Guide

Vad är omnikanalsmarknadsföring? Definition, exempel och tips

Omnikanalsmarknadsföring är ett helhetsperspektiv på marknadsföring som omfattar alla kanaler. Den viktigaste skillnaden mellan marknadsföring i flera kanaler och omnikanalsmarknadsföring är att marknadsföring i flera kanaler omfattar ett begränsat urval av kanaler, medan omnikanalsmarknadsföring omfattar alla.

Börja använda Amazon Ads för att visa upp dina produkter och skapa kampanjer.

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss och be om tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.

Skapa annonser med kostnad-per-klick för att hjälpa kunder att hitta dina produkter på Amazon.

Med ett brett utbud av ägda kanaler och kreativa annonsformat, hjälper Amazon Ads marknadsförare att leverera innovativa och uppslukande annonsupplevelser.

Oavsett om du går in i en butik eller sveper på en mobilapp är shopping en unik upplevelse för var och en. Tänk på senaste gången du gjorde ett köp – vad var det som ledde till köpet? Såg du en reklamfilm? Fick du ett e-postmeddelande? Gick du förbi ett plakat i gallerian? Oavsett om du märker det eller inte är marknadsföring en del av allt du gör. Varje varumärkesinteraktion längs din köpväg spelar en roll när du slutligen bestämmer dig för att köpa en vara. Så hur kan varumärken se till att de når kunderna i varje skede?

Svaret är omnikanalsmarknadsföring. En omnikanalsstrategi för marknadsföring kan hjälpa dig att smidigt integrera alla dina kanaler och få olika marknadsföringstaktiker att fungera effektivt och smidigt tillsammans. Med en förståelse för hur kunder handlar kan du ha en kundcentrerad inställning när du interagerar med målgrupper som närmar sig ett köp i olika kanaler. Med alltfler teknikaktiverade beröringspunkter och unika shoppingmöjligheter förväntar sig konsumenter mer av varumärken. Därför är det viktigt att integrera alla varumärkets kanaler i din omnikanalsstrategi.

Låt oss först titta på vad det innebär.

Vad är omnikanal?

Inom marknadsföring avser omnikanal ett kundcentrerat tillvägagångssätt som integrerar alla kanaler och levererar en enhetlig och konsekvent varumärkesupplevelse i fysiska butiker, appar och på webbplatser. Det säkerställer att kunderna sömlöst kan interagera med varumärket på olika plattformar, vilket förbättrar deras övergripande varumärkesupplevelse.

Vad är en omnikanalstrategi?

En ”omnikanalsstrategi” är när ett varumärke ser kundens beröringspunkter i olika kanaler som en helhet. Varumärken som antar en omnikanalsstrategi strävar efter att ge kunder en konsekvent och sammanhängande upplevelse på såväl digitala som fysiska beröringspunkter. Varumärket ser varje kanal som en del av en enda upplevelse och kombinerar dessa delar för att nå målgrupper under hela kundresan.

Dessutom omfattar en omnikanalsstrategi hela kundresan, från varumärkesupptäckt i början av marknadsföringstratten och hela vägen till inköp, kundlojalitet med mera. En bra omnikanalsstrategi gör köpresan smidig och friktionslös eftersom målgrupper upplever ditt varumärke på samma sätt i alla kanaler.

Vad är skillnaden mellan omnikanal och flerkanal?

Omnikanal och flerkanal låter kanske som liknande saker, men det är viktigt att förstå skillnaderna och säkerställa att du väljer rätt strategi för ditt varumärke. Flerkanal är ett slags paraplyterm som inkluderar strategier med mer än en kanal. Omnikanal går ett steg längre och inkluderar eller beaktar alla kanaler – det är en allomfattande strategi. Låt oss se närmare på vad den skillnaden innebär.

För det första är omnikanalsupplevelser lite mer komplexa och icke-linjära. De passar de flesta moderna kundresors icke-linjära natur. Flerkanalsstrategier är enklare – de skapar en orubblig koppling mellan kanalerna.

En omnikanalsstrategi kan utgöra en hel affärsmodell, medan flerkanalsstrategin är mer operativ. En flerkanalsstrategi kan därför sakna systemintegration med backend – en kanal kan inte överföra information om målgruppsengagemang till en annan kanal. I omnikanalsstrategier kan till exempel live-uppdateringar skickas i en kanal, till exempel som en e-postpåminnelse om artiklar som kunden visat intresse för på webbplatsen, och möjliggör sålunda en mer användbar och relevant kundupplevelse mellan dessa kanaler. En flerkanalsstrategi tillåter inte den typen av sömlös upplevelse.

När kunderna interagerar med ett varumärke i olika kanaler är en omnikanalsstrategi smartare. Flerkanalsstrategin är statisk, medan omnikanalsstrategin är rörlig. På samma sätt tenderar omnikanalsstrategier att fokusera mer på kunder, medan flerkanalsstrategier ofta sätter varumärket i centrum.

Läs mer om skillnaderna mellan omnikanal och flerkanalig.

Varför är omnikanalsstrategier så viktiga?

Annonseringstekniken utvecklas och konsumenternas beteenden skiftar, så din marknadsföring måste anpassas därefter. Genom att skapa en integrerad omnikanalsstrategi kan du skräddarsy unika budskap för dina målgrupper, oavsett var de stöter på ditt varumärke. En omnikanalsstrategi kan också hjälpa till att göra varumärkets närvaro och meddelanden mer konsekventa i alla dina marknadsföringskanaler.

En omnikanalsstrategi är dessutom viktigt eftersom konsekventa interaktioner kan leda till bättre kundupplevelser. Och bättre kundupplevelser – kombinerat med fler engagemangsmöjligheter över olika kanaler – kan resultera i fler konverteringar.

För det tredje ger en omnikanalsstrategi ditt varumärke möjlighet att nå rätt kunder vid rätt tidpunkt. Bättre kontakt med kunder kan leda till mer optimerade medieutgifter och därmed högre investeringsavkastning (ROI).

Nu när du förstår vikten av detta tillvägagångssätt kan vi titta närmare på hur strategin skapas.

Hur man skapar en omnikanalsstrategi

Att skapa en kundupplevelse i alla kanaler kräver en solid grund och ett integrerat tillvägagångssätt. Kanalerna måste koordineras för att ge kunderna bästa möjliga upplevelse. Det finns fem viktiga steg när du skapar din strategi: insamling av insikter, analys, segmentering, utveckling av logistiskt övervägande samt optimering.

Steg 1. Efterforska och samla in insikter

En omnikanalsstrategi handlar ju om att sätta kunden i centrum. Men innan du kan skapa en kundcentrerad marknadsföringsstrategi måste du förstå kundernas behov.

Därför är det viktigt att först samla insikter om din nuvarande kundupplevelse. Börja med att faktiskt gå igenom dina varumärkeskanaler själv. Bläddra på din webbplats, köp en produkt, testa en chattbot och försök se det hela ur kundens perspektiv. Är upplevelsen sömlös? Finns det några smärtpunkter? Var det något som krävde för många steg?

Ta sedan kontakt med kunderna genom kundundersökningar (VOC), kundrecensioner eller fokusgrupper. Lyssna till deras reaktioner på shoppingupplevelsen och red ut vad som fungerar eller inte ur deras synvinkel. Genom att samla in den typen av feedback och fokusera på målgruppens perspektiv får du en verklighetsförankrad bild av din strategi och hur den bör anpassas.

Samla slutligen in forskningsresultat från team som hanterar olika delar av verksamheten. Prata med någon teammedlem ur varje kanal, som en e-postmarknadsförare eller en kassör i en fysisk butik. Deras perspektiv på sitt kompetensområde ger dig insiderinformation.

Steg 2. Analysera data

De värdefulla lärdomar du nu har samlat in blir användbara först när du tar dig tid att analysera och förstå dem. Nästa steg är därför att omvandla forskningsresultaten till användbara insikter. Kom ihåg att allt detta handlar om kunderna, inte om ditt varumärke. Ett sådant kundfokus gör att du kan erbjuda målgruppen en autentisk upplevelse.

Av samma anledning är det viktigt att undvika antaganden. Det är lätt att dra slutsatser baserat på dina egna erfarenheter som kund, men du representerar inte nödvändigtvis den avsedda målgruppen eller hela populationen. Försök att se forskningsresultaten ur ett nytt perspektiv för att verkligen förstå konsekvenserna av varje insikt.

Det viktigaste i det här steget är dina kunders behov. Om du kan förutse deras behov kan du skapa förändring och en omnikanalsstrategi som är användbar och effektiv.

Steg 3. Segmentera och skräddarsy

När du väl förstår din kund är det dags att kartlägga kundresan.

Med en omnikanalsstrategi kan du skräddarsy meddelanden för en mängd olika målgrupper. Därför är det viktigt i det här steget att kartlägga kundresan. När du förstår hur målgrupperna interagerar med ditt varumärke kan du vägleda dem och infoga dina meddelanden på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Steg 4. Tänk på den mer taktiska logistiken

Att se omnikanalsstrategin ur ett brett perspektiv kan bidra till att upprätthålla konsekvens och skapa en sammanhängande varumärkesidentitet, men det är också viktigt att överväga den mindre och mer taktiska logistiken.

Använder dina säljare samma tonfall som chattbotarna när de talar med kunder? Erbjuder du kunderna hjälp på webbplatsen? Är det enkelt att betala när kunderna når det sista steget på resan?

Det är frågor som måste besvaras innan vi går vidare till det sista steget.

Steg 5. Testa, mät och optimera

Det sista steget är att fortsätta lära och optimera. Precis som alla andra marknadsföringsmaterial måste omnikanalsstrategin ständigt utvecklas. Det hjälper dig att optimera ditt annonsmaterial, dina meddelanden och din budget för att bygga långsiktiga kundrelationer och maximera investeringsavkastningen.

Exempel på omnikanalsmarknadsföring

Kom ihåg att omnikanalsstrategier beaktar alla kanaler – det inkluderar beröringspunkter både i butik och online. Låt oss titta på några exempel med omnikanalsmarknadsföring så att du inte missar något när du utvecklar din strategi.

Onlinekanaler

Onlinekanaler blir allt viktigare i takt med att konsumenternas beteenden förändras. Ett bra exempel på en digital beröringspunkt är en belöningsapp i mobilen. Apparna ger kunder möjlighet att både beställa och köpa produkter direkt på sina telefoner, samtidigt som de samlar bonuspoäng.

Ett annat exempel på en onlinekanal är e-postmarknadsföring. Det kan vara e-postmeddelanden som kunder får kort efter att de har köpt en produkt – kanske med ett incitament att återvända till butiken. De kan innehålla en kupong, en gratisartikel eller ett annat erbjudande. E-postkommunikation kan vara veckovisa eller månatliga prenumerationsbaserade meddelanden från varumärket som påminner kunderna om en ny produkt eller tjänst.

Onlinekanaler inkluderar även sociala medier. Du kan återmarknadsföra till målgrupper som kommer till din webbplats från sociala medier och därmed hålla varumärket top-of-mind nästa gång kunderna handlar.

Dessa typer av annonser fungerar i kombination med andra beröringspunkter online för att skicka rätt budskap till en målgrupp. Teknik och digitala medier gör det möjligt att anpassa omnikanalsstrategier ännu mer efter målgruppen.

Kanaler i butik

Onlinekanalerna fungerar också i kombination med upplevelsemarknadsföring i fysiska butiker. Med en omnikanalsstrategi strävar du efter att skapa enhetliga shoppingupplevelser, oavsett om kunder interagerar med ditt varumärke online eller personligen. Det kan innefatta interaktioner med kundtjänstrepresentanter eller kassörer, eller när kunder tittar på skärmar i butiken och andra interaktiva upplevelser. Tekniken gör det möjligt för onlinesidan att växa, men butiksupplevelsen är fortfarande viktig och kan utgöra en värdefull del av en bredare omnikanalsstrategi.

Vad Amazon Ads kan bidra med

Amazon Ads kan hjälpa dig att engagera kunder i en rad olika kanaler. Vi erbjuder lösningar som streamingintegrationer på Twitch, Sponsored Products i Amazons shoppingresultat med mera. Vår trattmarknadsföringsstrategi säkerställer att du kan möta din målgrupp när som helst på resan och göra varje interaktion meningsfull och effektiv.

Trender inom omnikanalsstrategier

Nu när du är mer bekant med omnikanalsstrategier bör du hålla koll på viktiga trender:

  • Kunder handlar både online och offline: Kunder uppskattar att ha bägge alternativ, så genom att integrera både onlinekanaler och offlinekanaler kan du nå relevanta målgrupper.
  • AI-aktiverade chattbotar blir allt populärare: Dessa smarta, människoliknande botar kan hjälpa till med enkla och mer komplicerade uppgifter. De simulerar till och med mänskligt tal för att verka mer naturliga när de hjälper kunderna.
  • En omnikanalsstrategi kan innebära mer intresse: Eftersom fler kanaler kan leda till mer intresse och mer intresse i sin tur till högre inköps- och bibehållningsgrad är det dags att skapa ännu fler kanaler i enlighet med omnikanalsstrategin.
  • Ökat antal interaktioner över flera enheter: Kunderna använder förstås många olika skärmar. De använder till och med flera enheter samtidigt under sina shoppingresor. Det är viktigt att tänka på det när du bygger ut dina strategier för e-handel och remarketing online.
  • Moderna leveranskedjor och ny teknik möjliggör större sammankoppling av onlinebutiker och fysiska upplevelser: Ny teknik, innovation och automatisering innebär att allt och alla är mer sammankopplade. Dessa smidiga interaktioner är avgörande för att säkerställa att kunder får en bra upplevelse av ditt varumärke, oavsett var de möter dig.

Slutsats

Kunder interagerar med ditt varumärke i flera kanaler varje dag och du kan förbättra dessa kontakter med hjälp av en omnikanalsstrategi. Omnikanalsstrategin är en viktig del av marknadsföringen i din affärsplan och spelar en roll i företagets långsiktiga tillväxt. Nu när du förstår definitionen och betydelsen av omnikanalsstrategin samt de viktigaste skillnaderna mellan omni- och flerkanalsstrategier är det dags att göra den kunskapen användbar. Kom igång med din strategi med hjälp av Amazon Ads.