Guide

Kampanjplanering

Så maximerar du räckvidden och optimerar budgeten i sex steg med hjälp av verktyg för planering före kampanjen

Av Arin Khan, Senior Product Marketing Manager

Kampanjplanering avser processen att dokumentera stegen i en marknadsförings- eller annonskampanj och hur de kommer att implementeras. Lär dig att effektivt engagera dig i kampanjplanering för att frigöra ditt varumärkes potential genom att arbeta bakåt från kundupplevelser och intressen, samt genom att utnyttja Amazon Ads-insikter för att planera, köpa och optimera media.

Börja använda Amazon Ads för att visa upp dina produkter och skapa kampanjer.

Introduktion till Amazon DSP

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss för att begära tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.

Din guide till KPI:er

Skapa annonser med kostnad-per-klick för att hjälpa kunderna att hitta dina produkter på Amazon.

Insikter och planering

Använd insikter om medieplanering för att utveckla en plan för produkter oavsett var målgrupper befinner sig.

Vad är kampanjplanering?

Kampanjplanering involverar att skapa ett övertygande och inspirerande budskap, välja lämpliga kanaler och använda insiktsdriven taktik för att effektivt nå den avsedda målgruppen, samtidigt som man kontinuerligt mäter och analyserar resultat för att optimera kampanjens inverkan och uppnå affärsmål. Det kräver kreativitet, anpassningsförmåga och en djup förståelse för konsumentbeteende för att driva varumärkeskännedom, intresse och i slutändan framgångsrika konverteringar.

Insikter – som kan ge information om konsumenter, köpbeteenden, shoppingresor och mer därtill – är en källa till inspiration i det här arbetet. Men utan förmågan att driva faktisk påverkan är insikter inte mycket mer än signaler som inte är särskilt värdefulla eller kraftfulla. Vi kommer att titta på hur du kan dra nytta av insikter för att driva bättre kampanjplaner.

Varför är kampanjplanering viktigt?

Noggrann kampanjplanering är nödvändigt för varumärkeskännedom och intäktsgenerering, eftersom det direkt påverkar ett företags förmåga att locka kunder, öka försäljningen och öka vinsten. En väl genomförd kampanj kan effektivt förmedla en produkt eller tjänsts värdeerbjudande, vilket skapar en känsla av brådska eller önskan hos potentiella kunder vilket i sin tur leder till ökad efterfrågan och högre konverteringstakt. Genom att strategiskt interagera med rätt målgrupp och använda ett insiktsdrivet tillvägagångssätt kan marknadsförare optimera sina kampanjer, minimera onödiga utgifter och maximera investeringsavkastningen, vilket i slutändan bidrar avsevärt till intäktstillväxt och affärsframgång. Utan ordentlig planering kanske kampanjer inte tilltalar målgruppen, vilket leder till minskat intresse och minskad försäljning, vilket i sin tur potentiellt kan resultera i missade intäktsmöjligheter och minskad lönsamhet.

De sex stegen i kampanjplaneringsprocessen

De sex stegen i kampanjplaneringsprocessen

Steg 1: Fastställ de specifika möjligheter som finns för ditt varumärke och din kategori

För att åstadkomma detta kan du använda Amazon Ads verktyg för planering före kampanjen för att få en grundläggande förståelse för hur ditt varumärke och dina produkter står sig i förhållande till dina konkurrenter. I det här skedet kan de här verktygen hjälpa dig att få en känsla för var ditt varumärke befinner sig och hur det behöver utvecklas, baserat på dina mål.

Här kommer två verktyg för planering före kampanjen som kan hjälpa dig att åstadkomma detta:

  • Varumärkesstatistik: Kvantifiera möjligheterna för ditt varumärke i varje skede av kundresan och förstå värdet av olika shoppingintressen när kunderna närmar sig köp och lojalitet.
  • Insikter i skala och mätlösningar: Maskininlärning och prediktiv analys kan hjälpa dig att anpassa och optimera för dina kampanjmål. Insikterna från verktyg som detaljhandelsanalys för Amazon-säljare och insikter i skala för varumärken som inte säljer produkter kan hjälpa annonsörer att identifiera möjligheter mot bakgrund av branschutmaningar och makroekonomiska utmaningar.

Steg 2: Skapa ett insiktsdrivet mål

Amazon Ads målgruppsinsikter och planeringslösningar hjälper annonsörer att kvantifiera de möjligheter som finns tillgängliga för dem i varje skede av kundresan, och rekommenderar den optimala mediemixen och budgetlösningen för att nå relevanta målgrupper. Genom att använda våra anpassade och utvalda insiktslösningar kan annonsörer skapa delmålsstyrda mål, optimera kommunikationsstrategin och upptäcka viktiga strategiska målgrupper i hela marknadsföringstratten. Insikter kan också belysa hur konsumenter kan förflytta sig från en fas av sin resa till nästa.

Amazon Ads pilotprogram Brand Growth Science använder maskininlärning för att identifiera KPI:er och mål och viktiga resultat som kan vara tecken på intäktstillväxt. Amazon Ads-teamet kan arbeta tillsammans med dig för att definiera ditt mål, oavsett om det är att öka varumärkeskännedom, driva lojalitet eller något annat.

Steg 3: Upptäck hur du kan intressera kunder på bästa sätt

Alla sorters varumärken i alla storlekar kan nå och få kontakt med kunder med hjälp av omfattande holistiska målgruppslösningar från Amazon Ads. Du kan välja bland över 20 000 redan sammanställda målgrupper som är baserade på våra och dina förstapartsinsikter i vår målgruppskatalog, eller skapa skräddarsydda, sammansatta målgruppsuttryck som innehåller de olika intressen och komplexa köpvägar som varumärken ser nuförtiden med hjälp av verktyg som profilbyggaren och canvas.

Amazon Ads verktyg för målgruppsinsikter hjälper dig att fastställa storleken på målgrupperna du kan nå via de kanaler du överväger. Beroende på vad du hittar kan våra verktyg hjälpa dig att nå en större målgrupp med flerkanaliga insikter, oavsett var den befinner sig från, våra kundpanels-, annonsörs- och tredjepartsmålgrupper. Du kan skapa relevanta räckviddsstrategier med hjälp av verktyget Målgruppsbyggaren för att hjälpa till att nå relevanta kunder på varumärkesnivå, kanalnivå och ASIN-nivå (för Amazon-säljare). Med modellerade och kontextuella målgrupper behöver annonsörer inte förlita sig på tredjepartscookies, som kommer att sluta användas under de närmaste åren, vilket hjälper dem att nå och interagera med kunder vid rätt ögonblick i realtid.

Steg 4: Skapa en holistisk medieplan uppifrån och ned

Steg 3 uppmuntrade annonsörer att förstå vilka deras målgrupper är och hur de kan få kontakt med dem på bästa sätt. I steg 4 kommer vi att ta reda på var den kontakten behöver ske. Vi föreställer oss att du har en begränsad annonseringsbudget och vet att du vill använda streamande TV-annonser, ljudannonser och Sponsored Display. Med våra holistiska medieplaneringsverktyg, såsom planeraren för flerkanalig marknadsföring, kan du planera din räckvidd, skapa din budget och tilldela en medieplan – allt på ett ställe för att få kontakt med målgrupper oavsett var de befinner sig

Annonsörer kan skapa maskininlärningsbaserade planer för flerkanalig marknadsföring på bara några sekunder baserat på deras målgrupp och målstrategi för en rad olika kanaler. Detta gör det möjligt för annonsörer att nå användare på en mängd olika kanaler och enheter, vilket ökar sannolikheten för intresse och konvertering, för att fånga deras intresse under hela shoppingresan.

Steg 5: Maximera din investering med en omfattande kampanjstrategi nedifrån och upp

Det är nu du fastställer detaljerna såsom en optimal budget eller dagavskiljning för var och en av kanalerna med hjälp av våra verktyg, till exempel kanalplaneraren, där du kan simulera räckvidd och kostnad.

Om din kampanj till exempel involverar streamande TV eller ljud kan du skapa räckviddsplaner baserat på din budget i vårt verktyg Kanalplaneraren. Du kan till och med jämföra format utanför Amazon såsom linjär TV med de på Amazon, inklusive planer för streamande TV och ljud där räckviddskurvor används, vilket hjälper dig att effektivt optimera din räckvidd och dina utgifter.

I det här skedet kan du också använda Amazon Ads API för medieinsiktshubb för att jämföra dina räckviddskurvor med hela din portfölj med medieplaner. Du kan använda nyckeltal som vi tillhandahåller för räckvidd och utgifter, som är redo att absorberas direkt och analyseras av dig.

Steg 6: Mät din påverkan

Amazon Ads erbjuder många sätt att analysera dina resultat, inklusive både standardrapportering och anpassad rapportering, optimering och mätning.

Med Amazon DSP kan du mäta och optimera medan din kampanj är aktiv samt efter att den har avslutats. Varumärken kan välja att använda vår lösning för marknadsföringsmixmodeller, som hjälper annonsörer att mäta och planera hur de ska fördela sina investeringar i olika mediekanaler baserat på investeringsavkastningen för var och en av kanalerna. Amazon Marketing Cloud kan hjälpa team med expertis i Data Science att fastställa vilka målgrupper som presterar bäst och sedan kan dessa matas in igen för aktivering i Amazon DSP, vilket hjälper till att förbättra resultatet för framtida kampanjer.

Det är viktigt att belysa den cykliska karaktären i att köra en annonskampanj. När du har uppnått optimal räckvidd och budget kan du använda dina lärdomar i alla medieplaner du utformar i framtiden.

När det gäller att komma igång kan du använda verktygen som nämns ovan eller våra API-bibliotek som hjälper dig att analysera och förstå insikter på ditt sätt.

För hanterade tjänster kan du kontakta en account executive på Amazon Ads för att få reda på mer. För tjänster med självbetjäning kan du utforska ytterligare resurser.