Guide

Bästa exemplen på displayannonsering

En guide till design av annonsmaterial

Displayannonser är annonser som levereras online och som kombinerar text, visuella element och uppmaningar till handling som länkar till en landningssida. Upptäck exempel på displayannonsering, varför det fungerar och elementen i effektiva displayannonser.

Börja använda Amazon Ads för att visa upp dina produkter och skapa kampanjer.

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss för att begära tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.

Börja använda vår programmatiska displayannonsering för att visa upp ditt varumärke.

Amazon Ads erbjuder en rad tjänster och verktyg för annonsmaterial som kan hjälpa dig att utveckla kreativa strategier och starta framgångsrika annonskampanjer.

Annonsvisning används effektivt av annonsörer (eller varumärken) i olika branscher. Men hur skapas bra displayannonsering? Och hur kan du skapa de bästa annonserna för din kampanj? Följande ger en översikt över annonsvisning med tips, exempel och idéer hur du kan nyttja Amazon Ads-lösningar för att hjälpa till att stimulera resultat.

Vad är annonsvisning?

Annonsvisning syftar på annonser som levereras online via sociala medier, butiker som Amazon eller appar. De här annonserna kan innehålla text, bilder, animeringar, video och/eller ljud. Displayannonsering mäts ofta i kostnad per klick (KPK) ellerkostnad per visning (CPM). KPK är det pris som en annonsör betalar varje gång en kund klickar på en displayannons. CPM är det pris som en annonsör betalar per tusen visningar av en annons.

Annonsvisning

Vad är skillnaden mellan displayannonsering och bannerannonser?

Vissa använder termerna ”displayannonsering” och ”bannerannons” som synonymer. Bannerannonser är bara displayannonsering i en viss storlek. De bästa bannerannonserna kompletteras med annonser i andra storlekar på samma webbplats eller i samma app. Andra vanliga storlekar är till exempel kvadrat, leaderboard, skyscraper och wide skyscraper.

Skillnaden mellan displayannonsering och bannerannonser

Vilka är fördelarna med displayannonsering?

Det finns många fördelar. Displayannonsering är till exempel:

 • Mätbar, vanligtvis genom nyckeltal för kostnad per klick eller kostnad per åtgärd
 • Flexibel, så att du enkelt kan redigera, kopiera eller byta ut olika bilder.
 • Testbar, eftersom du kan prova olika annonsmaterial för att ta reda på vilka färger, bilder eller uppmaningar till handling (CTA) som kunder reagerar bäst på.
 • Kostnadseffektiv, särskilt när man jämför CPC med andra traditionella annonsformat, till exempel sökmotormarknadsföring.
 • Skräddarsydd för din målgrupp.
 • Ett komplement till andra marknadsföringsstrategier, till exempel marknadsföring i sociala medier, så att du kan stärka ditt budskap.
 • Kan marknadsföras på nytt, då du kan intressera målgrupper som har stött på ditt varumärke eller din produkt men inte gjort något köp.

Fem element i effektivt annonsmaterial för displayannonsering

Det finns fem grundläggande element för effektivt annonsmaterial för displayannonsering. Alla element i annonsmaterialet behöver väljas noggrant och strategiskt för att passa ditt mål och hjälpa till att intressera målgrupper.

Bilder

Bilder

Beroende på ditt mål behöver du bestämma om du vill visa en produkt- eller livsstilsbild. Om ditt mål till exempel är att öka övervägande kanske du vill använda en produktbild. Om ditt mål är kännedom kanske du vill visa upp en livsstilsbild för att visa hur kunderna kan använda produkten i sin vardag.

CTA

Uppmaning till handling (CTA)

CTA:er är ett sätt att guida kunden genom resan. Om din CTA till exempel är ”Läs mer” meddelar du kunden att de kommer att kunna få mer information om produkten när de klickar på annonsmaterialet. CTA:er bör vara strategiska och passa ditt mål.

Varumärkeslogotyp

Varumärkeslogotyp

Inkludera alltid en tydlig varumärkeslogotyp i annonsmaterialet för att hjälpa till att öka din varumärkesexponering, skapa trovärdighet för din produkt och hjälpa kunderna att skapa en koppling mellan ditt varumärke och dina erbjudanden.

Rubrik

Rubrik

Skapa ett starkt och slagkraftigt budskap, eftersom rubriken ofta är det första – och kanske det enda – som en kund kommer att se. Använd klartext för att locka en så bred målgrupp som möjligt. Överväg att ställa en fråga, lösa ett problem, få in humor eller förmedla empati. Slagkraftiga rubriker börjar ofta med ett aktivt verb som visar hur en produkt kan gynna konsumenterna.

Brödtext

Brödtext

Använd enkelt och kortfattat språk för att lyfta fram specifika och unika egenskaper hos produkten, stödja påståendet i rubriken eller svara på en fråga.

Tre tips för design av annonsmaterial

Det finns tre hörnstenar som du bör ta hänsyn till för att hjälpa till att uppnå optimal annonsdesign:

Håll designen enkel

Håll designen enkel

Din produkt bör identifieras omedelbart och antalet objekt i annonsmaterialet bör minimeras. En ren, enkel design brukar prestera bättre. Intern Amazon Ads-undersökning från 2019 visade att klickfrekvensen (CTR) var i genomsnitt 2,4 gånger högre när annonsmaterialet bara hade mellan ett och fyra objekt i annonsen.1 Less is more!

Använd kontrast och storleksvariation

Använd kontrast och storleksvariation

I designkompositionen skapar du en stark kontrast mellan förgrunden och bakgrunden så att produkten är lätt att identifiera. Variera också storleken på dina objekt. En annan intressant insikt från vår interna undersökning var att CTR var i genomsnitt 1,6 gånger högre när en annons hade ett primärt objekt som var fyra gånger större än det näst största objektet i annonsen. Vi såg också att 70 % av kategorierna på Amazon upplevde större CTR:er när viktiga objekt hade en större teckensnittsstorlek.

Håll budskap kortfattade

Håll budskap kortfattade

Använd ett kortfattat budskap för att förklara produktens värde. Om du använder färre ord i en annons kan det hjälpa till att skapa ett tydligare nyckelbudskap och öka sannolikheten för att det genererar ett köp. Dessutom är det viktigt att dela upp text i rader med olika längd. Vår undersökning visade att CTR i genomsnitt ökade i 74 % av våra kategorier genom att vidta denna åtgärd.

Inget annonsmaterial? Inga problem

Oavsett om du har befintligt material eller börjar från noll kan Amazons tjänster för att skapa och redigera videoannonsmaterial hjälpa dig att producera kompatibla och inspirerande videor i alla format. Få din video som mervärde med berättigade kampanjer eller som prisvärda avgiftsbaserade tjänster.

Amazon Ads exempel på annonsvisning

Ett exempel på effektivt annonsmaterial som sammanför nyckelelementen är vad Arlo, som tillverkar internetanslutna övervakningskameror, gjorde för sin Arlo Pro 3-produkt.

Arlo Pro 3-displayannons

Egenskaper:

 • Varumärkeslogotypen är tydlig och lätt att urskilja.
 • Rubriken ”Shine like a Pro” förmedlar ambition och börjar med ett aktivt verb. Brödtexten är kort och koncis. Den lyfter fram fördelarna med produkten och hjälper kunderna att fatta ett välgrundat beslut.
 • Bilden ger oss en idé om vad vi bör förvänta oss när vi köper produkten. Vi vet dess storlek, färg, funktioner och att den är kompatibel med andra enheter.
 • Den har en ”Shoppa nu”-CTA, vilket gör det enkelt för kunder att snabbt vidta åtgärder när de ser annonsen.

Experimentera med displayannonsering för bästa resultat

Många frågor kan besvaras genom att experimentera med olika annonsmaterial. Med A/B-testning kan du erbjuda två lite olika varianter av samma displayannons för att se vilken som är mer effektiv.

Du kan till exempel testa:

 • Rubriker
 • Huruvida en produktbild presterar bättre än en livsstilsbild
 • Vilka bakgrundsfärger som fungerar bäst
 • Formen och budskapet på CTA-knappen

När du kör experiment bör du se till att:

 • Överväga testmöjligheter som passar ditt kampanjmål
 • Använda ovanstående bästa praxis för annonsmaterial
 • Implementera insikter från experimentet i dina kampanjer
 • Bara ändra en variabel i dina annonsmaterial. Alla andra aspekter av testet bör vara exakt likadana i experimenten för att få tillförlitliga resultat

Om du till exempel vill testa två bakgrundsfärger för att se vilken som fungerar bättre bör du se till att endast bakgrundsfärgen ändras. Om du ändrar bakgrundsfärg och formen på CTA-knappen, kommer du inte att kunna avgöra om bakgrundsfärgen eller formen på CTA-knappen påverkade resultatet.

Maybelline-annons med logotyp på svart bakgrund
Maybelline-annons med logotyp på vit bakgrund

Delar av effektiv displayannonsering

Grunder

Det är viktigt att notera att innan du går vidare till annonsmaterial bör du se till att du har en hög kvalitet på din Store eller produktinformationssida. Se till att destinationssidan använder text som informerar och tydligt beskriver produkterna, samt använder effektfulla högupplösta bilder som inspirerar kunder och berättar ditt varumärkes historia.

Kvalitet på informationssida

Kvalitet på informationssida

Kundrecensioner

Kundrecensioner

Lagerstatus

Lagerstatus

Återengagera målgrupper

Vi rekommenderar att du på nytt engagerar målgrupper som redan har haft en positiv interaktion med ditt varumärke. Du kan göra detta med en dynamisk e-handelsannons (DEA). DEA:er optimeras automatiskt för att hjälpa det bäst presterande annonsmaterialet. Det finns två typer på Amazon Ads: anpassade dynamiska e-handelsannonser som erbjuder ett anpassat format för annonsmaterial och antingen enskilda eller flera ASIN:er som roterar (upp till 5) eller våra nya responsiva e-handelsannonser som är i standardformat och tillåter upp till 20 olika ASIN:er som roterar, vilka erbjuder ännu fler möjligheter för hela din portfölj. Det innebär att annonsen inte bara roterar CTA:en dynamiskt, utan den visar också produkten och tar automatiskt bort produkter från rotationen om de inte finns i lager. Det bästa är att det inte behövs något annonsmaterial, eftersom bild- och produktinformationen hämtas direkt från produktinformationssidan.

Återengagera målgrupper

Stick ut ur mängden

Nästa steg är vad vi kallar ”äga din gång”. Detta innebär att se till att du har en framträdande plats på den ”digitala hyllan”, vilket gör det möjligt för kunder att få kontakt med ditt varumärke. I den här fasen kanske du vill överväga dynamiska e-handelsannonser eller statiska annonser. Om du använder dynamiska e-handelsannonser, där recensionstexten kan visas i annonsen, bör du noga överväga vilken kundrecension som väljs för att säkerställa att budskapet passar kampanjen.

Statiska annonser erbjuder kreativ flexibilitet för att intressera din målgrupp när de handlar på Amazon eller surfar på webben. De är ett bra inledande steg till annonsvisning och är effektiva när det gäller att introducera ditt varumärke eller dina nya produkter.

Stick ut ur mängden

Ändra uppfattningen

För övervägande-kampanjer är kunderna ”i gången” men överväger inte ditt varumärke. Amazons streamande TV-annonser kan hjälpa ditt varumärke att förbli ”top of mind” hos kunderna.

Streamande TV-annonser, som också kallas ”over-the-top”, är videoinnehåll som streamas på internet. Streamande TV-annonser visas antingen före, under eller efter streamande TV-innehåll, och vanligtvis visas hela annonsen.

Annonser på Fire-läsplattor är ett annat unikt sätt att nå kunder med en helskärmsupplevelse precis när kunderna slår på enheten. Denna displayprodukt är utformad för varumärkesberättande och djupare produktövervägande.

Ändra uppfattningen

Bygg varumärkesupptäckt

Att hålla ditt varumärke och dina produkter färskt i kundernas sinnen är nyckeln i den här fasen. Använd lösningar som streamande TV-annonser och övertygande statiska annonser som lyfter fram nya produkter och levererar enkla varumärkeslöften.

Bygg varumärkesupptäckt

Läs mer om Amazon DSP eller kontakta en account executive från Amazon Ads för att se hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina mål.

Titta på det här klippet från AdCon, vår virtuella annonseringskonferens, för att lära dig mer om bästa praxis för övertygande annonsmaterial för kampanjer från två av våra kampanj- och annonsmaterialsansvariga.

1 Amazon Internal, 2019
2 Amazon Internal, 2019
3 Amazon, Internal, 2019
4 Amazon, Internal, 2019