Feature Rotator

Feature Rotator är den placeringen som syns mest i Fire TV:s användargränssnitt och är belägen ovanför vecket på flikarna Hem, Filmer, TV, Appar och Spel. På var och en av de här flikarna finns en placering med utrymme för sex annonsmaterial.

Feature Rotator består av tre olika material: en bakgrundsbild, en logotypbild och en video. Nedan finns information om de olika materialen och ytterligare krav.

Upplevelseöversikt

När den första statiska bilden markeras med fjärrkontrollen ersätts den av automatiskt uppspelad video, med ljudet aktiverat. Efter en stund expanderar videon och fyller större delen av skärmen. Nu kan kunden använda vänster- och högerknapparna på fjärrkontrollen för att se annat innehåll i Feature Rotator eller fortsätta att titta på resten av videon.

När den korta videon avslutas visas den första statiska bilden en gång till som slutbild innan ytterligare innehåll i Feature Rotator spelas upp automatiskt.

När kunden klickar på innehåll tas de till en annonsdestination där de kan titta på, köpa eller ladda ned innehållet. Se destinationer som stöds.

Riktlinjer för annonser

Urvalsstatus

Ej vald

Nytt användargränssnitt – ej markerad

Vald

Nytt användargränssnitt – markerad

Videouppspelning

Nytt användargränssnitt – videouppspelning

Specifikationer för material

BildkomponentKrav på råmaterial*Krav på slutlig fil
BakgrundsbildMått: 1 920 x 720 px eller större
Format: PSD (högkvalitativ och med lager)
Mått: 1 920 x 720 px
Största tillåtna filstorlek: 450 KB
Format: JPG
LogotypbildMått: 640 x 260 px eller större
Format: PSD (hög kvalitet och med lager),
AI, EPS eller SVG
Mått: 640 x 260 px
Största tillåtna filstorlek: 450 KB
Format: PNG
VideokomponentMåttMax. filstorlekFormatVaraktighet
Video**1920 x 1080 px500 MBMP4, M4V, MOV, MPEG5–18 sekunder (minst 6 sekunder är att föredra)

* Råmaterial är obligatoriska för betalda annonskampanjer. Se hela vår checklista för material.
** Video är obligatorisk för alla kampanjer. För obetalda annonser måste trailervideor vara 6 MB eller mindre och i MP4-format.

Begränsningar för annonsinnehåll

För att se till att människor i alla åldrar får bästa möjliga upplevelse på sin Fire TV arbetar vi tillsammans med våra kunder för att visa annonser som är lämpliga för alla målgrupper. Allt Fire TV-annonsinnehåll måste överensstämma med Amazons riktlinjer för godkänt annonsmaterial och Fire TV-riktlinjer och acceptanspolicyer. Amazon kräver att annonsörer granskar sitt innehåll, med dessa riktlinjer i åtanke, innan de skickar in det.

Bakgrundsbilder

Säker zon

Säker zon för bakgrunden

Se till att de väsentliga delarna av bilden ligger inom det gula säkra området. Viktiga element, såsom ansikten på viktiga personer eller produkter, som faller utanför det säkra området kan täckas av navigationsgränssnittet eller logotypen. Juridisk ansvarsfriskrivning och klassificeringsetiketter kommer att placeras i det gröna området.


Exempel

Bakgrundsexempel

Krav
Mått: 1 920 x 720 px
Format: JPEG
Största tillåtna filstorlek: 450 KB

✔ Gör:

 • Använd filmiskt bildspråk: Använd ett engagerande bildspråk som sätter annonsen i ett sammanhang.
  • För underhållningsannonser: Använd bilder som innehåller det innehåll som marknadsförs.
  • För icke-underhållningsannonser: Använd bilder som framför en berättelse om det annonserade varumärket, produkterna, tjänsterna eller reklamevenemangen till tittarna. Se till att motivet för bakgrundsbilden matchar annonskopian som används i logotypbilden.
   • Fysiska produkter: Bilderna ska visa den annonserade produkten, kunden som använder produkten eller vara varumärkesfokuserade.
   • Serviceprodukter: Bilder ska visa kunden som använder tjänsten eller bekvämligheten som annonseras, eller vara varumärkesfokuserade.
   • Varumärkesfokuserad: Varumärkesfokuserade bilder bör innehålla märkeskaraktärer (t.ex. varumärkesmaskoter, ambassadörer eller rollfigurer från varumärkets reklam), visa varumärkesevenemang (t.ex. ett vandringsevenemang från ett företag med utomhusprodukter) eller inkludera märkesillustrationer. Varumärkesfokuserade bilder måste förmedla en tydlig varumärkeshistoria eller ett varumärkes produkter eller tjänster. Bilder som inte ger kontext till annonsen (t.ex. generiska mönster och grafik) är inte tillåtna.

   ✔ Godkänd

   Bakgrundsbild – godkänd

   Denna bild visar den annonserade produkten.

   ✔ Godkänd

   Bakgrundsbild – ej godkänd

   Den här bilden visar en kund som använder den annonserade produkten.

   ✔ Godkänd

   Bakgrundsbild – godkänd

   Den här bilden visar en kund som använder den annonserade tjänsten.

   ✔ Godkänd

   Bakgrundsbild – ej godkänd

   Den här bilden visar sammanhanget (ett flygplan) för den annonserade tjänsten.

   ✔ Godkänd

   Bakgrundsbild – godkänd

   Den här bilden innehåller varumärkets maskotar.

   ✔ Godkänd

   Bakgrundsbild – ej godkänd

   Den här bilden visar bilder som visar ett evenemang sponsrat av varumärket.

   ✔ Godkänd

   Bakgrundsbild – godkänd

   Den här bilden visar varumärkesillustrationer som ger sammanhang för varumärkets produkter.

   ✘ Ej godkänd

   Bakgrundsbild – ej godkänd

   Varför? Illustrationen i den här kreativa bilden ser generisk ut och bidrar inte till att formulera en varumärkeshistoria.

 • Bilder av hög kvalitet: Bakgrundsbilden ska se tydlig ut på en HDTV; inkludera inte uppskalade bilder; bildretuschering ska vara fotorealistisk; undvik defekter i övertoningar, skuggor och perspektiv.
 • ✔ Godkänd

  Bakgrundsbild – godkänd
  Bakgrundsbild – godkänd

  ✘ Ej godkänd

  Bakgrundsbild – godkänd
  Bakgrundsbild – godkänd
 • Använd balans: Använd bilder som har tillräckligt med utrymme på vänster sida där logotypen överlappar.
 • Använd bilder som utnyttjar utrymmet fullt ut: Använd en enda bildresurs som sträcker sig hela vägen till kanten av en bakgrundsbild (fullt utflöde). Följande scenarier är också tillåtna när du ska uppfylla våra krav:
  • En enda bild som inte är tillräckligt stor för att fylla bakgrundsbilden: Bildresursen ska fylla minst den högra halvan (50 %) av bakgrundsbilden utan några luckor runt kanterna, medan ytterligare visuell behandling kan läggas till på vänster sida av bakgrundsbilden för att fylla det tomma utrymmet. Undvik en rak uppdelning (vertikal linje) mellan bildresursen och den extra visuella behandlingen.
  • ✔ Godkänd

   Bakgrundsbild – godkänd
   Bakgrundsbild – godkänd

   ✘ Ej godkänd

   Bakgrundsbild – godkänd
   Bakgrundsbild – godkänd
  • Flera bilder måste visas i en bild: Den kombinerade bilden ska ha en kant-till-kant-bakgrund som placerar bildresurserna. Sammansättningen av en kombinerad bild bör balanseras och prioritera nyckelmotiven från bildresurserna. Undvik att använda vanlig bakgrund eller visuell behandling som inte har någon koppling till bildresurserna.
  • ✔ Godkänd

   Bakgrundsbild – godkänd
   Bakgrundsbild – godkänd

   ✘ Ej godkänd

   Bakgrundsbild – godkänd
   Bakgrundsbild – godkänd
 • Använd djup: Varierande skärpedjup i bilden ger en bra bakgrund.
 • Placera motivet till höger: Huvudmotivet ska finnas till höger på bilden.
 • Om en app är VSK-aktiverad: Inkludera en Alexa-pratbubbla, ”Alexa, spela upp___ på _____.” (Se riktlinjerna för appar med Voice Skills Kit.)

✘ Gör inte följande:

 • Beskär huvuden och ansikten: Använd de säkra zonerna för att kontrollera placering av huvuden och ansikten. Placera inte viktigt innehåll och viktiga element i de övre 64 pixlarna.
 • Placera motivet till vänster: Huvudmotivet ska inte vara på vänster sida eftersom det då kan döljas av användargränssnittet.
 • Bädda in logotyper och text: Logotyper och text bör inte vara i bakgrunden såvida de inte utgör en innehållsklassificeringsetikett, juridisk text eller i reklam med flera titlar. Logotyp och text är tillåtna när de finns organiskt i bakgrundsbilden, till exempel på produktförpackningar eller i en bakgrund i ett nyhetsrum. För andra scenarier ska du följa anvisningarna för juridiska eller Voice Skills Kit-aktiverade appar.
 • ✔ Godkänd

  Bakgrundsbild – godkänd

  ✘ Ej godkänd

  Bakgrundsbild – ej godkänd

  Varför? Bakgrundsbilden har en extra logotyp i den.

 • Använd fullpackade bilder: Använd inte bilder som har för många motiv eller små detaljer.
 • Använd grafik med vita eller ljusa bakgrunder: Övervägande vita eller ljusa bakgrunder anstränger ögonen och ger inte tillräckligt med kontrast mot elementen i användargränssnittet. Ljusstyrka och/eller mättnad bör minskas om sådana bakgrunder används.
 • ✔ Godkänd

  Bakgrundsbild – godkänd

  ✘ Ej godkänd

  Bakgrundsbild – ej godkänd

Exempel

Exempel på logotyper

Logotypelement

Logotypelement

1: Full bildmaterialsstorlek för logotypen
2: Innehållstitellogotyp eller varumärkeslogotyp
3: CTA-text eller varumärkesrubrik (valfritt)
4: Innehållsleverantörens logotyp eller sekundär varumärkeslogotyp

Krav
Mått: 640 x 260 px
Format: 24-bitars PNG (RGB-färg)
Största tillåtna filstorlek: 450 KB

✔ Gör:

 • Inkludera endast nödvändig information i logotyplåsningen: Upp till fyra rader med logotyp och text är tillåtna, eftersom det hjälper till att upprätthålla en tydlig visuell hierarki av logotyplåsningen.
 • Använd en tydlig visuell hierarki: Den viktigaste informationen bör ha högst visuell prioritet (t.ex. en innehållslogotyp sticker ut bland andra element för logotyper)
 • Vänsterjustera logotyplåsningen och placera den vertikalt centrerad: Minst ett element i logotypbilden måste vara vänsterjusterat
 • ✔ Godkänd

  Bakgrundsbild – godkänd

  ✘ Ej godkänd

  Bakgrundsbild – ej godkänd

  ✔ Godkänd

  godkänd – uppdaterat användargränssnitt

  ✘ Ej godkänd

  ej godkänd – uppdaterat användargränssnitt

  Varför? Logotyplåsningen är inte vänsterjusterad i förhållande till elementen i Fire TV:s användargränssnitt och innehållsraderna under den.

 • Kontrollera att innehållet är synligt: Logotyper bör stå i kontrast till bakgrundsmaterialet.
 • Använd en läsbar textstorlek: CTA-texten ska vara minst 24 pt vanlig Arial (eller motsvarande teckensnitt). Överväg att ta bort extra låsningselement om de är mindre än 14 pt.
 • Använd textur: Logotyper kan sättas i kontrast mot bakgrunder med hjälp av textur och effekter.
 • Använd djup: Djup och perspektiv kan användas i logotypen.
 • Använd en enkel och tydlig CTA: CTA bör ha enkla meddelanden och förmedla de åtgärder som kunden förväntas vidta, till exempel ”Titta nu”, ”Kom ikapp” eller ”Shoppa nu”.
 • Använd inte ”Läs mer” som CTA-text eftersom detta redan är inkluderat i knappen i Fire TV:s uppdaterade användargränssnitt.
 • Texten för uppmaning till handling får inte innehålla andra symboler (t.ex. pilar eller understrykningar) eller se ut som en knapp.
 • Inkludera information, datum och tider för evenemang, om det är relevant. Exempel: ”Titta på säsongsavslutningen den 8 september kl. 20.00 ET” eller ”Kom ikapp innan säsongspremiären den 8 september kl. 20.00 ET”.

✘ Gör inte följande:

 • Använd varumärkessymboler: Vi avråder från att använda en varumärkessymbol på antingen titelns eller annonsörens logotyp, och dessa tas bort som standard.
 • Fyll hela området: Fyll inte logotypområdet på både bredden och höjden.
 • Exportera logotyper av låg kvalitet: Använd endast högkvalitativa orginallogotyper för export.
 • Visa priser i stort teckensnitt: Maximal teckenstorlek för priser är 48pt Arial bold (eller motsvarande teckensnitt). För underhållningsannonser är både kampanjpriser och vardagspriser tillåtna i annonstexten. Prissättning är inte tillåten i icke-underhållningsannonser.
 • Använd ett språk som är våldsamt, hotande, suggestivt, provocerande eller olämpligt för en allmän målgrupp.

Videor

Säker zon

Säker zon för trailervideo

Exempel

Krav
Mått: 1920 x 1080 px
Upplösning: 1080 p
Varaktighet: 5–18 sekunder (minst 6 sekunder är att föredra)
* Största tillåtna filstorlek: 500 MB
* Format: MP4, M4V, MOV, MPEG
Videokodek: H.264
Bithastighet för video: Mer än 12 Mbit/s föredras
Bithastighet för ljud: minst 128 kbps
Ljudnivå: -24 LKFS +/- 2 dB
Verklig toppnivå: -2 dB

*För obetalda annonser måste videor vara 6 MB eller mindre och i MP4-format.

 • Videor måste uppfylla alla krav. Ingen redigering görs i de ursprungliga materialen.
 • Använd helst inte videor i letterbox-format (svart utfyllnad ovanför och under bilden). Men om innehållet som marknadsförs är i letterbox-format i fullängdsvideon får även trailern vara i letterbox-format.

✔ Gör:

 • Använd engagerande video: En trailervideo bör berätta en historia om det annonserade varumärket, produkten eller tjänsten. För icke-underhållningsannonser bör en video berätta en historia om det annonserade varumärket, produkten eller tjänsten.
 • Tillhandahåll högkvalitativ video: En videokälla med hög bithastighet förhindrar komprimeringsartefakter.
 • Kontrollera volymen: Se till att videovolymen är normal (dvs. inte för låg eller för hög).
 • Se till att upplösningen är korrekt: Videor ska ha en upplösning på 1 920 x 1 080 px.
 • Inkludera en enkel slutbild med leverantörens logotyp: Bilden bör inte visas längre än 3 sekunder.
 • Se till att videor är på huvudspråket för platsen där annonsen visas.

✘ Gör inte följande:

 • Placera viktiga motiv, text eller logotyper inuti den säkra zonen: Det röda området kommer att täckas av användargränssnittselement. Följande exempel godkänns inte:
 • Inkludera sexualiserat innehåll: Se till att videon inte innehåller nakenhet eller innehåll av sexuell natur.
 • Vattenstämplar eller logotyper: Undvik helst överlägg med vattenstämplar eller logotyper i videon eftersom det kan ta fokus från det primära videoinnehållet. Sådan överlappning är dock tillåtet förutsatt att följande riktlinjer uppfylls:
  1. Logotypen är placerad inom den säkra zonen.
  2. Logotypen täcker inte över nyckelinnehåll (t.ex. en skådespelares ansikte) eller annan text i videon.

  ✔ Gör:

  Godkänd – logotypen är placerad inom den säkra zonen

  ✘ Gör inte följande:

  Ej godkänd – logotypen är placerad utanför den säkra zonen

  ✔ Gör:

  Godkänd

  ✘ Gör inte följande:

  Ej godkänd – logotypen är placerad ovanpå viktigt innehåll
 • Inkludera våld/blod/explicita bilder: Se till att videon inte innehåller blod eller scener med våld eller grovt språk som är endast för vuxna.
 • Inkludera vapen som visas på ett våldsamt eller hotfullt sätt, till exempel täckta med blod. Vapen som riktas mot en karaktär, riktas utåt mot kunden och/eller visas när de avfyras (t.ex. kulor som synligt lämnar vapnet eller rök runt mynningen).
 • Inkludera droger/alkohol: Se till att videon inte innehåller några skildringar av olaglig verksamhet eller konsumtion av droger och/eller alkohol.
 • Gör videon för lång eller för kort: Se till att videons varaktighet är mellan 5 och 18 sekunder.
 • Lägg till en försäljningsliknande röst i videon.
 • Ange en URL eller en app på slutkortet i videon.
 • ✔ Godkänd

  Bakgrundsbild – godkänd

  ✘ Ej godkänd

  Bakgrundsbild – ej godkänd
 • Klipp av viktiga delar av scenerna när du beskär videon till det anpassade bildförhållandet.
 • Inkludera undertexter i videon.
 • Visa en stillbild i hela videon.

Etiketter för innehållsklassificering

Säker zon för etiketter för innehållsklassificering (bakgrundsbild)

Säker zon för innehållsklassificering

Obs! Det gröna avsnittet för innehållsklassificering och juridisk text visas inte i det omarkerade läget i Feature Rotator. Kunder ser fortfarande denna information när innehållet är markerat.

En etikett för innehållsklassificering krävs när annonsmaterialet i Feature Rotator är klassificerat för målgrupper som är minst tolv eller tretton år gamla. Innehållsklassificeringen för en trailer är inte alltid samma som för fullängdsfilmen eller -videon. Se till att du använder klassificeringen för filmen eller videon även om trailern har en lägre åldersgräns. Alla titlar som är klassade PG-13/TV-MA eller högre måste ha en innehållsklassificering, och annonsmaterial med flera titlar ska märkas med den klassificering som är mest restriktiv. Etiketter för innehållsklassificering ska placeras inuti den gröna säkra zonen. En standardposition för märkningen finns i PSD-mallen.

Om innehållsklassificeringen inte passar bra ihop med bakgrundsbilden (t.ex. överlappar viktiga motiv) kan den placeras i logotypbilden.

Innehållsklassificering placerad i logotypbilden

 • Om det är fördelaktigt för kunden kan upp till två rader med juridisk text godtas.
 • Prenumeration krävs – om det marknadsförda innehållet kräver en extra betalprenumeration, utöver en Prime Video-prenumeration måste detta tydligt framgå i annonsmaterialet på något av följande sätt:
  • I texten för uppmaning till handling: ”Titta med en prenumeration”, ”Prenumerera för att titta nu” osv.
  • Som juridisk text i annonsmaterialet: ”Prenumeration krävs” osv.
  • I texten för uppmaning till handling och i den juridiska texten: ”Titta med 7 dagars kostnadsfri provperiod” samt ytterligare juridisk text ”Begränsningar gäller” osv.
 • Hyr/Köp – om det marknadsförda innehållet kräver betalning för att hyra eller köpa en app eller ett innehåll måste detta tydligt framgå i annonsmaterialet.
  • I texten för uppmaning till handling: ”Köp eller hyr på Prime Video”, ”Finns att hyra”, ”Finns att köpa”, ”Äg den idag”, ”Köp och streama”, ”Erbjudande för Prime-medlemmar”, ”Titta nu [+ logotyplåsning för Prime Video Cinema]” osv.
 • Standardriktlinjer för uppmaning till handling gäller.
 • Påståenden och underbyggnad: följ vägledningen för Påståenden och underbyggnad.
 • Vi avråder från att använda någon form av onödig text, inklusive juridisk text som ”det finstilta”, upphovsrättsmeddelanden, juridiska symboler eller villkor. Vi rekommenderar att du tillhandahåller fullständiga villkor och ansvarsfriskrivning på landningssidan. Om sådan text används ska den vara vit eller svart, med lägre än 60 % opacitet, inställd på 14 pt Arial regular (eller motsvarande teckensnitt) och placeras diskret i det nedre högra hörnet av bakgrundsbilden, inuti den gröna säkra zonen som visas ovan.
 • Obs! Det gröna avsnittet för innehållsklassificering och juridisk text visas inte i det omarkerade läget i Feature Rotator. Kunder ser fortfarande denna information när innehållet är markerat.
Annonsmaterial för flera titlar

Vad är annonsmaterial för flera titlar?

En logotyplåsning för annonsmaterial som innehåller två eller flera titlar eller logotyper, eller en bakgrundsbild som innehåller nyckelbilder från två eller flera titlar. Utöver allmänna riktlinjer för annonsmaterial i Feature Rotator måste annonsmaterial för flera titlar även följa nedanstående riktlinjer och utföranden:

1. Appinriktat

Annonsmaterialet visar omfattningen av de tjänster som appen erbjuder.

Appinriktat annonsmaterial för flera titlar
 • Bakgrundsbild:
  Det finns ingen gräns för hur många titlar som får visas på bakgrundsbilden, men sammansättningen av omslagspanelerna måste vara engagerande och komplettera kundupplevelsen och får inte vara distraherande. Omslagspanelerna måste vara tillräckligt stora för att kunder ska kunna se karaktärerna och läsa titlarna. Titlarna för filmer eller serier på omslagen måste vara minst 14 pt. Annan text (t.ex. Amazon Original) får vara mindre.
 • Logotypbild:
  Uppmaningen till handling måste vara en skriftlig text och bör fokusera på att kommunicera det innehåll tjänsten och leverantören erbjuder (t.ex. Prime Video), eventuella krav (t.ex. prenumeration krävs) och/eller meddelanden om proverbjudande (t.ex. påbörja din 30-dagars kostnadsfria provperiod).
 • Trailervideo:
  En trailer bör vara ett demoklipp som fokuserar på att kommunicera det innehåll som tjänsten erbjuder (t.ex. populära filmer och tv-serier). Slutkort i trailern bör förstärka budskapet i uppmaningen till handling.
 • Klickdestination:
  Dessa kampanjer måste länka antingen till en appinformationssida, till en anpassad landningssida för att påbörja en kostnadsfri provperiod eller prenumeration eller till en kollektionssida (för kunder som är berättigade till appen).

✔ Gör:

Godkänd – paneler i bilden liknar inte Fire TV:s användargränssnitt

✘ Gör inte följande:

Ej godkänd – paneler i bilden liknar Fire TV:s användargränssnitt

Varför? Omslagspaneler får inte efterlikna Fire TV:s användargränssnitt och se ut som en rad klickbara paneler.

2. Innehållsinriktat

Annonsmaterialet lyfter fram specifikt innehåll från innehållsleverantörens tjänst.

Innehållsfokuserat – godkänd bild
 • Bakgrundsbild:
  • Högst tre titlar är tillåtna. Titelnamnen måste vara i antingen text- eller logotypformat, med en minsta teckenstorlek på 24 pt vanlig Arial eller motsvarande och placeras inom bakgrundsbildens säkra zon.
  • Titelnamn och logotyper får inte placeras i den säkra zonen för innehållsklassificering som är reserverad för juridisk text, text för ansvarsfriskrivning och innehållsklassificering.
 • Logotypbild:
  Uppmaningen till handling måste vara en skriftlig text som fokuserar på att kommunicera innehållet i tjänsten eller innehållets tema (t.ex. prisbelönta originalserier för barn) och leverantören (t.ex. Prime Video). Texten för uppmaning till handling måste följa befintlig syntax: Gör X på/med Y (t.ex. Titta med Prime).
 • Trailervideo:
  En trailer måste innehålla alla de titlar som visas i bakgrunden med flera titlar. Slutkort i trailern bör förstärka budskapet i uppmaningen till handling.
 • Klickdestination:
  Annonsmaterialet måste länka till en kollektionssida eller anpassad landningssida där alla titlarna visas ovanför vecket. Ytterligare titlar (inget högsta antal) får inkluderas på dessa sidor.

Om titlarna är oberoende av varandra placerar du titelnamnen i bakgrundsbilden. Se till att varje titelnamn placeras nära motsvarande nyckelbilder.

✔ Gör:

Innehållsfokuserat – godkänd bild – nytt användargränssnitt

✘ Gör inte följande:

Innehållsfokuserat – ej godkänd bild – nytt användargränssnitt

Varför? Titelnamn döljs delvis av Fire TV:s användargränssnitt för navigering. Titelnamn (text eller logotyper) måste vara fullt synliga i markerat och ej markerat läge.

3. Franchise

Annonsmaterialet visar två eller fler franchisetitlar (t.ex. Troop Zero och Troop Zero 2) från innehållsleverantörens tjänst och kan antingen använda innehållsinriktat annonsmaterial för flera titlar eller kombineras i ett annonsmaterial för en enskild titel (se nedan).

Godkänd bild för franchisetitlar
 • Bakgrundsbild:
  Högst tre titlar tillåts.
 • Logotypbild:
  Uppmaningen till handling måste vara en skriftlig text som fokuserar på att kommunicera det specifika innehållet och leverantören (t.ex. Prime Video). Texten för uppmaning till handling måste följa befintlig syntax: Gör X på/med Y (t.ex. Titta med Prime).
 • Trailervideo:
  Godkända trailrar måste innehålla minst en av de titlar som visas i annonsmaterialet.
 • Klickdestination:
  Franchisekampanjer måste länka till en kollektionssida eller anpassad landningssida där alla titlarna visas ovanför vecket.
Klassificering av kreativt innehåll för flera titlar

För innehållsinriktat annonsmaterial eller franchiseannonser för flera titlar ska innehållsklassificeringen för den titel som har den högsta åldersgränsen visas. Om ett annonsmaterial till exempel innehåller två titlar, en klassad R och en klassad PG-13, ska du visa märkningen R i annonsmaterialet.

Sponsring

Feature Rotator

Sponsring – Feature Rotator

Landningssida

Sponsring – landningssida
Bakgrundsbild
 • Annonsmaterialet måste fokusera på en enskild titel (annonsmaterial för flera titlar stöds för närvarande inte för sponsringskampanjer).
 • Standardriktlinjer för klassificeringsetiketter gäller.
Logotypbild

Standardriktlinjer för logotypbilden gäller, men med ytterligare krav för annonsmaterial för sponsring. Använd inte fler än två logotyper i logotypbilden. Logotypbilden måste innehålla följande tre delar:

Logotypbild
 1. Logotyp för innehållstitel
 2. Uppmaning till handling inklusive kanalleverantör i klartext (Amazon Ember Regular)
  • Uppmaningen till handling måste ange om innehållet ingår i en sponsrad kollektion samt vilken typ av kollektion det gäller (t.ex. titta på kostnadsfria sportfilmer på IMDb TV).
 3. Sponsringsmeddelande, sponsorns logotyp och regelraden
  1. Sponsorns logotyp måste vara helt svart eller helt benvit (RGB: 235, 235, 235) och inte större än 150 x 35 px.
  2. Sponsringstext måste vara Ember Regular Condensed 24–26 pt, benvit (RGB: 235, 235, 235) och använda följande meddelanden:
   • Begränsade reklamfilmer: ”Presenteras med begränsade reklamfilmer från [sponsor’s logo]”
   • Rabatterade titlar: ”Tidsbegränsat erbjudande som presenteras av [sponsor’s logo]”
   • Utvald lista: ”Presenteras av [sponsor’s logo]”
  3. Regelraden är 2 px, 50 % opacitet vit

Ett exempel på logotypbild för sponsring finns i PSD-mallen.

Trailervideo
 • Trailern som spelas upp i Feature Rotator när användaren pekar måste följa standardriktlinjerna.
 • Trailern måste vara avsedd för det innehåll som marknadsförs i Feature Rotator (t.ex. friluftsliv) och inte för det sponsrade varumärket (t.ex. CloudAir).
Landningssida

Landningssidor har färre begränsningar och får innehålla mer framträdande branding från sponsorannonsören.

Landningssida
 • På landningssidor med en carousel får den första titeln ägas av sponsorn och länka till en reklamfilm om deras varumärke eller till en produktinformationssida (för fysiska produkter). Videor måste följa standardspecifikationer och riktlinjer för landningssidor på Fire TV.
 • Det är INTE tillåtet att använda en mellanliggande video från det sponsrade varumärket för sponsring i Feature Rotator. Kunder måste klicka på carousel-panelen för att starta sponsorns video.
 • Vi rekommenderar att du inkluderar kanallogotypen på landningssidan eftersom den visas som text i annonsmaterialet för Feature Rotator.
Godkänd/Ej godkänd

✔ Godkänd

Sponsring – godkänt exempel

✘ Ej godkänd

Sponsring – ej godkänt exempel

Varför?

 1. Logotypen för innehållstiteln (t.ex. friluftsliv) måste visas överst i logotypbilden. Sponsorns logotyp måste placeras under regelraden längst ned på logotypbilden.
 2. Sponsorns logotyp måste vara helt svart eller helt benvit (RGB: 235, 235, 235) och inte större än 150 x 35 px.
 3. Uppmaningen till handling måste ange om innehållet ingår i en sponsrad kollektion samt vilken typ av kollektion det gäller (t.ex. titta på kostnadsfria resefilmer på IMDb TV).
 4. Kanalleverantörens logotyp (t.ex. IMDb TV) måste visas i klartext (Amazon Ember Regular) i Feature Rotator. Detta förhindrar att logotypbilden blir för rörig och skapar en ”logotyp-smörgås”. Vi rekommenderar att du inkluderar kanalleverantörens logotyp på landningssidan.
 5. Bakgrundsbilden måste fokusera på det enda titelinnehåll som marknadsförs (t.ex. friluftsliv) och får inte innehålla några bilder eller branding från sponsorn.
Riktlinjer för appar med Voice Skills Kit

Röstanvändning via Feature Rotator och VSK-aktiverade appar ger kunder tillgång till en mängd olika funktioner. Annonsmaterial för VSK-aktiverade appar bör innehålla ett Alexa-kommando och/eller en Alexa-pratbubbla för att ge kunderna en visuell referens till vad de kan fråga Alexa.

Det finns två godkända sätt att göra detta:

Alternativ A

Inkludera en Alexa-pratbubbla i bildmaterialet i bakgrunden.

Alexa alternativ A

Specifikationer för pratbubbla:

”Alexa, vad heter den här låten?”

Flagga
Pratbubblan får ha en flagga i en av sex positioner. Rikta alltid flaggan mot talaren, även om talaren befinner sig utanför ramen.

Typsnitt
Bookerly Regular Italic används i pratbubblan. Varje uttryck börjar och slutar med citattecken och använder meningskasus.

Höjd
Storleken på pratbubblan mäts i förhållande till hörnradien. För två rader med text ska pratbubblan vara fyra enheter hög. För en rad med text ska den vara tre enheter hög.

Bredd
Pratbubblan ska alltid vara bredare än den är hög.

Färg
Pratbubblan visas i vitt med en linje med 50 % #232F3E och en viktning på ca 20 % av punktstorleken för teckensnittet i pratbubblan. Typografin ska vara #232F3E.

Alternativ B

Inkludera ett kommando i logotypmaterialet.

Alexa alternativ B

Platser*
Nordamerika
 • CA
 • MX
 • US
Sydamerika
 • BR
Europa
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • PL
 • SE
 • TR
 • UK
Mellanöstern
 • KSA
 • UAE
Asien och Stillahavsområdet
 • AU
 • IN
 • JP
 • SG

*Markerade platser anger marknadsplatser för betalda annonser.

Checklista för material
 • Redan befintliga standardiserade annonsenheter som referens
 • Högupplösta bilder i PSD-format med lager
 • Högupplösta bilder i JPG-, TIFF- eller PNG-format (valfritt)
 • Logotyper i vektorformat (PSD, AI, EPS eller SVG)
 • Kampanjtext
 • Teckensnitt
 • Varumärkesriktlinjer
 • Trailervideo (se specifikationer)
 • Klickbar URL (om tillämpligt)
 • Innehållsklassificering (om det behövs)