พลังแห่งแบรนด์ที่ขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์

เหตุใดการดำเนินธุรกิจตามอุดมการณ์ของแบรนด์จึงมีความสำคัญ

64% ของผู้บริโภคเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่ยินดีที่จะยืนหยัดในประเด็นทางสังคมและความขัดแย้งต่าง ๆ

72% ของผู้บริโภคเชื่อว่าตนสามารถออกสิทธิ์ออกเสียงได้ผ่านการใช้จ่ายเงินของตน และมองหาทางสนับสนุนแบรนด์ที่เป็นพลเมืองดี

ผู้หญิงสองคนชูกำปั้นขึ้นหลังจากแต่งงาน

ผู้บริโภคมีความกังวลสูงสุดด้านความยั่งยืน

ชายคนหนึ่งกำลังปลูกต้นไม้

73% ของผู้บริโภคเบื่อแบรนด์ที่ทำเหมือนไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้หญิงในชุดทำงานกำลังยืนอยู่ด้านหน้ากังหันลม

62% ของผู้บริโภคกำลังมองหาแบรนด์ที่ดำเนินธุรกิจโดยเน้นความยั่งยืน

ผู้หญิงกำลังรีไซเคิลกับลูกชายของเธอ

62% ของผู้บริโภคระบุว่าความยั่งยืนมีความสำคัญต่อพวกเขามากขึ้นในช่วงสามปีที่ผ่านมา

เมื่อเป็นเรื่องของความยั่งยืน ผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง

72% ของผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะดำเนินการค้นหาข้อมูลด้วยตนเองเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน และแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุดคือ:

33%
การรับรองจากบุคคลที่สาม

32%
เครื่องมือค้นหาสำหรับการค้นหาข้อมูลทั่วไป

28%
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้สนับสนุน และกลุ่มต่าง ๆ เกี่ยวกับความยั่งยืน

การกระทำเป็นเรื่องสำคัญ และผู้บริโภคต้องการเห็นการลงมือทำ

67% ของผู้บริโภคกล่าวว่าแบรนด์ที่พวกเขาซื้อมีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และยอมรับความแตกต่าง (DEI)

44% ของผู้บริโภคกล่าวว่า DEI มีความสำคัญมากขึ้นสำหรับพวกเขาในช่วงสามปีที่ผ่านมา

ความจริงผู้บริโภค 7 ใน 10 คนกล่าวว่า DEI เป็นปัจจัยสำคัญเวลาพวกเขาเลือกว่าจะซื้อสินค้าของแบรนด์ไหน และ 45% ของผู้บริโภคกล่าวว่าพวกเขายินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นและส่งเสริม DEI

51% ของผู้บริโภคระบุว่าวิธีที่จริงใจที่สุดในการที่แบรนด์จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในด้าน DEI คือการลงมือทำให้มากขึ้นและทำให้เกิดการสนับสนุนที่มากกว่าแค่ผลิตภัณฑ์และบริการของตน

แหล่งที่มา: Amazon Ads with Environics Research, "การศึกษาผลกระทบที่มากขึ้น 2022", แคนาดา เยอรมัน ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา