คู่มือ

การรับรู้ของแบรนด์

ความหมาย ความสำคัญ ตัวอย่างกลยุทธ์ และวิธีการทำงาน

การรับรู้ของแบรนด์ หมายถึงระดับความคุ้นเคยของผู้บริโภคที่มีกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง การรับรู้ของแบรนด์จะวัดว่า ผู้บริโภคจดจำโลโก้ ชื่อ สินค้า และสินทรัพย์อื่น ๆ ของแบรนด์ได้ดีเพียงใด กลยุทธ์แบรนด์ที่มีประสิทธิภาพจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ พัฒนาข้อเสนอการขายที่ไม่เหมือนใคร และสร้างประสบการณ์ของแบรนด์ที่สอดคล้องกันในทุกจุดที่ลูกค้าเจอสินค้า

เริ่มใช้ Amazon Ads เพื่อแสดงสินค้าและสร้างแคมเปญของคุณ

หากคุณมีประสบการณ์จำกัด โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับบริการแบบมีการจัดการโดย Amazon Ads มีข้อกำหนดด้านงบประมาณขั้นต่ำ

ช่วยให้ลูกค้าค้นพบแบรนด์และสินค้าของคุณด้วยโฆษณาที่ปรากฏในหน้าผลการช้อปปิ้งของ Amazon

ใช้ประโยชน์จากรูปแบบโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกระตุ้นการรับรู้ของแบรนด์ ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนโดยตรงสำหรับแคมเปญวิดีโอแรกของคุณ

การรับรู้ของแบรนด์คืออะไร

การรับรู้ของแบรนด์หรือการจดจำแบรนด์ หมายถึงระดับความคุ้นเคยกับชื่อสินค้าหรือบริการของลูกค้า การรับรู้ของแบรนด์เป็นจุดเริ่มต้นความสนใจของผู้บริโภคในสินค้าหรือบริการ การรับรู้ของแบรนด์ยังเป็นขั้นตอนแรกบนเส้นทางสำหรับซื้อของผู้บริโภค และเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์อีกด้วย

เคยสงสัยไหมว่าเหตุใดคุณถึงจดจำ และมีความสัมพันธ์กับบริษัท แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้สินค้าของพวกเขา เป็นเพราะพวกเขามีการรับรู้ของแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งหมายความว่าผู้บริโภคคุ้นเคยหรือรับรู้ถึงแบรนด์ของพวกเขา

แบรนด์ของธุรกิจเป็นมากกว่าแค่โลโก้หรือแท็กไลน์ โดยเป็นการผสมผสานของสินค้าที่ขาย วิธีที่บอกเล่าเรื่องราว ความงดงาม ประสบการณ์ของลูกค้าที่ส่งมอบ สิ่งที่บริษัทเป็น และอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวอย่างเช่น เมื่อนึกถึงเพื่อนสนิทของคุณ ครั้งแรกที่คุณเจอเพื่อนคนนั้น เขาได้สร้างความประทับใจให้กับคุณ การมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นกับบุคคลนั้นเป็นการบอกความรู้สึกของคุณต่อเขาเมื่อเวลาผ่านไป จากข้อมูลดังกล่าว คุณจึงได้เรียนรู้ว่าเขาเป็นใคร และมีจุดยืนในเรื่องใด ในใจของคุณ เพื่อนสนิทของคุณนั้นมีเอกลักษณ์ (แบรนด์) ซึ่งเกิดขึ้นจากการบ่มเพาะประสบการณ์ทั้งหมดของคุณกับพวกเขา

การรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เมื่อเวลาผ่านไป บริษัทสร้างแบรนด์โดยการส่งมอบข้อความและประสบการณ์ที่สม่ำเสมอผ่านจุดที่ลูกค้าเจอสินค้า ความสม่ำเสมอจากการส่งมอบข้อความและประสบการณ์ซ้ำ ๆ นั้นเป็นพื้นฐานในการทำให้แบรนด์ของคุณน่าจดจำ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างการรับรู้ของแบรนด์

เหตุใดการสร้างการรับรู้ของแบรนด์จึงมีความสำคัญ

การรับรู้ของแบรนด์จะช่วยให้แบรนด์ของคุณกลายเป็นอันดับหนึ่งในใจกับผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าเมื่อพวกเขาเริ่มพิจารณาตัดสินใจซื้อ จากทุกข้อที่กล่าวมา แบรนด์ที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญ แต่ในการขยายธุรกิจ คุณจำเป็นต้องให้ผู้บริโภครู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ การรับรู้ของแบรนด์มีความสำคัญ เนื่องจากช่วยสร้างความไว้วางใจและช่วยให้แบรนด์สามารถบอกเล่าเรื่องราวของตน และสร้างความเท่าเทียมกับผู้บริโภค

จากการสำรวจทั่วโลกในปี 2022 จาก Statista ผู้บริโภค 5 ใน 10 รายกล่าวว่า พวกเขายินดีจ่ายเงินเพิ่มให้กับแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ที่ดึงดูด “ในปี 2022 มูลค่ารวมของ 100 แบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดของโลก เพิ่มขึ้นกว่า 22% และทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 8.7 ล้านล้านดอลลาร์” ตามข้อมูลของ Statista “เมื่อเทียบกันแล้ว ตัวเลขนี้อยู่ที่ประมาณ 5 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อ 2 ปีก่อน”

การรับรู้ของแบรนด์ยังมีความสำคัญ เนื่องจากช่วยพัฒนาตัวตนที่แข็งแกร่ง ซึ่งบริษัทสามารถแบ่งปันคุณค่าและพันธกิจของตนได้ การเชื่อมต่อประเภทนี้มีความสำคัญต่อผู้บริโภค การสำรวจของ Amazon Ads และ Environics Research ในปี 2022 พบว่าผู้บริโภคจำนวน 79% ระบุว่ามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าหรือบริการจากแบรนด์ที่มีค่านิยมสอดคล้องกับตน

การรับรู้ของแบรนด์ทำงานอย่างไร

การรับรู้ของแบรนด์ช่วยให้ลูกค้าคุ้นเคยกับแบรนด์หรือสินค้าผ่านการส่งเสริมการขาย การโฆษณา โซเชียลมีเดีย และอื่น ๆ แคมเปญการรับรู้ของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์หรือสินค้า หลายแบรนด์อาจเชื่อมโยงการรับรู้ของแบรนด์เข้ากับการพิจารณา: ยิ่งมีผู้บริโภครู้จักแบรนด์หรือสินค้าของคุณมากเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะพิจารณาซื้อมากขึ้นเท่านั้น

แม้ว่าเส้นทางการซื้อไม่ได้เป็นแบบปกติ กรวยการตลาดแบบดั้งเดิมยังคงเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการทำให้เห็นภาพและแสดงถึงความสำคัญของการรับรู้

การรับรู้ จัดอยู่ในระดับบนสุดของกรวยการตลาด โดยเป็นจุดที่ผู้บริโภคอาจให้ความสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าของคุณ ในจุดนี้ แบรนด์ที่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าด้วยประสบการณ์ในเชิงบวก จะช่วยเพิ่มการรับรู้และอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกค้านั้นค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อลูกค้าเริ่มต้นค้นหาข้อมูล จะเป็นการเข้าสู่ขั้นต่อไปของกรวยการตลาด นั่นคือการพิจารณา เมื่อกำลังพิจารณาที่จะซื้อสินค้า ความตั้งใจในการซื้อมีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงบันดาลใจที่พวกเขาได้รับในระดับการรับรู้ ผู้ที่ผ่านขั้นตอนดังกล่าวด้วยการหาข้อมูลเพิ่มเติม จะเข้าสู่ขั้นตอนคอนเวอร์ชันต่อไป เมื่อพวกเขาต้องการการซื้อสินค้า

ตลอดกระบวนการนี้ ผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าของคุณกำลังจำกัดตัวเลือกให้แคบลง บริษัทที่สร้างการรับรู้ของแบรนด์ให้กับลูกค้าแล้วนั้นจะก้าวไปไกลกว่าบริษัทอื่น เพราะพวกเขาไม่จำเป็นต้องอธิบายว่าตนเป็นใครและอะไรที่ทำให้พวกเขาแตกต่าง โดยพื้นฐาน แบรนด์ได้แนะนำตัวเองไปแล้ว ดังนั้นจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อของผู้มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ซื้อ

สมมติว่าคุณเพิ่งเคยได้ยินเกี่ยวกับทีวีรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทำให้คุณสนใจ และสมมติว่ามีสองบริษัทขายทีวีแบบเดียวกันในราคาที่ใกล้เคียงกัน บริษัทแรกคือบริษัทที่คุณไม่รู้จักเลย และอีกบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่มีการรับรู้ของแบรนด์แข็งแกร่ง แม้ว่าคุณจะไม่เคยซื้อสินค้าจากบริษัทที่สอง การรับรู้ของแบรนด์นั้นเป็นจุดแข็งที่มอบความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของบริษัทดังกล่าว และนั่นเป็นเหตุผลว่าเหตุใดการสร้างการรับรู้ของแบรนด์จึงมีความสำคัญมาก

ความสนใจของทุกคนมีจำกัด จากการที่แบรนด์นับไม่ถ้วนต่างแข่งขันกันเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคกลุ่มเดียวกัน ดังนั้นการเป็นแบรนด์แรกที่ลูกค้านึกถึงเมื่อพิจารณาสินค้าในหมวดหมู่การซื้อนั้นจึงเป็นข้อได้เปรียบ แบรนด์ใหญ่ ๆ ต่างรับรู้เรื่องนี้ และก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงรู้จักแบรนด์เหล่านั้น ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ผู้บริโภคจำนวนมากมีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์เหล่านี้และสิ่งที่พวกเขานำเสนอ และแน่นอนว่าแบรนด์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีเหล่านี้ได้ลงทุนเพื่อเพิ่มการรับรู้ให้มากขึ้นมาอย่างยาวนาน

บริษัทจะเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ได้อย่างไร

บริษัทสามารถช่วยเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ผ่านการส่งเสริมการขาย โซเชียลมีเดีย โปรแกรม Influencer และการโฆษณาแบรนด์ แบรนด์ยังค้นหาวิธีการสร้างสรรค์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มการรับรู้ผ่านการสตรีม การตลาดเนื้อหา การเล่าเรื่องที่ดื่มด่ำสมจริง การโฆษณาเชิงโต้ตอบ การโฆษณาเชิงประสบการณ์ และอื่น ๆ จากการสำรวจของ Statista ในปี 2022 เป้าหมายหลักของการตลาดเนื้อหาทั่วโลกคือการ “สร้างการรับรู้ของแบรนด์”

ตัวอย่างเช่น แบรนด์สามารถใช้วิดีโอ Sponsored Display เพื่อทำให้สินค้าและเรื่องราวของแบรนด์เป็นที่จดจำมากขึ้น ในขณะที่ลูกค้ากำลังจับจ่ายหรือบริโภคเนื้อหาที่ชื่นชอบ ผู้โฆษณาที่ใช้วิดีโอโฆษณาสำหรับ Sponsored Display และเลือกการปรับราคาประมูลให้เหมาะสมแบบ "ปรับให้เหมาะสมสำหรับคอนเวอร์ชัน" ได้รับยอดขายโดยเฉลี่ย 86% จากนักช้อปที่เป็นลูกค้าใหม่ของแบรนด์ เทียบกับ 78% สำหรับผู้โฆษณาที่ใช้โฆษณารูปภาพ1 Sponsored Brands สามารถช่วยให้แบรนด์เป็นที่รู้จักได้ด้วยครีเอทีฟโฆษณาที่จัดแสดงแบรนด์หรือสินค้าในผลการช้อปปิ้ง ผู้โฆษณาที่ใช้รูปแบบโฆษณาของ Sponsored Brands ทั้งหมด พบว่ามียอดขายจากลูกค้าใหม่ของแบรนด์โดยเฉลี่ย 79%2

คุณจะวัดผลการรับรู้ของแบรนด์อย่างไร

Amazon Ads มีหลายวิธีในการวัดการรับรู้ของแบรนด์ เช่น เมทริกซ์ลูกค้าใหม่ของแบรนด์ Sponsored Brands นำเสนอการรายงานที่โดดเด่นด้วยเมทริกซ์ลูกค้าใหม่ของแบรนด์ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวัดยอดรวมลูกค้าใหม่ หรือยอดขายรวมจากลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นครั้งแรกในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

เมื่อทราบข้อมูลว่าช่องทางที่ไม่ใช่ Amazon จำนวนมากมีบทบาทในเส้นทางของลูกค้า คุณจะสามารถมองเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายค้นพบสินค้าของคุณได้อย่างไร ด้วย Amazon Attribution คอนโซลนี้ช่วยให้คุณผสานรวมการตรวจวัดการโฆษณา ทั้งการค้นหา โซเชียล วิดีโอ ดิสเพลย์ และอีเมลเข้าด้วยกัน คุณสามารถผลักดันการรับรู้และบรรลุเป้าหมายทางการตลาดของแบรนด์ได้ โดยการทำความเข้าใจผลกระทบของการโฆษณาดิจิทัลผ่านจุดที่ลูกค้าเจอสินค้า

ไม่ว่างบประมาณของคุณจะเป็นอย่างไร เรามีโซลูชันที่สามารถช่วยคุณในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ตรวจวัดได้

เมทริกซ์การรับรู้ของแบรนด์

มีเมทริกซ์การรับรู้ของแบรนด์และ KPI จำนวนมากที่นักการตลาดใช้วัดความคุ้นเคยที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์หรือสินค้า เมทริกซ์การรับรู้ของแบรนด์เหล่านี้ช่วยให้นักการตลาดสามารถติดตามและทำความเข้าใจผลกระทบของการดำเนินการทางการตลาดของตน และดูว่าแคมเปญของตนกำลังช่วยให้ผู้บริโภคเรียนรู้เกี่ยวกับข้อเสนอ คุณค่า หรือเรื่องราวของแบรนด์หรือไม่

จำนวนการแสดงผลของโฆษณา

ในทางการตลาด จำนวนการแสดงผลของโฆษณาเป็นเมทริกซ์ง่าย ๆ ที่ใช้ระบุจำนวนผู้บริโภคที่เห็นโฆษณาหรือจำนวนครั้งที่แสดงโฆษณา

จำนวนการเข้าชมหรือจำนวนการเปิดดูหน้าเพจ

เมื่อแบรนด์ต่าง ๆ พูดถึง "การเพิ่มจำนวนการเข้าชม" พวกเขาหมายถึงจำนวนลูกค้าที่ดำเนินการทางออนไลน์เพื่อเยี่ยมชมหน้าสินค้าหรือทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของแบรนด์ การรายงานเชิงลึกที่มากกว่าจำนวนการเปิดดูหน้าเพจ รวมถึงผู้เยี่ยมชมร้านค้า ผู้เข้าชมที่ไม่นับซ้ำ จำนวนการเปิดดูหน้าเพจร้านค้า และยอดขายที่เกิดจากร้านค้าของคุณ

ลูกค้าใหม่ของแบรนด์

เมทริกซ์ลูกค้าใหม่ของแบรนด์ช่วยให้ผู้โฆษณามองเห็นได้ว่าการซื้อที่มาจากการที่แสดงโฆษณานั้นทำโดยลูกค้าเดิมหรือผู้ซื้อใหม่สำหรับสินค้าของแบรนด์บน Amazon ภายในหนึ่งปี

การศึกษาการยกระดับแบรนด์

การยกระดับแบรนด์ Amazon ช่วยให้ผู้โฆษณาประเมินได้ว่าแคมเปญ Amazon Ads ของตนขับเคลื่อนวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การรับรู้ ความตั้งใจซื้อ และการจดจำโฆษณา ได้มากน้อยเพียงใด

การเข้าถึงทางการตลาด

การเข้าถึงทางการตลาดคือการตรวจวัดขนาดกลุ่มเป้าหมายที่ได้เห็นโฆษณาหรือเนื้อหาแคมเปญของคุณ การเข้าถึงจะวัดกลุ่มเป้าหมายจริง ๆ ของคุณ และการเข้าถึงทางการตลาดจะวัดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่แคมเปญสามารถเข้าถึงได้

แบรนด์ต่าง ๆ สร้างการรับรู้ของแบรนด์บน Amazon อย่างไร

แบรนด์ทุกขนาดได้กระตุ้นให้เกิดการรับรู้และสร้างการเติบโตทางธุรกิจของตนบน Amazon โดยใช้โซลูชันการสร้างแบรนด์ฟรีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หรือผู้แต่งหนังสือมือใหม่ที่โฆษณานิยายแบบตีพิมพ์ด้วยตนเองฉบับใหม่บน Kindle และทุกคนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสร้างการรับรู้และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า Amazon Ads นำเสนอโซลูชันมากมายที่เกี่ยวข้องและที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น Sponsored Brands ที่ช่วยให้แบรนด์มีส่วนร่วมกับนักช้อปได้ ขณะที่นักช้อปเลือกหาและค้นพบสินค้าบน Amazon คุณสามารถสร้างหัวเรื่องแบบกำหนดเองเพื่อแชร์ข้อความของแบรนด์ และจัดแสดงสินค้าแก่ลูกค้า ในเวลาที่ลูกค้ากำลังมองหาสินค้าที่จะซื้อ เมื่อคลิกที่โลโก้ในโฆษณาของคุณ ลูกค้าจะถูกนำไปยังหน้าแรกแบบกำหนดเองหรือร้านค้า ซึ่งคุณสามารถจัดแสดงสินค้าแบรนด์ของคุณเพิ่มเติมผ่านประสบการณ์การช้อปปิ้งที่น่าประทับใจมากขึ้น ร้านค้าแบบบริการตนเองจะช่วยเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่นเดียวกับโพสต์และการสตรีมด้วย Amazon Live

ตัวอย่างการรับรู้ของแบรนด์

ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์และประสบความสำเร็จที่ธุรกิจต่าง ๆ ใช้เพื่อเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์กับผู้บริโภค

กรณีศึกษา

ในปี 2022 Loftie มุ่งมั่นที่จะสร้างการรับรู้ถึงพันธกิจและสินค้าของตนที่จะช่วยให้ลูกค้านอนหลับได้ดีขึ้นด้วยความสมดุลของเทคโนโลยี/ชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ธุรกิจขนาดเล็กแห่งนี้ได้เปิดตัวแคมเปญที่รวมโฆษณา Sponsored Products, Sponsored Brands และ Sponsored Display เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงใกล้วันหยุด

Loftie ยังให้ความสำคัญกับวิดีโอ Sponsored Brands ซึ่งใช้เพื่อเน้นสิทธิประโยชน์ที่สำคัญของสินค้าแก่ลูกค้า Loftie สามารถสื่อสารกับลูกค้าด้วยโฆษณาวิดีโอว่านาฬิกาปลุกของตนโดดเด่นกว่าแบรนด์อื่นอย่างไร ซึ่งช่วยเพิ่มการพิจารณาและทำให้แบรนด์โดดเด่นยิ่งขึ้นในหมวดหมู่ของตน ในปี 2022 แคมเปญของ sponsored products ของ Loftie ได้รับผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS) เฉลี่ยที่ $5.66 และค่าใช้จ่ายการโฆษณาและยอดขาย (ACOS) ที่ 17.68% ในขณะเดียวกัน แคมเปญของ Sponsored Brands ของแบรนด์มีอัตราการคลิกต่อจำนวนการมองเห็นที่ 1.06% ทำให้แบรนด์อยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ในหมวดหมู่ของตน3

โคมไฟตั้งโต๊ะและนาฬิกาของ Loftie

กรณีศึกษา

ในปี 2022 ทาง Volkswagen ต้องการหาแคมเปญการตลาดรถยนต์ที่สร้างสรรค์ เพื่อแจ้งให้ผู้บริโภคทราบเกี่ยวกับรถ SUV ไฟฟ้า ID.4 ใหม่ของแบรนด์ Amazon Ads Brand Innovation Lab, Amazon Web Services และ Volkswagen ได้พัฒนาแคมเปญ Test Drive With Alexa ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ลูกค้าในบางภูมิภาคสามารถทดลองขับรถ SUV ไฟฟ้า ID.4 ของ Volkswagen โดยได้รับคำแนะนำจาก Alexa

หลังจากทดลองขับรถกับ Alexa แล้ว ผู้เข้าร่วม 28% ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Volkswagen ID.4 และส่วนใหญ่ขอรับการติดตามผลจากตัวแทนจำหน่าย4 การตรวจวัดของแบรนด์จากแคมเปญนี้แสดงให้เห็นถึงการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในกลุ่มอายุ 18 ถึง 34 ปี4

ทดลองขับ Volkswagen กับ Alexa

กรณีศึกษา

ในปี 2022 KITKAT ใช้ Amazon Ads เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่ Gen Z และ Millennial ด้วยวิธีการใหม่ ๆ ทีมงานต้องการสำรวจว่าพวกเขาสามารถวางตำแหน่งช็อกโกแลตแท่งเก่าแก่ให้ดีที่สุดได้อย่างไรเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าใจโลกยุคดิจิทัล

Amazon Ads และ KITKAT ระบุว่พรีเมียมวิดีโอของ Twitch เป็นโซลูชันในอุดมคติที่ช่วยแบรนด์สร้างการรับรู้และความสัมพันธ์กับชุมชนเกม โฆษณาพรีเมียมวิดีโอของ Twitch ช่วยให้แบรนด์สามารถเชื่อมต่อกับชุมชนที่มีส่วนร่วมอย่างสูงของ Twitch โดยการนำโฆษณาใส่ลงในการถ่ายทอดสดผ่านอุปกรณ์เดสก์ท็อป มือถือ แท็บเลต และทีวีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

แคมเปญนี้สามารถยกระดับการรับรู้ของแบรนด์โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือได้ถึง 52% ซึ่งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ยของการรับรู้ของแบรนด์โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือในแคมเปญที่คล้ายกันถึง 3 เท่า เมื่อได้เห็นโฆษณา กลุ่มเป้าหมายมีแนวโน้มที่จะเชื่อมโยง KITKAT กับการเล่นเกมมากขึ้น 2 เท่า5 ผู้ชม Twitch ที่รับชมโฆษณามีแนวโน้มที่จะจับคู่ข้อความ “แม้แต่แชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ยังต้องหยุดพัก” ของ KITKAT กับแบรนด์ได้อย่างถูกต้องเป็นสองเท่าของเกณฑ์มาตรฐานโดยเฉลี่ยในแคมเปญที่คล้ายกัน

ช็อกโกแลต Kit Kat

หากคุณมีประสบการณ์จำกัด ให้ติดต่อเราเพื่อขอบริการที่จัดการโดย Amazon Ads มีข้อกำหนดด้านงบประมาณขั้นต่ำ

1 ข้อมูลภายใน Amazon, 2023
2 ข้อมูลภายใน Amazon, 2022
3 ข้อมูลจากผู้โฆษณา, 2023
4 ข้อมูลจากผู้โฆษณา, 2022
5 ข้อมูลภายใน Twitch และ Amazon Ads, มิถุนายน 2022