แนวทางเริ่มต้นใช้งาน

แหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้คุณพร้อมสู่ความสำเร็จด้วย Amazon Ads

ไม่ว่าคุณอยากจะเพิ่มการรับรู้ให้กับแบรนด์ สร้างการพิจารณาซื้อใหักับสินค้า แบรนด์ หรือบริการของคุณ กระตุ้นการซื้อ หรือเพิ่มความภักดี เราจะมอบเครื่องมือในการค้นหาวิธีการโฆษณาที่เหมาะสมเพื่อช่วยผลักดันผลลัพธ์ที่วัดได้ให้กับคุณ

แนวทางนี้จะช่วยคุณเริ่มต้นใช้งาน อันดับแรก ทำความเข้าใจถึงประโยชน์ของการโฆษณาดิจิทัลและการเลือกโฆษณาด้วย Amazon Ads โปรดดูอภิธานศัพท์ของคำศัพท์เฉพาะของอุตสาหกรรมทั่วไปหากต้องการ และโปรดดูเคล็ดลับในการกำหนดวัตถุประสงค์และงบประมาณการโฆษณา