Alexa-startskärmen

Annonser på Alexa-startskärmen är statiska helskärmsbilder som roterar på Amazons Echo Show-enheter. Annonser visas när omkringliggande funktioner används och roteras med annat innehåll, som väder, recept, sport och nyheter. Denna placering är endast tillgänglig för underhållningsannonsörer.

Översikt av upplevelsen

Kunder kan interagera med annonsen genom att trycka eller säga ”Alexa, watch trailer” eller ”Alexa, play video” (”watch trailer” används för trailervideor medan ”play video” används för andra typer av videoinnehåll, till exempel annonser). Efter att ha tryckt eller uttalat denna uppmaning till handling spelas videon upp i helskärmsläge på Echo Show-enheten. När videon är klar kommer kunderna tillbaka till den statiska annonsen och helskärmsbilderna visas igen.

Videoannonser på olika enheter

Exempel på video med annons på en enhet

Annonseringsriktlinjer

Annonskomponenter

Annonser på Alexa-startskärmen kräver två anpassade komponenter: en logotypbild och en bakgrundsbild. Ett genomskinligt överlägg appliceras automatiskt på bakgrundsbilden, vilket gör att den vänstra halvan samt övre och undre kanten av bilden tonas ned för att skapa mer kontrast mellan annonsens bakgrundsbild och logotypen.

En video krävs också och måste vara lämplig för alla åldrar. Videor med överdrivet våld eller moget språk och teman accepteras inte. Rekommenderad längd: 60 sekunder eller kortare.

UI-komponenter som överlägg, enhetselement och CTA-tips kan inte ändras.

visualisering av annonskomponenter

Specifikationer för tillgångar

BildkomponentKrav på råmaterial*Krav på slutlig fil
BakgrundsbildMått: 1 920 x 1 080 px eller större
Format: PSD (högkvalitativ och med lager)
Mått: 1 920 x 1 080 px
Max filstorlek: 450 kB
Format: JPG
LogotypbildMått: 700 x 350 px eller större
Format: PSD (högkvalitativ och med lager),
AI, EPS eller SVG
Mått: 700 x 350 px
Max filstorlek: 450 kB
Format: PNG
VideokomponentMåttStörsta tillåtna filstorlekFormatVaraktighet
Video1 280 x 720 px eller större (16:9 bildförhållande)500 MBMP4, M4V, MOV, MPEGMinst 6 sekunder till högst 3 minuter (60 sekunder rekommenderas)

*Råmaterial är obligatoriska. Se hela vår checklista för material.

Bakgrundsbilder

På grund av enhetens gränssnittsöverlägg bör du inte placera viktiga element högst upp på bilden. Placera viktiga element på höger sida av bilden. De viktigaste elementen (t.ex. en viktig karaktärs ansikte) bör hållas inom den gröna säkerhetszonen för ansikten så att de inte täcks av eventuella överlägg eller text. Element i det ljusblå området kan komma att blockeras eller delvis blockeras av text på mindre enheter.

Säker zon

säker zon för bakgrundsbild
bakgrundsbild utan överlägg

Utan överlägg

bakgrundsbild med överlägg

Med överlägg

Krav på slutlig fil

Mått: 1 920 x 1 080 px
Format: JPEG
Största tillåtna filstorlek: 450 KB

Riktlinjer

 • Bakgrundsbilden ska vara tydlig även i full storlek på 1 920 x 1 080 px. Använd inte uppskalade bilder.
 • Logotyper, annonstext, ansvarsfriskrivningar, juridisk text eller innehållsklassificeringar är inte tillåtna i bakgrundsbilden utan bör placeras i logotypbilden.
 • Bilden ska vara engagerande och locka kunder med innehållets huvudkaraktärer eller eller spännande element i produkten.
 • Se till att bakgrundsbildens fokuspunkt (t.ex. viktiga motiv eller karaktärshuvuden) befinner sig i den gröna säkra zonen.
 • Kontrollera att det finns tillräckligt med öppet utrymme till vänster om bakgrundsbilden, där logotypbilden överlappar.
 • Gör vad du kan för att fylla den säkra zonen med bakgrundsbildens nyckelmotiv. Se till att bilden ser balanserad ut. Undvik att beskära nyckelmotiv eller visa för stora ansikten.
 • Använd inte bilder med övervägande vit eller ljus bakgrund eftersom detta inte fungerar bra med vit text.
 • Använd inte mönster med hög kontrast. Ett kontrastförhållande på 5:1 eller lägre rekommenderas starkt.
 • Lägg inte till text eller logotyper i bakgrundsbilden.
 • Använd inte annonsmaterial med flera titlar, utan använd endast en innehållstitel.
 • Ta inte med det genomskinliga överlägget när du exporterar bakgrundsbilden.
 • ✔ Gör:
  godkänd bild – comicstaan

  ✘ Gör inte:
  ej godkänd – beskuren, låg kontrast

  Undvik att beskära viktiga objekt och kontrollera att det finns tillräcklig kontrast mellan bakgrunden och logotypbilden.

  ✔ Gör:
  godkänd bild – absentia

  Nyckelmotivet fyller den säkra zonen och bilden ser balanserad ut på alla enhetsstorlekar.

  ✘ Gör inte:
  ej godkänd – för liten

  Nyckelmotivet är för litet, särskilt på mindre enheter.

  ✔ Gör:
  godkänd bild – goliath

  Nyckelmotivet fyller den säkra zonen och bilden ser balanserad ut på alla enhetsstorlekar.

  ✘ Gör inte:
  ej godkänd – för stor

  Ansiktet är för stort och kommer att beskäras på vissa enhetsstorlekar.

  ✔ Gör:
  godkänd bild – ordeal by innocence

  Nyckelmotivet har en intressant form som engagerar kunderna.

  ✘ Gör inte:
  ej godkänd – beskuren

  Nyckelmotivet är beskuret. Annonsmaterialet ser ofärdigt ut.

  ✔ Gör:
  godkänd bild – the expanse

  Bakgrundsbilden går ända ut i kanterna, vilket ger kunderna ett bättre sammanhang.

  ✘ Gör inte:
  ej godkänd – hård kant

  Bakgrundsbilden beskärs av den svarta ramen.

  ✔ Gör:
  godkänd bild – troop zero

  Gör vad du kan för att fylla den säkra zonen med bakgrundsbildens nyckelmotiv.

  ✘ Gör inte:
  ej godkänd – för liten

  Nyckelmotiven är för små för att synas tydligt i bakgrundsbilden.

  ✔ Gör:
  godkänd bild – electric dreams
  ✘ Gör inte:
  ej godkänd – dålig kontrast

  Använd inte mönster med hög kontrast. Ett kontrastförhållande på 5:1 eller lägre rekommenderas starkt.

Logotypbilder

logotypbildens utrymme på enhetsskärmar

Exempel

Exempel på logotyp

En logotypbild innehåller följande element:

Exempel på logotyp – element
#Element i logotypbildenVad betyder det?Begränsningar
1LogotyperEn titelrelaterad logotyp, en varumärkeslogotyp eller en innehållsleverantörs logotyp.Om de ingår måste titelrelaterade logotyper ges högst visuell prioritet.
2Annonstext
(valfritt)
Stödtext för CTA, varumärkets slogan, ytterligare annonstext eller en ansvarsfriskrivning.Upp till 4 ord för CTA-text. (Namnet på streamingtjänsten eller appen räknas som ett ord. T.ex. IMDb TV, Prime Video eller Freetime
Unlimited.)

Upp till 8 ord totalt.
(Exkludera ansvarsfriskrivning. Begränsningen för antal ord omfattar inte logotyper eller åldersgränsmärkningar.)

Upp till 2 ord för ansvarsfriskrivning.
3Etikett för innehållsklassificering
(om tillämpligt)
Klassificeringen på den innehållstitel som annonseras.Krävs för innehåll som är klassificerat för 12/13 år och äldre.

Riktlinjer för logotyp

 • Logotypbilden ska se tydlig ut även i full bredd på 700 px. Använd inte en uppskalad logotypbild.
 • Håll logotyplåsningen vänsterjusterad och vertikalt centrerad.
 • En titelrelaterad logotyp bör ha högst visuell prioritet jämfört med andra logotyper. Titelrelaterade logotyper kan till exempel ha en ljusare färg eller större storlek än andra logotyper och annan text.
 • Alla logotyper måste vara läsbara: Primärtexten i en logotyp ska vara minst 42 punkter (Arial normal eller motsvarande storlek). I annat fall bör den minsta texten i en logotyp vara minst 30 punkter.
 • Logotypbilden måste stå i tydlig kontrast till bakgrundsbilden, med ett kontrastförhållande på minst 3:1.
 • Duplicera inte logotyper eller textinnehåll.
 • Du avråds starkt från att använda varumärkessymboler och dessa tas som regel alltid bort.

Annonstext

 • Annonstexten ska vara tydlig, direkt, korrekt och begriplig för den genomsnittliga kunden.
 • Undvik att avsluta med skiljetecken.
 • All text ska vara minst 30 punkter (Arial normal eller motsvarande storlek).
 • Inkludera inte ”det finstilta”, upphovsrättsmeddelanden eller juridiska symboler.
 • Annonstexten måste ha följande egenskaper:
  • Kommunicera vilka åtgärder som kunden förväntas vidta.
  • Börja med ett verb.
  • Vara minst 30 punkter.
  • Vara högst 8 ord eller kortare.
  • Får inte användas för erbjudanden (t.ex. ”Spara 5 USD”).
 • Ansvarsfriskrivning
  • Prenumeration krävs – Om det marknadsförda innehållet kräver en extra betalprenumeration utöver ett Prime Video-abonnemang måste detta framgå tydligt i annonsmaterialet på något av följande sätt:
   • I annonstexten: ”Titta med en prenumeration”, ”Prenumerera för att titta nu” osv.
   • Som juridisk text i annonsmaterialet: ”Prenumeration krävs” osv.
   • I annonstexten och i den juridiska texten: ”Titta med 7 dagars kostnadsfri provperiod” samt ytterligare juridisk text ”Begränsningar gäller” osv.
  • Hyr/köp – Om det marknadsförda innehållet kräver betalning för att hyra/köpa måste detta framgå tydligt i annonsmaterialet.
   • I uppmaningen till handling: ”Köp eller hyr på Prime Video”, ”Finns att hyra”, ”Finns att köpa”, ”Äg den idag”, ”Köp och streama”, ”Erbjudande för Prime-medlemmar”, ”Titta nu [+ logotyplåsning för Prime Video Cinema]” osv.

All annonstext (inklusive upplysningar) i annonser på Alexa-startskärmen måste följa policyerna för godkänt annonsmaterial när det är tillämpligt.

Etikett för innehållsklassificering

En innehållsklassificeringsetikett krävs för innehåll som är klassificerat för 12/13 år och äldre och måste placeras i logotypbilden.

logotypbild med innehållsklassificeringsetikett

Riktlinjer

 • Använd etiketterna för innehållsklassificering som finns i PSD-mallen.
 • Kontrollera att innehållsklassificeringen är läsbar. Justera till exempel bakgrundsbilden eller färgen på innehållsklassificeringen vid behov.
 • Se till att innehållsklassificeringsetiketten stämmer överens med innehållsklassificeringen för den titel eller app som annonseras.
✔ Gör:
godkänd bild – red oaks

En innehållsklassificeringsetikett måste placeras i logotypbilden.

✘ Gör inte:
ej godkänd – text i bakgrundsbilden

Logotyper, annonstext, ansvarsfriskrivningar, juridisk text eller innehållsklassificeringar är inte tillåtna i bakgrundsbilden utan bör placeras i logotypbilden.

Juridisk text som upphovsrättsmeddelanden och juridiska symboler tas som regel bort. Om juridisk text används ska den uppfylla följande krav:

 • Placera den juridiska texten i logotypblocket.
 • Kombinera inte juridisk text med klassificeringsetiketten.
 • Använd ett teckensnitt med 24 punkter.
 • Håll dig till en textrad.
 • Juridisk text får inte överskrida den säkra zonen.
Juridisk text

Videor

Videor visas i full storlek på skärmen utan beskärning. Svarta staplar visas ovanför och under videon på vissa enheter på grund av olika skärmstorlekar.

Exempelvideo

Krav

Mått: 1 280 x 720 px eller större (16:9 bildförhållande)
Varaktighet: Minst 6 sekunder till högst 3 minuter (60 sekunder rekommenderas)
Största tillåtna filstorlek: 500 MB
Format: MP4, M4V, MOV, MPEG
Video-codec: H.264
Bithastighet för video: Mer än 12 Mbps föredras
Bithastighet för ljud: minst 128 kbps
Ljudnivå: 24 LKFS +/-2 dB
Verklig toppnivå: -2 dB

Videor måste uppfylla alla krav. Inga redigeringar görs i de ursprungliga resurserna.

Använd helst inte råmaterialsvideor med letterboxformat (svart utfyllnad ovanför och under bilden). Om innehållet som marknadsförs använder letterbox-format i fullängdsvideon får även trailern använda letterbox-format.

Riktlinjer

 • Tillhandahåll högkvalitativ video med rätt upplösning på 1 280 x 720 px eller högre.
 • Rekommenderas: Varaktighet på 60 sekunder eller kortare
 • Använd en kontrollerad volym som är normaliserad, inte för låg eller för hög.
 • Inkludera en enkel slutbild med leverantörens logotyp. Bilden bör inte visas längre än 3 sekunder.
 • Videon ska visa viktiga karaktärer eller scener från titeln som engagerar och glädjer kunderna.
 • Se till att videor är på huvudspråket för platsen där annonsen visas.
 • Undvik liten text, till exempel undertexter som kanske inte kan läsas på mindre enheter.
 • Lägg inte till en försäljningsliknande röst i videon.
 • Se till att videon INTE innehåller något av följande:
  • Nakenhet eller innehåll av sexuell karaktär.
  • Skildringar av olaglig verksamhet eller konsumtion av droger och/eller alkohol.
  • Vapen som visas på ett våldsamt eller hotfullt sätt, till exempel täckta med blod. Vapen som riktas mot en karaktär, riktas mot kunden och/eller visas när de avfyras (t.ex. kulor som synligt lämnar vapnet eller rök runt mynningen)
  • Blodsutgjutelse eller våldsamma scener, inklusive farliga situationer, till exempel en person som faller från en extremt hög höjd
  • Explicit språk av mogen natur
Platser
Nordamerika
 • CA
 • MX
 • US
Sydamerika
 • BR
Europa
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • PL
 • SE
 • TR
 • UK
Mellanöstern
 • EG
 • KSA
 • UAE
Asien och Stillahavsområdet
 • AU
 • IN
 • JP
 • SG
Checklista för material
 • Redan befintliga, standardiserade annonsenheter för referens
 • Högupplösta bilder i PSD-format med lager
 • Högupplösta bilder i JPG-, TIFF- eller PNG-format (valfritt)
 • Logotyper i vektorformat (PSD, AI, EPS eller SVG)
 • Kampanjtext
 • Teckensnitt
 • Varumärkesriktlinjer
 • Video (se specifikationer)
 • Innehållsklassificering (om det behövs)
Photoshop-mallar