Lanseringsmeddelande

Amazon Marketing Cloud stöder nu flexibla insikter om butiksbesök

7 mars 2023

Vad lanserades?

Annonsörer kan nu prenumerera på Foursquare Store Visit Insights, en ny betald funktion (beta) i Amazon Marketing Cloud (AMC), för att mäta effekten av deras annonsering på utvalda fysiska butiker i USA, förstå shoppingresor i flera kanaler och urskilja målgrupper med olika intressemönster online och offline. Medföljande instruktionsfrågor (IQ) som tillhandahåller frågebyggnadsinstruktioner och mallar tillhandahålls också för att stödja annonsörers användning av dessa funktioner.

Varför är det viktigt?

Annonsörer inom detaljhandel, livsmedelsbutiker, hotellbranschen, underhållning, bildelar och tillbehör, finanstjänster, telekommunikation och annat kan välja kedjor som intresserar dem och enkelt prenumerera på den betalda funktionen Foursquare Store Visit (beta) i AMC:s användargränssnitt med några få klick. Pseudonymiserade, redo-att-fråga-besökssignaler läggs automatiskt till annonsörens dedikerade AMC-instans, utan att det krävs någon inmatningsförberedelse eller hjälp från en tekniker. Annonsörer kan kombinera dessa signaler om butiksbesök med sina annonseringssignaler i AMC för att generera skräddarsydda aggregerade och anonymiserade insikter.

För närvarande erbjuds funktionen som en månatlig prenumeration och ger annonsörer flexibiliteten att skräddarsy sina användningsfall baserat på unika affärsbehov. Här är bara några av de sätt på vilka annonsörer kan använda den nya funktionen:

  • Annonsgenererade besök: Annonsörer kan mäta det antal besök i fysiska butiker som genererats av annonsering, utvärdera vilken mediemix som skapade mest intresse totalt och optimera sin mediestrategi i enlighet med detta
  • Resa i flera kanaler: Annonsörer kan bättre analysera hur målgrupper rör sig online och offline, på och utanför Amazon, utmed hela vägen till köp och sedan utforma en omnikanalsstrategi för att på bästa sätt intressera sina målgrupper
  • Målgruppsinsikter: Annonsörer kan skaffa bättre förståelse för målgruppssegmenten som besökt vissa kedjor jämfört med de som föredrar att stanna online, se hur dessa mönster kan variera mellan olika geografiska områden och anpassa hur de når ut till målgrupper baserat på detta
AMC Foursquare Store Visit-insikter (beta)

Exempel på användningsfall med AMC Foursquare Store Visit-insikter (beta)

AMC fortsätter att introducera nya betalda funktioner och möjligheter över tid som ger annonsörer möjlighet att bättre förstå marknadsföringsinsatser i flera kanaler och anpassa sin AMC-upplevelse.

Annonsörer kan även fortsättningsvis använda AMC:s kostnadsfria alternativ för att skapa och anpassa annonseringsrapporter, undersöka hur Amazon Ads-programmen de använder kompletterar varandra och använda sina egna förstapartsinsikter för att generera ännu mer kunskap. För att hjälpa annonsörer att ytterligare förfina sin mediestrategi med Amazon Ads fortsätter AMC att lägga till nya Amazon Ads-relaterade insikter och funktioner. Annonsörer kan välja att bygga vidare på den kostnadsfria nivån med betalda funktioner för att ytterligare anpassa AMC och låsa upp större möjligheter och insikter.

För varje Amazon Marketing Cloud-instans finns det ett dedikerat AWS-konto. AMC accepterar endast anonymiserad information, all information i en annonsörs AMC-instans hanteras i strikt överensstämmelse med sekretessmeddelandet från Amazon och inmatningar kan inte exporteras. Annonsörer kan endast komma åt aggregerade, anonyma utdata från Amazon Marketing Cloud.

Var är funktionen tillgänglig?

  • Nordamerika: USA

Vem kan använda den?

  • Alla AMC-kunder, men de vanligaste användningsfallen faller inom detaljhandeln, livsmedelsbutiker, hotellbranschen, underhållning, bildelar och tillbehör, finanstjänster och telekommunikation

Var hittar jag den?

  • Annonsörer kan prenumerera på Foursquare Store Visit Insights via fliken Betalda funktioner (beta) i AMC:s användargränssnitt. När en prenumeration har skapats kan frågor skickas via användargränssnittet och API