หลักโดยการวัดระดับของผู้ขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในหมวดหมู่ผู้โฆษณาด้านความงาม (กลุ่มที่หนึ่ง) และผู้ขายที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าในหมวดหมู่ผู้โฆษณาด้านความงาม (กลุ่มที่ห้า) ที่ใช้คุณลักษณะหรือกลยุทธ์หลักแต่ละรายการ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราศึกษาวิจัย ให้ดูที่ส่วน ระเบียบวิธี ในตอนท้ายของบทความนี้

โฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีแนวโน้มที่จะใช้ Amazon DSP บน Amazon.it มากกว่า 7.5 เท่า

บางครั้งจำนวนการเปิดดูหน้ารายละเอียดและการค้นหาแบบระบุแบรนด์นั้นเป็นตัวกำหนดยอดขายของแบรนด์ ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม Amazon DSP ถึงถูกนำมาใช้เป็นหนึ่งในตัวสร้างความแตกต่างที่สำคัญของผู้โฆษณาด้านความงามที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและต่ำสุดบน Amazon.it Amazon DSP ช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถโฆษณาทั้งในและนอก Amazon ได้ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นได้ และในทางกลับกัน ยังสามารถเพิ่มการค้นหาแบบระบุแบรนด์และจำนวนการเปิดดูหน้ารายละเอียดได้อีกด้วย การวิเคราะห์ของเราพบว่า 17% ของผู้โฆษณาด้านความงามที่มีประสิทธิภาพสูงสุด บน Amazon.it ได้นำ Amazon DSP มาใช้ ในขณะที่มีเพียง 2% ในผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า

ร้อยละของผู้โฆษณาที่นำ Amazon DSP มาใช้

17%

ผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

2%

ผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อใช้ Amazon DSP

ในงานวิจัยก่อนหน้านี้เราพบว่า การใช้ Fire TV และ Twitch ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มการเข้าถึงแบรนด์ ซึ่งในกรณีของงานวิจัยนี้ อาจหมายถึงการเพิ่มขึ้นของการค้นหาแบบระบุแบรนด์และ DPVGR และท้ายที่สุดคือการเพิ่มยอดขาย

  • บรรลุเป้าหมายแคมเปญที่สมดุล พิจารณาสร้างสมดุลการใช้จ่ายไปกับคลังสินค้าที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Amazon (โฆษณาบน Amazon.it) และคลังสินค้านอกสถานที่ (โฆษณานอก Amazon.it)
  • เพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ลองลงทุนในคลังสินค้า เช่น Fire TV หรือ Twitch เพื่อช่วยเพิ่มการมองเห็นของแบรนด์ของคุณต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่าง

ผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีแนวโน้มที่จะใช้ Sponsored Brands บน Amazon.it มากกว่า 2.1 เท่า

Sponsored Brands ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นตัวสร้างความแตกต่างที่สำคัญระหว่างผู้โฆษณาด้านความงามที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและที่มีประสิทธิภาพต่ำสุดบน Amazon.it เช่นเดียวกับผลลัพธ์ที่เห็นได้บน Amazon DSP อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ Sponsored Brands เป็นข้อเสนอบน Amazon.it ในขณะที่ Amazon DSP สามารถเข้าถึงลูกค้าทั้งในและนอก Amazon.it การวิเคราะห์ของเราพบว่าผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 80% ได้นำ Sponsored Brands มาใช้ ในขณะที่มีเพียง 37% ในผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า

เปอร์เซ็นต์ของผู้โฆษณาที่นำ Sponsored Brands มาใช้

80%

ผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

37%

ผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเปิดใช้งาน Sponsored Brands

  • สร้างหน้าแรกแบบกำหนดเอง เชื่อมโยงไปยัง ร้านค้า ของแบรนด์เพื่อช่วยเพิ่มการรับรู้ ภายในพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ของคุณ และเชื่อมโยงไปยังหน้ารายละเอียดสินค้าเพื่อช่วยผลักดันคอนเวอร์ชัน

สรุป

จากการวิเคราะห์ของเรา ร่วมกับโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงภายใต้การดูแลของเรา เราได้ระบุความแตกต่างที่สำคัญสองประการระหว่างผู้โฆษณาด้านความงามที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าบน Amazon.it ไว้ดังนี้ (1) พิจารณานำ Amazon DSP มาใช้ในการโฆษณาทั้งในและนอก Amazon.it (2) พิจารณาการนำ Sponsored Brands มาใช้เพื่อจัดแสดงสินค้าทั้งหมดที่คุณมี

ระเบียบวิธี

อันดับแรก เราจะใช้โมเดลที่มีการกำกับดูแลเพื่อระบุรายการของคุณลักษณะที่จะช่วยปรับปรุงคะแนนรวมให้ดีขึ้นสำหรับสื่อและคุณลักษณะการค้าปลีกมากกว่า 40 รายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราปฏิบัติตามกระบวนการห้าขั้นตอนเพื่อสร้างชุดเมทริกซ์ความสำเร็จ ซึ่งรวมถึงจำนวนการเปิดดูหน้ารายละเอียด ยอดขาย และการค้นหาแบบระบุแบรนด์ จากนั้นจึงทำการระบุกลยุทธ์การค้าปลีกและการโฆษณาระดับสูงเพื่อช่วยเพิ่มเมทริกซ์ความสำเร็จให้กับอัลกอริทึมแมชชีนเลิร์นนิง

  • เลือกแบรนด์ เราได้ทำการศึกษาผู้โฆษณา 561 รายในหมวดหมู่ความงามบน Amazon.it ระหว่างเดือนมกราคม 2019 ถึงเดือนธันวาคม 2020
  • สร้างเมทริกซ์ความสำเร็จ ความสำเร็จคำนวนจากการเติบโตแบบปีต่อปีของจำนวนการเปิดดูหน้ารายละเอียด ยอดขาย และการค้นหาที่ระบุแบรนด์
  • จัดกลุ่มแบรนด์ ผู้โฆษณาถูกจัดกลุ่มตามคะแนนรวม (จำนวนการเปิดดูหน้ารายละเอียด ยอดขาย และการค้นหาแบบระบุแบรนด์) ออกเป็น 5 กลุ่มซึ่งจัดอันดับจากที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจนถึงต่ำที่สุด เมื่อใช้คุณสมบัติที่ระบุและน้ำหนักดังกล่าวข้างต้นแล้ว เราก็จะใช้อัลกอริทึมการจัดกลุ่ม k-medoid เพื่อจำแนกผู้โฆษณาเหล่านี้ออกเป็นกลุ่ม สุดท้าย เราได้จัดอันดับกลุ่มต่าง ๆ ด้วยคะแนนรวมจากสูงไปต่ำของพวกเขา กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดด้วยคะแนนรวมสูงสุด และกลุ่มที่ 5 คือกลุ่มที่ประสบความสำเร็จน้อยที่สุด
  • ระบุโฆษณาหรือการดำเนินการค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพ เราได้ระบุการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อช่วยเพิ่มคะแนนรวม (การดำเนินงานที่ทำให้จำนวนการเปิดดูหน้ารายละเอียด ยอดขาย และการค้นหาแบบระบุแบรนด์เติบโตขึ้นแบบปีต่อปี) การดำเนินงานดังกล่าว ได้แก่ รีวิวจากลูกค้า สินค้าโฆษณา (Amazon DSP, Sponsored Products, Sponsored Brands, Fire TV ฯลฯ) กลยุทธ์โฆษณา (คีย์เวิร์ดในเชิงลบ เปิดเสมอ เซ็กเมนต์กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ) และอื่น ๆ
  • เปรียบเทียบกลุ่มแบรนด์ เราได้ระบุกลยุทธ์ที่ผู้โฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (กลุ่มที่หนึ่ง) ใช้เพื่อเพิ่มการเติบโตแบบปีต่อปีสำหรับจำนวนการเปิดดูหน้ารายละเอียด ยอดขาย และการค้นหาแบบระบุแบรนด์ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่แบรนด์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า (กลุ่มที่ห้า) ใช้หรือไม่ได้ใช้