Vad är annonsvisning? En nybörjarguide

De mest framgångsrika annonskampanjerna knyter an till kunder via flera kanaler och visningsannonser förblir en del av alla integrerade marknadsföringsplaner.

Vad är visningsannonser?

Visningsannonser är onlineannonser som kombinerar text och visuella element med en uppmaning till handling (CTA) och länkar till en landningssida. Man ser vanligtvis visningsannonser längst upp på eller utmed sidorna av en webbplats, eller ibland mitt i det innehåll som man läser. Visningsannonser är ett visuellt tilltalande, kostnadseffektivt och mätbart sätt för varumärken att nå sina marknadsföringsmål. Därför är annonsvisning nyckeln till alla moderna mediemixar.

Annonsvisning har blivit en kanal som erbjuder räckvidd, skala och resultat genom riktade placeringar, olika annonsformat, annonsmaterial och mått. För att få ut mesta möjliga av dina visningsannonser är det dock bra att förstå vad som skiljer denna annonstyp från andra digitala annonseringslösningar.

Vad är skillnaden mellan visningsannonser och bannerannonser?

Visningsannonser ingår i kategorin digital annonsering. Vissa använder termerna ”bannerannons” och ”visningsannons” som synonymer för displaymarknadsföring. Nuförtiden anser dock de flesta att bannerannonser är en specifik storlek inom kategorin visningsannonser. Det kan bero på att visningsannonser förr i tiden ofta tog formen av en banner högst upp på webbplatsen. Nu är det vanligare att bannerannonser kallas för leaderboard-annonser.

Vilka storlekar på visningsannonser är vanligast?

Interactive Advertising Bureau (IAB) sätter standarden för visningsannonsstorlekar. De vanligaste storlekarna är följande:

 • Mellanstor rektangel: 300 x 250 px
 • Leaderboard: 728 x 90 px
 • Bred skyscraper: 160 x 600 px
 • Stor rektangel: 300 x 600 px
 • Leaderboard för mobil: mellan 320 x 50 och 640 x 100 pixlar vid 2x (obligatoriskt)

Hur fungerar annonsvisning?

Annonsvisning kan tyckas komplicerat och därför har vi delat upp processen med hur man skapar en annonsvisningskampanj från början till slut i sex steg.

Börja med att definiera din målgrupp

1. Börja med att definiera din målgrupp

Börja med att definiera var och för vem du vill att dina annonser ska visas. Detta är ett mycket viktigt steg i processen för att skapa kampanjer. Du kan definiera din målgrupp baserat på en mängd olika data, som demografi och inköpssignaler, och därigenom anpassa var dina annonser visas. Med remarketing kan du till och med visa annonser för målgrupper som redan har tittat på dina produkter. Genom att välja rätt målgrupp kan du se till att du visar dina annonser för den mest relevanta målgruppen för ditt varumärke.

2. Välj kampanjmål och inställningar

Därefter definierar du målen för kampanjen. Välj det nyckeltal (KPI) som bäst motsvarar det affärsresultat som du vill uppnå, till exempel räckvidd eller avkastning på annonskostnader (ROAS), och definiera kampanjens budget. Du kan också konfigurera ytterligare inställningar som takt, utbudskällor, enhetstyper, trafikfiltrering före bud med mera.


3. Skapa text och design så att din visningsannons drar till sig uppmärksamhet

Det är här varumärkets kreativa sida visar sig, i form av text och design som möts för att tydligt och koncist förmedla de viktigaste fördelarna med produkten eller varumärkets unika värde. Läs mer om kreativa visningsannonser.4. Se till att visningsannonserna har en storlek som överensstämmer med specifikationerna

Ett enda annonsmaterial dimensioneras för alla de visningsannonsformat som varumärket väljer. Annonserna ser lite olika ut beroende på om de är avsedda för mobil eller desktop. Större displayannonser kan innehålla brödtext under rubriken, medan brödtexten kan behöva utelämnas i mindre annonser.


5. Trafikera visningsannonserna i tid

Visningsannonserna i alla storlekar ”trafikeras” (dvs. skickas som en slutlig fil för specificering) till media enligt de datum som anges i medieplanen.6. Övervaka visningsannonsernas nyckeltal

Var uppmärksam på hur kampanjinställningar och annonselement, som rubriken, visuella element och CTA:er, kan påverka den digitala annonskampanjens resultat. Funder på hur du kan ändra dessa för att förbättra nyckeltal som förvärv, ROAS och klickfrekvens (CTR).7. Samla lärdomar inför framtida visningsannonskampanjer

Optimera alla visningsannonskampanjer genom att notera vad som fungerade och vad som inte fungerade inför nästa försök. Genom att lägga tid på att analysera insikterna från en kampanj kan du spara tid, pengar och arbete på framtida kampanjer.

När det gäller nyckeltal kan du kontrollera vilka produkter du annonserar och annonsmaterialet, vilket omfattar både text och visuella element. Liksom målgrupper och budgivning är annonsmaterial en viktig faktor som bidrar till annonsens resultat. Om du vill optimera kan du ändra någon av följande: annonsmaterial, målgrupp eller bud.

Fördelar med annonsvisning

Det finns många fördelar med annonsvisning, men de viktigaste är att de är mätbara, kostnadseffektiva, att de kompletterar andra kanaler och är flexibla och tillgängliga.

Mätbara

Beroende på vilken CTA du använder kan du mäta visningsannonskampanjens resultat i förhållande till flera olika nyckeltal för marknadsföring. Du kan till exempel välja en uppmaning till handling som ”upplev varumärket” och mäta antalet klick på själva visningsannonsen i förhållande till kostnad per klick (CPC). Andra relevanta nyckeltal för samma CTA kunde vara visningar, konverteringstakt, avkastning på annonskostnad (ROAS) och mycket annat.

Du kan också fastställa om annonsen fick gensvar hos den avsedda målgruppen och förstå vad som inspirerade dem till att handla. Du kan till exempel se vilka målgrupper som har köpt ditt varumärke.

Kostnadseffektiva

Kostnaderna för visningsannonser varierar, men det som gör dem till en av de mest kostnadseffektiva annonseringsmetoderna är flexibiliteten. Med vissa traditionella annonsformat kan varumärken inte ändra varken visuella element, CTA eller budskap när annonsen väl börjat visas. Det innebär att kostnaden per åtgärd kan bli högre om annonsen inte är effektiv. Eftersom visningsannonser är dynamiska, så att annonsörer kan ändra kurs under kampanjens gång, ges varumärkena större flexibilitet att optimera kampanjer och maximera budgetens effektivitet.

Kompletterar andra kanaler

Visning är ett komplement till andra kanaler. När du kombinerar visningsannonser med en annan kanal, som sociala medier, kan den öka ROAS eller ge en haloeffekt. Enligt vår forskning kan visningsannonser i själva verket bidra till att minska baslinjen för tiden till försäljning med 21 %.1 Dessutom får varumärken som använder en trattmarknadsföringsstrategi intermittent (t.ex. på och av) i snitt 1,8 gånger mer annonsgenererad försäljning när de använder en modifierad trattmarknadsföringsstrategi och 2 gånger mer annonsgenererad försäljning när de tillämpar en omfattande trattmarknadsföringsstrategi, jämfört med om de bara använder sig av visningsannonser.2

Flexibla och tillgängliga

Med visningsannonser kan varumärken testa olika texter, bilder och uppmaningar till handling (CTA:er) för att uppnå önskat resultat. I stället för att bara välja en rubrik och hoppas att den kommer att fungera, kan varumärken till exempel lansera flera visningsannonser med samma visuella element och CTA:er, men med olika rubriker för att mäta vilka budskap som tas emot bäst av den avsedda målgruppen. Om ett varumärke också gör offlinemarknadsföring som TV-inslag eller billboards, är det en bra metod att testa olika rubriker genom annonsvisning för att fastställa vilka budskap som ger bäst resultat när de tillämpas på mindre flexibla annonsformat.

Annonsvisning är också ett av de mest använda annonseringsformaten idag och den programmatiska typen står för majoriteten av visningsannonserna. Den kan vara effektiv både som en fristående och kompletterande kanal.

Annonsvisning med Amazon Ads

Sponsored Display

Sponsored Display är en annonsvisningslösning med självbetjäning som hjälper annonsörer att öka kännedom om varumärket och produkterna, interagera med kunder och öka antalet köp för att bygga upp företaget på Amazon. Vårt annonsmaterial innehåller välbekanta Amazon-shoppingelement som stjärnbetyg, produktbilder och märken, till exempel för Prime-frakt eller rabatter. Sponsored Display är detaljhandelsmedvetet, vilket innebär att annonserna inte visas om det annonserade ASIN:et inte finns i lager eller inte är det aktuella erbjudandet.

Du kan använda Sponsored Display för att nå kunder som tittar på liknande eller kompletterande produkter och kategorier på Amazon som är relevanta för dina produkter, eller använda målgrupper för Sponsored Display för att få tillgång till skräddarsydda målgrupper som gör det möjligt för annonsörer att introducera nya produkter, engagera nya målgrupper och återmarknadsföra i stor skala.

Sponsored Display fungerar tillsammans med andra produkter som Sponsored Products-, Sponsored Brands- och Amazon DSP-kampanjer för att få din verksamhet att växa med Amazon.

Amazon DSP

Amazon DSP är en automatiserad programmatisk plattform som gör det möjligt för annonsörer att köpa visnings-, video- och ljudannonser programmatiskt, både på och utanför Amazon. Annonsörerna kan nå målgrupper på Amazon-webbplatser och -appar samt genom Amazon Publisher Services och tredjepartsbyten. Du kan använda kriterier som demografi och inköpssignaler för att skapa lookalike-målgrupper eller anpassade målgrupper.

Med Amazon DSP kan annonsörer få tillgång till Amazon Ads-teknik som Amazon Ad Server, Amazon Marketing Cloud och Amazon Publisher Services. Amazon DSP tillhandahåller målgruppsinsikter och robust resultatanalys före och efter kampanjer, utan extra kostnad för våra annonsörer. Annonsörer kan se överlappningsrapporter för målgrupper samt målgruppens räckvidd per kanal och nyckeltal, till exempel synlighet och kostnad per informationssidvisning, vilket underlättar bedömningen av kampanjens resultat och effektivitet.

6 exempel på effektiva CTA:er för visningsannonser

CTA:n är en viktig komponent i alla visningsannonser och bör väljas noggrant för att ge bästa resultat. Ibland är det klokt att använda en vanlig uppmaning till handling, som ”shoppa nu”, även om varumärken är fria att skapa mer kreativa CTA:er. Se bara till att din CTA stöder annonskampanjens målsättningar.

Här är sex exempel på effektiva CTA:er för visningsannonser:

 1. Shoppa nu: Uppmuntra kunderna att köpa det som du annonserar just nu.
 2. Läs mer: Länka till mer information om vad du vill lyfta fram för kunder som kanske vill veta mer men inte köpa just nu.
 3. Förbeställ nu: Låt kunderna ligga steget före och förbeställa om en produkt ännu inte kan köpas.
 4. Visa information: Visa kunderna ytterligare information om en produkt eller ett erbjudande som du annonserar.
 5. Titta nu: Fånga kundernas uppmärksamhet direkt med denna CTA och uppmuntra dem att titta på ditt videoinnehåll.
 6. Prenumerera och spara: Länka till information om Prenumerera och spara så att dina kunder kan registrera sig för återkommande, schemalagda leveranser av produkter som de använder ofta.

Annonsvisning är en mätbar, kostnadseffektiv, flexibel och tillgänglig form av annonsering som fungerar bra på egen hand eller i kombination med andra kanaler. Amazon Ads erbjuder en mängd olika lösningar för visningsannonser som kan hjälpa dig att nå dina mål.

Är du intresserad av att starta en Sponsored Display- eller Amazon DSP-kampanj med Amazon Ads? Bli inspirerad av framgångsberättelser från kunder eller läs om exempel på visningsannonser och idéer om hur du kan använda Amazon Ads lösningar för att få hjälp att förbättra resultaten

1 Amazon Internal, 2019
2 Amazon Internal, 2020 – resultat baserade på analys av fler än 50 varumärken mellan juni 2018 och juli 2020