Sponsrade kanaler på Prime Video

Med Sponsrade kanaler kan annonsörer med Prime Video-kanaler marknadsföra dessa på Prime Videos hemsida, vilket hjälper till att skapa kännedom och få prenumerationer. Annonsplaceringarna visas i raden Mina prenumerationer, där Prime Video-kunder kan upptäcka nya kanaler på ett smidigt sätt. När kunder klickar på annonsen skickas de till annonsörens kanalsamlingssida. Annonsörer behöver inte tillhandahålla annonsmaterial, utan bara kanal-ID krävs.

Upplevelseöversikt

När kunderna rullar ner på hemsidan visas annonser för Sponsrade kanaler bland rekommendationerna i raden Mina prenumerationer, precis bredvid kanaler som de redan prenumererar på. När kunder klickar på annonserna skickas de till annonsörens kanalkollektionssida, där de kan lägga till kanaler i sin prenumerationslista.

Ingen sponsrad kanal har valts

sponsrad rad har inte valts

En sponsrad kanal har valts

En panel på sponsrad rad har valts

Översikt över riktlinjer

I det här avsnittet ges en kort översikt över policyer och riktlinjer som ska följas för annonsmaterial som används i Sponsrade kanaler.

Materialkrav

Material för Sponsrade kanaler samlas in under utgivningsprocessen på Prime Video. Annonsörer bör samarbeta med en Prime Video-partner för att ladda upp material som ska användas med Sponsrade kanaler.

Exempel på panelbild

1. Titelbild

BildkomponentKrav
PanelbildStorlek: 1920 x 1080 px (minimum), 3840 x 2160 px (rekommenderas)
Format: JPG eller PNG


För material som innehåller text (t.ex. titelnamn) måste texten uppfylla våra tillgänglighetskrav:

 • All text ska vara minst 24 pt (vanlig Arial eller motsvarande storlek).
 • Det ska finnas ett kontrastförhållande på minst 3:1 mellan text (inklusive bilder av text) och bakgrunden bakom den.

Godkännande av innehåll

Allt innehåll ska följa nedanstående policy och riktlinjer för innehåll:

Ansvarsfriskrivning: Titelnamnen Mydish, Exciting, Channel Fun+ och Cookful för Sponsrade kanaler är endast exempelnamn för att illustrera annonsspecifikationer och finns inte tillgängliga på Prime Video.

Platser

Nordamerika
 • CA
 • MX
 • US
Sydamerika
 • BR
Europa
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • PL
 • SE
 • UK
Mellanöstern
 • EG
 • KSA
 • UAE
Asien och Stillahavsregionen
 • AU
 • IN
 • JP
 • SG

Destinationer som stöds