Hur Fire TV kan hjälpa annonsörer att utöka sin näträckvidd

Med Fire TV kan varumärken öka sin räckvidd utan att ändra sina befintliga TV-annonseringsbudgetar.

Artikelns höjdpunkter:

År 2021 kommer det uppskattningsvis finnas 213,7 miljoner TV-tittare i USA – totalt 63,8 % av befolkningen.1 Och mängden streamingtittare förväntas fortsätta att växa från år till år. Man räknar med att de kommer finnas 230 miljoner streamingtittare år 2025. 2

I och med att majoriteten av tittarna i USA nu streamar innehåll har varumärkena börjat investera mer i streamande TV-annonser. Utgifterna beräknas överstiga 4 miljarder bollar i år3 eftersom annonsörer försöker nå ut till målgrupper på den här kanalen.

Fire TV är Amazons annonslösning för streamad TV. Tjänsten ger kunderna möjlighet att enkelt strömma program, filmer och sport från flera leverantörer. Mer än 50 miljoner aktiva tittare världen över använder Fire TV för att komma åt sitt favoritinnehåll.4

Om du är ett varumärke som funderar på att annonsera på Fire TV kanske du undrar om Fire TV kan hjälpa dig att nå fler nya kunder. Du kanske också undrar hur Fire TV-kunder skiljer sig från linjära TV-tittare. På tal om det kanske du också undrar om Amazons produkt för streamade videoannonser kan hjälpa dig att nå dina kunder även om du inte säljer produkter på Amazon Store.

För att kunna ge svar på dessa frågor analyserade vi egenframtagna insikter och optimeringsalgoritmer från Nielsen Media Impact (NMI) som tillämpas på 51 varumärken för att konkretisera den inkrementella räckvidd varumärken kan få ut genom att ta med Fire TV i sin mediebudget. De 51 varumärkena inkluderade 26 varumärken som säljer produkter eller tjänster på Amazon och 25 varumärken som inte säljer produkter eller tjänster på Amazon.

Detta är våra viktigaste lärdomar:

1. Annonsering på Fire TV ökade räckvidden med 39 %

Genom att inkorporera Fire TV i deras TV-medieplan utökade annonsörerna sin räckvidd utan att ändra sina befintliga annonseringsbudgetar för TV. Annonsörerna skaffade sig större räckvidd genom att ta med Fire TV i sina medieplaner oavsett om de sålde produkter på Amazon Store eller inte. I genomsnitt ökade varumärkena sin nettoräckvidd med 2,2 procentenheter.

Den större räckvidden inträffade eftersom linjär TV inte skulle ha nått cirka 39% av Fire TV-publiken, vilket ökar den potentiella publiken.

Inkrementell nettoräckvidd som tillhandahålls av Fire TV (procentenheter)
Inkrementell räckvidd som tillhandahålls av Fire TV för endemiska och icke-endemiska varumärken
Procentandel av Fire TV-publiken som inte nås genom linjär TV
Endemiska varumärken har högre andel av Fire TV-publiken som inte nås genom linjär TV
Fördelning av förändring för linjär TV-räckvidd när Fire TV läggs till i medieplanen (baspunkter)
Större fördelning av förändring för linjär TV-räckvidd för endemiska varumärken
Orange cirkelnyckel: Endemisk

Endemisk

Gul cirkelnyckel: icke-endemisk

Icke-endemisk

2. Fire TV är populär bland millenniegenerationsmålgrupper

Det finns en demografisk skillnad mellan målgrupperna för Fire TV och linjär TV. En NMI-insikter från en Nielsen-studie utförd 2019 visar att en stor andel Fire TV-användare tillhör millenniegenerationen. 44 % av Fire TV-användarna är i åldrarna mellan 18 och 39 år. Linjära TV-tittare, å andra sidan, tenderar att tillhöra generation X och efterkrigsbarnen: endast 34 % av vuxna linjära TV-tittare är under 40 år.

Detta innebär att det kan vara särskilt gynnsamt för annonsörer som vill nå millenniegenerationsmålgrupper att inkorporera Fire TV i sina budgetar för TV-annonser. Annonsörer som säljer produkter och tjänster som konsumenter i millenniegenerationen köper i oproportionerligt större utsträckning, som TV-spel, kan vara de som har mest att vinna på att annonsera på Fire TV.

Åldersfördelning: Fire TV-användare och linjära TV-tittare

Graf som visar åldersfördelning mellan Fire TV-användare och linjära TV-användare

Y=ålder

Fire TV-användare

Linjära TV-tittare

Åldersjämförelse: Fire TV-användare och linjära TV-tittare

Graf som visar en åldersjämförelse mellan Fire TV-användare och linjära TV-tittare

Y=ålder

Högre andel av demografin använder linjär TV

Högre andel av demografin använder Fire TV

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att annonsering på Fire TV kan hjälpa varumärken öka sin räckvidd utan att de behöver öka sin mediebudget för TV. Detta gäller oavsett om de säljer produkter på Amazon eller inte. För varumärken som säljer på Amazon, eller som vill nå millenniegenerationsmålgrupper kan annonsering på Fire TV också vara effektiv.

Undersökningsmetod

Optimeringsalgoritmer

Vi använde maskininlärningsalgoritmer för att testa de teoretiska resultaten från annonsörernas medieplaner. Algoritmen optimerar varje varumärkes linjära TV-utgifter för vanliga TV-sändningar, kabel-TV eller syndikerad TV och Fire TV för att maximera nettoräckvidden, eller den totala målgruppen som en eller fler annonser skulle visas för. Resultatet visar att om den optimerade delen av deras TV-budget skulle flyttas från linjär TV till Fire TV skulle varje varumärkes totala nettoräckvidd ha ökat med i genomsnitt 2,2 procentenheter. Utgången visar också att cirka 39 % av den publik som nåddes genom Fire TV inte kunde nås genom annonsvisningar i vanliga TV-sändningar, kabel-TV eller syndikerad TV.

1Anslutna TV-användare, USA, eMarketer, februari 2021.
2Anslutna TV-användare, USA, eMarketer, februari 2021.
3 ”Förskottsannonsutgifterna för CTV i USA kommer överträffa 4 miljarder dollar i år”, eMarketer, 2021.
4Amazon-annonsörer kan nu nå mer än 50 miljoner aktiva användare varje månad på Fire TV.