Climate Pledge Friendly (CPF): Riktlinjer för annonser

Vad är Climate Pledge Friendly (CPF)?

Climate Pledge är ett åtagande att nå nettonollutsläpp av koldioxid senast 2040, 10 år före Parisavtalet. Amazon skapade Climate Pledge år 2019 i samarbete med medborgarorganisationen Global Optimism. Syftet var att bygga en gemenskap av företag, organisationer, individer och partner i olika sektorer, som tillsammans strävar efter att ta itu med klimatkrisen och lösa svårigheterna med att minska ekonomins koldioxidutsläpp.

Climate Pledge Friendly (CPF) ska inte förväxlas med Climate Pledge som sådant, utan är ett detaljhandelsprogram på Amazon som använder hållbarhetscertifieringar för att lyfta fram produkter som hjälper till att bevara miljön. Vi erbjuder varumärken att delta genom att skaffa en certifiering som visar att de är berättigade att delta i programmet Climate Pledge Friendly.

För att vara berättigad att delta i Climate Pledge Friendly måste en produkt ha erhållit en av Amazons certifieringar (Compact by Design eller Pre-owned Certified) eller en certifiering för programmet utfärdad av tredje part. Du hittar mer information om att registrera dig här.

Compact by Design

ELLER

Pre-owned Certified

ELLER

En certifiering för programmet utfärdad av tredje part. Se alla certifieringar från tredje part här.

certifieringar från tredje part

Jag har Climate Pledge Friendly-produkter. Hur visar jag det i mina annonser?

Använd CPF-logotypen i dina annonser genom att följa vår vägledning om CPF-logotyper:

TOMT UTRYMME

Lämna alltid tomt utrymme som står i proportion till höjden på ”E”-tecknet på alla sidor av logotypen.

Climate Pledge Friendly-logotyp

FÄRG

Logotypen kan användas i tre olika färger. Välj den färg som ger bäst kontrast och läsbarhet i förhållande till bakgrundsfärgen.

Climate Pledge Friendly-logotyp med bakgrundsfärg

Vägledning om CPF-logotyper: Förbjuden användning

Användning av CPF-logotypen är inte tillåten i följande fall:

  • Annonsmaterial som visar produkter som inte är certifierade för Climate Pledge Friendly: Använd endast CPF-logotypen med annonsmaterial som visar CPF-produkter. Varje enskild produkt som visas måste vara CPF-certifierad för att logotypen ska få användas. Använd aldrig logotypen i annonser som visar någon produkt som inte är certifierad för Climate Pledge Friendly.
  • Allmänt annonsmaterial för varumärket: Använd aldrig CPF-logotypen i annonsmaterial som fokuserar på allmänna varumärkesmeddelanden, även om meddelandet avser hållbarhet. CPF-etiketten markerar en enda produkt som Climate Pledge Friendly och är inte tillämplig på ett varumärke som helhet.

Riktlinjer för CPF-annonser: Text

Som alla annonser måste CPF-annonsmaterial följa Amazon Ads policyer. Annonserna måste ge kunderna tydlig och korrekt information så att de kan fatta välgrundade beslut om att interagera med en annons eller köpa en produkt.

Amazon Ads policyer rörande miljörelaterade eller ”gröna” påståenden finns i Amazon Ads riktlinjer och policyer för godkännande: Miljörelaterade eller ”gröna” påståenden.

Nedan följer mer specifika riktlinjer och exempel som gäller för alla annonser med CPF-produkter (Climate Pledge Friendly):

Påståenden, belägg och förbjudna meddelanden: Ospecificerade ”gröna”, ”miljövänliga” och liknande påståenden måste stödjas med lämpliga belägg. Läs mer om krav på belägg. All annonstext som rimligen faller inom ramen för ”förbjudna påståenden” leder till att annonsen avvisas under moderering. Läs mer om miljörelaterade eller ”gröna” påståenden.

Min produkt uppfyller kraven för Climate Pledge Friendly men har inte något märke. Vad ska jag göra?
Kontrollera först att just din produkt är certifierad (inte produktförpackningen eller en enskild del av din produkt). Om du fortfarande anser att din produkt är berättigad loggar du in på ditt Seller Central- eller Vendor Central-konto och går till sidan Kontakta oss.

Om du är ny på Amazon och din produkt har en Climate Pledge Friendly-certifiering kan du kontakta en account executive och lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig att sälja på Amazon.

Climate Pledge Friendly-logotyp