Vad är annonskostnad (ACOS)? Här är allt du bör veta

Dollar- och kärlekstecken

Vad betyder annonskostnad (ACOS)?

Annonskostnad (ACOS) på Amazon är ett mått som används för att mäta annonskampanjer med betala-per-klick-(PPC) på Amazon. Det jämför det belopp som spenderats på PPC-kampanjer med det intjänade beloppet, vilket hjälper till att avgöra om ditt varumärke genererat kostnadseffektiva kampanjer. ACOS på Amazon hjälper till att mäta resultatet för Sponsored Products-annonser på Amazon.

Även om det kan vara frestande att uppnå hög försäljningsvolym med lågt ACOS på Amazon så finns det variabler som gör skillnad och skäl till varför det inte nödvändigtvis borde vara ditt enda mål. I den här guiden förklarar vi vad ACOS på Amazon är, varför det är viktigt och hur det kan bli en integrerad del i annonskampanjer för Amazon-säljare.

Hur man beräknar ACOS

ACOS på Amazon beräknas genom att dividera annonsutgifter med annonsintäkter och sedan konvertera svaret till en procentsats. Om du till exempel spenderade 50 $ på en annonskampanj som inbringade 100 $ skulle ACOS vara 50 %.

ACOS = (annonsutgifter ÷ annonsintäkter) x 100

ROAS = annonsintäkter ÷ annonsutgifter

Vad betyder ROAS?

Avkastning på annonskostnader (ROAS) är det omvända i förhållande till ACOS. Det beräknas genom att dividera annonsintäkter med annonsutgifter. I exemplet ovan skulle ROAS vara 2.

Vad är skillnaden mellan ACOS och ROAS?

ROAS visar hur mycket du kan förvänta dig att tjäna från en annonskampanj, medan ACOS visar ökningen som en procentandel. Båda mäter samma nyckeltal, men de två beräkningarna presenterar informationen i något olika format. Det kan dock vara bra att titta på båda för att få en heltäckande bild av hur dina annonskampanjer presterar.

Vad är ett bra ACOS?

Det finns ingen definitiv siffra som indikerar bra ACOS. Det beror på din bransch, företagets storlek och kampanjfrekvens, bland andra variabler. I stället kan du definiera bra ACOS i förhållande till följande komponenter.

Förstå

Förstå vinstmarginaler

Målet för företag är att gå jämnt ut eller tjäna pengar på sina produkter eller sin annonsering. Vinstmarginalen är skillnaden mellan de två – det intjänade beloppet utöver kostnaden för produkttillverkning och alla andra kostnader som ditt varumärke kan ha.

Gå jämnt ut

Balanserad ACOS

Balanserad ACOS är direkt kopplat till din vinstmarginal. För att upprätthålla en vinst måste ACOS vara lägre än din vinstmarginal. Annars lägger du ut mer för annonsering än du tjänar.

Hur minskar jag ACOS?

Om du spenderar mer på annonskampanjer än du tjänar bör du försöka minska ACOS eller öka dina intäkter. Om du tittar på framgångsrika eller misslyckade annonskampanjer kan du se vart dina medel bör gå och var det finns möjlighet att minska och optimera utgifterna. Se dessutom till att du funderar på rätt nyckelord. Dessa nyckeltal kan hjälpa dina kampanjer att nå en bredare målgrupp. För annonsering med Sponsored Brands rekommenderar vi att du inkluderar minst 25 nyckelord. Dessa nyckelord innehåller också fraser, breda nyckelord och produkt- eller varumärkesnamn. En kombination av olika typer av nyckelord hjälper dig att nå din optimala målgrupp.

Granska

Granska rätt nyckeltal

ACOS på Amazon är bara ett nyckeltal (KPI) för företag. Ytterligare nyckeltal inom annonsering inkluderar visningar, konverteringstakt (CVR) och klickfrekvens (CTR). Även om ACOS är ett bra riktmärke att börja med så är det fördelaktigt att överväga flera nyckeltal och avgöra vad som fungerar bäst för dig, samt vilka förändringar som kan göras för att uppnå ytterligare förbättringar.

Mål

Fastställande av mål för ACOS

Varje varumärke är unikt och har olika mål för ACOS. Det första steget bör dock vara att ACOS går jämnt ut och sedan jämföra det med din vinstmarginal. Därifrån kan du bestämma vilket mål som är viktigast för dina varumärken och kampanjer: Är det att öka försäljningen? Är det att öka varumärkeskännedom? När du väl har bestämt dig kan du fastställa värdet på ACOS i din marknadsföringsstrategi.

Hur 4 varumärken förbättrade ACOS

Bärbar dator

PC-företaget Lenovo tog hjälp av ROI Revolution, en byrå som erbjuder full service, för att hjälpa till att uppdatera sina annonskampanjer och öka ACOS och ROAS på Amazon. Efter att ha justerat innehåll och branding kunde de förbättra engagemanget samt överträffa sina riktmärken för ACOS och ROAS stort.

Person som vattnar en växt

PF Harris, ett företag som säljer skadedjursbekämpningsprodukter, hade målet att förbättra försäljning och samtidigt hålla ACOS stabilt. För att lyckas med detta använde de produktinriktning med Sponsored Display, vilket hjälpte till att förbättra ACOS på Amazon. De ökade även sin försäljning och uppnådde därmed framgång överlag.

Man som sätter upp tält

Företaget Power Practical hade som mål att minska ACOS och samtidigt öka både försäljning och klockor. Med hjälp av Sponsored Products-kampanjer kunde de minska ACOS på Amazon och även nå sina andra mål.

Leksaksdinosaurie

När leksaksmärket ThinkGizmos ville öka sina kampanjers effektivitet och sänka ACOS på Amazon vände de sig till byrån AMZ Pathfinder och programvaruverktyget Prestozon för att få hjälp. Efter att ha experimenterat och A/B-testat sina Sponsored Brands-kampanjer lyckades de förbättra ACOS.

Varför du inte ska fokusera för mycket på ACOS

Som redan har påtalats bör inte ACOS vara det enda kampanjnyckeltalet du fokuserar på. Det är bara en aspekt av annonskampanjer för Amazon-säljare och tar inte hänsyn till variablerna mellan olika kampanjer. Nya kampanjer tenderar till exempel att ha hög ACOS just på grund av att de är nya. Men det gör inte en ny kampanj till ett misslyckande; utan betyder bara att du bör överväga andra KPI:er.