Fire-surfplatta med specialerbjudanden

Fire-surfplatta med specialerbjudanden är en unik annonsplattform som stöder ett brett utbud av kreativa utföranden på väckningsskärmen på en Fire-surfplatta. En väckningsskärmsannonsprodukt består av en helskärmsannons som visas när enheten slås på.

Kreativa riktlinjer

Alla annonser för Fire-surfplattor ska vara balanserade, enkla, respektfulla och smarta. Läs mer på sidan Kreativa standarder för Fire-surfplattor.

Kreativa utföranden

Statisk väckningsskärm

Statisk väckningsskärm

Använd en statisk bild på väckningsskärmen för att visa upp ett övertygande meddelande. Kan kombineras med Autoplay video och paneler.

Tjänstenivåavtal: 10 bankdagar

Animerad väckningsskärm

Animerad väckningsskärm

Inkludera en subtil animering som börjar när enheten slås på. Kan kombineras med paneler.

Tjänstenivåavtal: 15–18 bankdagar

Amazon-videoannonser

Amazon-videoannonser

En infogad video utan ljud börjar spelas upp automatiskt när enhetsskärmen är påslagen. Tryck på videon för att titta med ljud. Kan kombineras med Statisk, Paneler och Klicka-för-helskärmsvideo.

Tjänstenivåavtal: 10 bankdagar

Mall för Amazon-videoannonser

Mall för Amazon-videoannonser

En mallversion av Amazon-videoannonser med förenklade tillgångskrav. Kan inte kombineras med andra kreativa utförandetyper.

Tjänstenivåavtal: 4 bankdagar

Paneler

Paneler

Inkludera upp till tre ”paneler” med innehåll på väckningsskärmen. Tryck på varje miniatyr för att visa ytterligare annonsinnehåll. Första panelen kan vara statisk eller animerad och kan innehålla Autoplay video eller Klicka-för-helskärmsvideo.

Tjänstenivåavtal: 10–18 bankdagar

Interaktiv väckningsskärm

Interaktiv väckningsskärm

Berätta en interaktiv, animerad historia på väckningsskärmen. Be användarna att trycka på skärmen för att visa unika funktioner, fördelar eller upplevelser.

Tjänstenivåavtal: 18 bankdagar

Anpassad

Anpassad

Kontakta en representant för Amazon Media Group om du vill veta mer om fullständigt anpassade utföranden för väckningsskärmen.

Typ av destination

Standard

Standarddestinationer länkar till Amazons informationssidor och bläddrar mellan noder, inloggningssidor och URL:er. Dessa öppnar en Amazon-shoppingsida (produkter, filmer, appar, musik, osv.) eller i Silk-webbläsaren.

URL:er som tillhandahålls av annonsörer – och eventuella sekundära sidor de länkar till – måste vara fullt funktionsdugliga och återges korrekt i Silk-webbläsaren på Fire-enheter i både liggande och stående orienteringar.

 • Alla interaktiva element (länkar, formulärfält osv.) måste fungera som avsett.
 • Navigeringsobjekt, text och grafik får inte beskäras, överlappas, feljusteras eller innehålla oavsiktliga radbrytningar.
 • Videon måste överensstämma med gällande HTML-videostandarder. Flash-video får inte användas.
 • Om sådana finns måste tjänster som automatiskt identifierar eller uppmanar en kund att ange sin fysiska plats vara funktionsdugliga.
 • Alla viktiga sidelement måste läsas in inom fyra sekunder när det finns en stark trådlös anslutning.

Klicka för helskärmsvideo

Genom att trycka på uppmaningsknappen öppnas en videoupplevelse i helskärmsläge. Länk till långformade videor som börjar spelas upp automatiskt med ljud. Videon löser sig i en varumärkt slutbild med två extra knappar för uppmaning till handling.

Kampanjlandningssidor

Kampanjlandningssidor är tillfälliga varumärkessidor knutna till annonskampanjer. Dessa visar ytterligare information som är kopplad till en annonskampanj: videor och bilder på utvald produkt, varumärkessidor som är kopplade till ett marknadsföringsevenemang eller villkor för en kampanj på Amazon. Öppnas i Amazons shoppingapp eller i Silk-webbläsaren.

Platser

Nordamerika
 • CA
 • MX
 • US
Sydamerika
 • BR
Europa
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • PL
 • SE
 • TR
 • UK
Mellanöstern
 • KSA
 • UAE
Asien och Stillahavsområdet
 • AU
 • IN
 • JP
 • SG

Enhetsgenerationer som stöds

Tillgänglig på enheterna Gen 7 och uppåt.