Lanseringsmeddelande

Moderering av radartikel

10 augusti 2023

Vad lanserades?

Vi lanserar en funktion som kontrollerar radartikelinställningarna, en annons kopplas till och tar med alla radartikelinställningar som inte godkänns till annonsens linjekoppling, istället för till hela annonsen. Det gör det möjligt för annonsen att fortsätta köras där det inte finns några överträdelser. De här kontrollerna omfattar målgruppssegment, avskiljning av dagar, landsinriktning och onsite placeringar där så är tillämpligt.

Fliken Annonsör eller Enhetsnivå annonser: Annonsstatus fortsätter att visas på flikarna ”Annonser”, men en ny” Godkänd med undantag” visas när det finns en kombination av status för godkända och ej godkända kopplingsstatusar för radartiklar.

Skapa annonsmaterial

Radartikelstatus för annonsinställningar: Fliken ”Radartiklar” i annonsen visar varje kopplingsstatus för radartiklarna som den är kopplad till. Det här kommer att godkännas eller inte godkännas. Den gula triangeln visar orsaken och detaljerna när du pekar på den.

Radartiklar annons

Annonsstatus under fliken radartiklar annonser: Fliken ”Annonser” på radartikeln visar kopplingsstatus för varje annons som är kopplad till radartikeln. Den gula triangeln visar orsaken och detaljerna när du pekar på den.

Lägg till eller ta bort annonser

Varför är det viktigt?

Annonsörer kan utnyttja den här funktionen för att fastställa vilken radartikel som behöver justeras för att uppfylla policykraven. Den här funktionen minskar förvirringen kring vilken radartikel som påverkar annonsen och tar bort annonsens avstängning från att köras på radartiklar som uppfyller policyn.

Var finns funktionen tillgänglig?

  • Nordamerika: USA

Vem kan använda den?

  • Självbetjäning

Var hittar jag den?

Du talade, vi lyssnade

Den här lanseringen eller funktionsuppdateringen är ett resultat av återkoppling från annonsörer