Higher Impact 2023: Kraften hos syftesdrivna varumärken

Man och kvinna som kramas
Inledning

Sedan 2021 har Amazon Ads genomfört den årliga studien Higher Impact 1 för att bättre förstå konsumentpreferenser och hur de påverkar varumärkespreferenser. Under de senaste åren har konsumenterna stått inför otaliga utmaningar, inklusive växande ekonomisk osäkerhet. Den stigande inflationen under 2022 innebar fluktuerande optimism hos konsumenterna och att allt fler blev försiktigare med sina utgifter.

Ändå visar vår forskning att konsumenter, särskilt i de yngre generationerna, fortfarande är villiga att stötta varumärken med värderingar som överensstämmer med deras egna.2 Utforska den här studiens resultat gällande mångfald, rättvisa och inkludering, hållbarhet och varumärkesförtroende.

Man och kvinna

Balansera skiftande prioriteringar

När inflationen stiger omvärderar konsumenterna sina prioriteringar.

Glada män
Kapitel 1

Under de senaste tre åren har konsumenterna varit försiktiga med sina utgifter. 84 % av konsumenterna globalt uppger att de omvärderar sina behov och försöker konsumera mer effektivt: en ökning med 9 % från 2022. Mer än någonsin tidigare uppger konsumenterna att de har ändrat sitt sätt att leva och i högre grad fokuserar på sådant som de värdesätter.

Andel konsumenter som håller med om att de har ändrat sitt sätt att leva och i högre grad fokuserar på sådant som de värdesätter

Trots att de är mer budgetmedvetna uppgav 7 av 10 konsumenter – en ökning med 11 % från 2022 – att de försöker stötta varumärken som genom att donera pengar eller förnödenheter bidrar till syften som är viktiga för dem, med italienska kunder i topp på 84 %.

Konsumenter som identifierar sig som kvinnor eller ickebinära var också mer benägna att stötta varumärken som bidrar till syften de anser viktiga, jämfört med de som identifierar sig som män.

Män

Kvinnor

Ickebinära
/annat

Vad bryr sig konsumenterna mest om?

Från fattigdom till hälso- och sjukvård och miljö, konsumenterna har många hjärtefrågor. Däremot hamnade ekonomisk osäkerhet för första gången bland de tre främsta hos konsumenterna globalt.

Viktigast för konsumenterna, topp 5 globalt:

 • Hälso- och sjukvård/tillgång till hälso- och sjukvård (32 %)
 • Hälsa och välbefinnande (27 %)
 • Ekonomisk osäkerhet (23 %)
 • Miljöfrågor (21 %)
 • Fattigdom (20 %)
Citatikon

Varumärken som vill lyckas i dessa tider av ekonomisk osäkerhet bör röra sig bortom traditionella marknadsförings- och budskapsstrategier och ägna sig åt värdebaserad innovation som har meningsfull och positiv inverkan på konsumenterna, verksamheten och varumärket. Sist men inte minst är det avgörande att skapa empati, väcka känslor och bygga upp förtroende och förtrogenhet.

Citatikon

– Lindsay Pattison, global chief client officer, WPP

Topp 3 per generation

Vad som är viktigt för konsumenterna varierar stort beroende på geografi och ålder. Bland de olika generationerna i undersökningen är vuxna i generation Z mer benägna att prioritera samhällsproblem medan generation Y, X, och babyboomers 3 är mer benägna att bry sig om hälso- och sjukvård samt ekonomi.

Därför bör varumärken bry sig

För att inte riskera att förlora kunder är det viktigt för varumärken att hålla reda på vad kunderna verkligen bryr sig om, särskilt när de är försiktigare med sina utgifter.

7 av 10(70 %) konsumenter globalt anser sig ha konsumentmakt och eftersträvar att stötta varumärken som är goda förebilder.

8 av 10 (82 %) konsumenter globalt uppgav att det är viktigt att stötta eller handla hos små företag när det råder ekonomisk osäkerhet, i synnerhet de äldre generationerna.

 • Babyboomgenerationen: 85 %
 • Generation X: 83 %
 • Generation Y: 83 %
 • Generation Z: 79 %

Mer än 60 % av försäljningen i Amazons nätbutik kommer från oberoende säljare – och nästan alla dessa är små eller medelstora företag. Småföretagen som säljer bra i Amazons nätbutik är viktiga i de lokalsamhällen som de verkar i, och många av dem ägs av kvinnor, svarta och militärfamiljer, eller utgörs av hantverkare som tillverkar handgjorda produkter.

När konsumenter aktivt stöttar varumärken som delar deras värderingar, inklusive bidrar till syften som är viktiga för dem, innebär det att dessa varumärken vinner deras förtroende.

Varumärkesförtroende

Det är avgörande för varumärken att vinna konsumenternas förtroende – det här kan du göra.

Glad kvinna
Kapitel 2

Från funktionella fördelar, som låga priser, kvalitet och tillförlitlighet för produkter och tjänster, till engagemang för samhälls- och miljöfrågor – varumärken kan förtjäna konsumenternas tillit på många sätt, men alla sätt väger inte lika tungt för konsumenterna.

Bästa sätten för varumärken att vinna konsumenternas förtroende:

 • Prisvärdhet (39 %)
 • Låga priser (26 %)
 • Kvalitetsprodukter och -tjänster (26 %)
 • Produkter och tjänster som är konsekventa och pålitliga (20 %)

Samtidigt som alla generationer är överens om att prisvärdhet är bästa sättet att vinna förtroende på, så har etik och samhällsfrågor stor genomslagskraft inom vissa generationer. Till exempel rankar vuxna i generation Z (14 %) behandling av anställda högre än andra generationer. Vuxna i babyboomgenerationen och generation Z var i högre utsträckning än generation X och Y positivt inställda till att varumärken försöker vinna förtroende genom arbeta för att skydda miljön (18 % respektive 17 %).

Eftersom konsumenterna omvärderar sina behov mer än någonsin, är det också viktigare än någonsin för dem var de handlar och hur de spenderar sina pengar – förtroende för varumärkets produkter och tjänster är avgörande. När konsumenter tappar förtroendet för ett varumärke kan det bero på en rad olika anledningar.

Män som shoppar

Vanligaste anledningarna till att varumärken förlorar konsumenternas förtroende:

 • Erbjuder inte prisvärdhet (35 %)
 • Erbjuder produkter/tjänster av dålig kvalitet (35 %)
 • Erbjuder inte konsekventa och pålitliga produkter/tjänster (24 %)
 • Tillhandahåller dålig eller orättvis kundtjänst (24 %)
 • En dålig erfarenhet av varumärket (23 %)

Att förlora konsumenternas förtroende sker av olika orsaker beroende på generation. Främsta anledningen till att förlora förtroendet från generation X och babyboomgenerationen är att inte erbjuda prisvärda produkter (40 % respektive 39 %) medan det för generation Z och Y snarare handlar om dålig kvalitet.

Konsumenterna förväntar sig mer av varumärken, och att vinna deras förtroende innebär att utvecklas med deras värderingar.

Globalt är nästan 8 av 10 (78 %) av konsumenterna trötta på varumärken som inte tar något ansvar för miljön (en ökning på 7 % jämfört med föregående år).

Det finns mycket att göra för varumärken som vill vinna kundernas förtroende gällande budskap som rör nyckelfrågorna inom hållbarhet, mångfald, rättvisa och inkludering.

Drygt hälften av respondenterna (58 %) litar på varumärken och anser att deras budskap om hållbarhet, mångfald, rättvisa och inkludering är trovärdiga.

Eftersom varumärken fortsättningsvis vinner och behåller konsumenternas förtroende globalt, behöver de överväga fler möjligheter att visa upp sina ansträngningar gällande hållbarhet, mångfald, rättvisa, inkludering och andra nyckelfrågor som är viktiga för konsumenterna, om de vill vara de varumärken som kunderna har lärt känna och litar på, särskilt i förhållande till globala utmaningar och ekonomisk osäkerhet.

Citatikon

Varumärken som konsekvent levererar sitt produktlöfte för att upprätthålla resultat över tid och glädja kunderna vinner och bibehåller konsumenternas förtroende. Smarta kampanjer drar definitivt till sig uppmärksamhet, men kan inte upprätthålla resultat över tid om varumärket inte delar kundernas grundläggande värderingar.. Bra marknadsföring, om den baseras på solid varumärkesstrategi och konsumentförståelse, kan vara effektiv på alla plan.

Citatikon

– Margaux Logan, SVP head of omnichannel and emerging marketplaces, Publicis

Hållbarhet

Miljön är fortfarande ett viktigt fokusområde för konsumenter globalt – trots andra angelägna prioriteringar.

leende man med läsplatta
Kapitel 3

Antalet konsumenter globalt som uppgav att de söker upp varumärken som har hållbar affärspraxis har ökat med 6 % jämfört med förra året. Med ett växande antal (ibland konkurrerande) prioriteringar försöker konsumenterna balansera sina behov, värderingar och budgetar. Ändå uppgav över hälften av konsumenterna (52 %) att de är villiga att betala mer för en produkt som har en hållbarhetscertifiering från tredje part, och så mycket som 62 % av vuxna i generation Z var villiga att betala det högre priset, jämfört med bara 41 % i babyboomgenerationen.

Hållbarhet omfattar många områden, och de främsta miljöfrågorna för konsumenter globalt är följande:

 • Klimatförändring/global uppvärmning (33 %)
 • Plastavfall (24 %)
 • Vattenföroreningar och dricksvattenkvalitet (22 %)
 • Haven och havsföroreningar (19 %)
 • Luftföroreningar och luftkvalitet (19 %)
 • Förlust av vildmark och naturliga miljöer (18 %)

Ditt engagemang för hållbarhet spelar roll

Konsumenter globalt är överens om att det är viktigt att ta hand om miljön, och konsumenter som är unga eller bor i vissa delar av Västeuropa är tydliga med var de står och är villiga att investera mer i varumärken som delar deras värderingar.

I takt med att yngre generationers köpkraft ökar spelar deras värderingar en större roll i deras köpvanor. 6 av 10 (65 %) vuxna i generation Z och Y uppgav att det är viktigt att varumärken som de handlar från jobbar med hållbarhet.

Varumärken som verkligen är måna om att engagera hållbarhetsmedvetna konsumenter måste jobba med budskap som når fram.

Konsumenterna är extra känsliga inför terminologin som omger hållbarhet. De fem hållbarhetsvillkor som konsumenterna bäst känner till är följande:

 • Klimatförändringen
 • Global uppvärmning
 • Miljövänligt
 • Biologiskt nedbrytbart
 • Ekologiskt

Däremot är konsumenterna mindre bekanta med termer som koldioxidneutral (59 %), nollvision för koldioxidutsläpp (58 %) och gröntvätt (41 %), som de hade minst kännedom om.

Att grundligt och på ett autentiskt sätt upplysa konsumenter om hur hållbarhetstermer används är viktigt för varumärken som vill fortsätta att bygga upp förtroendet hos konsumenterna och trovärdighet för det egna hållbarhetsarbetet.

Det är viktigt att varumärken förstår sin positionering gällande hållbarhetsbudskap, och att de inte på något sätt ägnar sig åt gröntvätt, till exempel genom att överdriva sin förmåga eller att förenkla hållbarhetsinsatser eller -krav, samt att de är så transparenta som möjligt.

Så kan varumärken hjälpa hållbarhetssinnade konsumenter att shoppa enklare

Varumärken kan visa upp sina hållbarhetsansträngningar på många sätt, särskilt när det gäller produktutbudet.

Citatikon

I kombination med verkliga och mätbara framsteg säger nyckeltal en hel del. Konsumenterna vill ha mer insyn i varumärkenas leveranskedjor, information om inköp och metoder för bortskaffande. Att kommunicera dessa ansträngningar via produktbeskrivningar på förpackningsmaterial, och genom varumärkets egen närvaro, kan ge potentiella köpare bättre insikt och hjälpa ledande företag att sticka ut från mängden bland konkurrenterna.

Citatikon

– Kieley Taylor, global head of strategic partnerships, GroupM

Konsumenterna gör sin egen research för att hitta hållbara alternativ innan de handlar – och de litar mest på produkter med trovärdiga tredjepartscertifieringar (35 %, vilket är en ökning på 2 % jämfört med föregående år) när de fattar sina beslut.

De pålitligaste källorna för att kontrollera hållbarhet/hållbara alternativ före köp enligt konsumenterna:

 • Certifieringar från tredje part (35 %)
 • Sökmotorer (33 %)
 • Experter och förespråkare för hållbarhet (29 %)
kvinna som läser

Varumärken bör överväga värdet av att kvalificera sina produkter eller tjänster via trovärdiga tredjepartscertifieringar som hjälper konsumenter med sinne för hållbarhet att enklare hantera sin inköpsupplevelse.

Program som Climate Pledge Friendly (CPF) bidrar till att göra det möjligt genom att lyfta fram produkter med hållbarhetscertifieringar via deras CPF-märke på produkter.

Climate Pledge Friendly

År 2022 ökade försäljningen av amerikanska produkter med märkningen Climate Pledge Friendly (CPF) inom mode, skönhet och hälsa, livsmedel och fordon med 84 % över ett år. CPF lyfter fram produkter som stöttar deras engagemang för att bevara miljön med hjälp av hållbarhetscertifieringar, samtidigt som de uppmuntrar sina säljande partner att prioritera hållbarare metoder.

Mångfald, rättvisa och inkludering

Större mångfald, rättvisa och inkludering är viktigt för konsumenterna, och yngre generationer kräver mer av varumärken.

man med bärbar dator
Kapitel 4

Globalt fortsätter konsumenterna att värdera mångfald, rättvisa och inkludering högt. 7 av 10 (73 %) anser att det är viktigt att varumärken som de handlar från aktivt främjar mångfald, rättvisa och inkludering (DEI). Det är en ökning på 7 % från föregående år, och vuxna i generation Z har högre förväntningar på varumärken angående detta (77 %).

Hur kan varumärken på ett autentiskt sätt uppfylla dessa förväntningar?

Konsumenter värderar företag som integrerar mångfald, rättvisa och inkludering i sitt produkt- och tjänsteutbud och förväntar sig att de även agerar i samhället, utanför företagets väggar.

Kvinna med flagga

De mest autentiska sätten för varumärken att visa prov på mångfald, rättvisa och inkludering enligt konsumenterna:

Åtgärder och stöd som sträcker sig bortom varumärkets standardutbud (52 %)

Direkt via varumärkets standardutbud (48 %)

Detta innebär att varumärken behöver tänka på båda möjlighetstyperna för agerandet (interna företagsåtgärder och externa samhällsåtgärder) för att kunna implementera ett autentiskt engagemang för mångfald, rättvisa och inkludering på sätt som konsumenterna förväntar sig.

Engagemang för mångfald, rättvisa och inkludering hos företag rankas högre bland yngre generationer (77 % för vuxna i generation Z och 75 % för generation Y). När varumärken blickar framåt finns därför anledning att överväga en kombination av att säkerställa att mångfald, rättvisa och inkludering införlivas i företagets varumärkes-DNA och genom samhällsprojekt. Dessa ansträngningar kan bidra till att vinna både befintliga och framtida kunders förtroende.

Citatikon

Vi bygger in mångfald i vår identitet som varumärke och vad vi representerar för våra kunder. Vi fortsätter målmedvetet vår väg mot mångfald, rättvisa och inkludering och fortsätter att bredda vårt arbete tack vare teknologi.

Citatikon

– Candi Castleberry, vice president inclusive experience and technology, Amazon

Konsumenterna förväntar sig att varumärken ska fokusera på specifika aspekter av mångfald, rättvisa och inkludering (DEI)

Konsumenterna är måna om många olika aspekter av mångfald, rättvisa och inkludering, och dessa är viktiga för varumärken att notera när de kommunicerar med konsumenter för att på bästa möjliga sätt kunna erbjuda stöd gällande dessa känsliga ämnen.

Viktigast inom mångfald, rättvisa och inkludering för globala konsumenter är följande:

 • Jämställdhet mellan könen (29 %)
 • Jämställdhet oavsett etniskt ursprung (27 %)
 • Inkomst (20 %)
 • Utbildning (20 %)
 • Ålder (20 %)
 • Hälsotillstånd kopplade till det emotionella, psykologiska eller psykiska (19 %)
 • Fysisk funktionsvariation (19 %)

De fyra viktigaste områdena inom mångfald, rättvisa och inkludering för spanska konsumenter är följande:

 • Jämställdhet mellan könen (34 %)
 • Utbildning (27 %)
 • Jämställdhet oavsett etniskt ursprung (24 %)
 • Fysisk funktionsvariation (20 %)

Vissa prioriteringar väger tyngre än andra för vissa generationer. Medan jämställdhet mellan könen anses viktigast inom alla generationer, rankar babyboomgenerationen (31 %) ålder som andra prioritet, till skillnad från vuxna i både generation Z och Y, som anser att jämställdhet oavsett etniskt ursprung är näst viktigast.

Citatikon

Konsumenter i yngre generationer vill se synliga, långsiktiga investeringar som visar att mångfald, rättvisa och inkludering är en långsiktig prioritering. Förutom att återspegla mångfalden i samhället, förväntar de sig att företag och varumärken agerar för att lyfta och stärka olika samhällsgrupper.

Citatikon

– Evaristus Mainsah, vice president people, experience, and technology, Amazon

Varumärken behöver möta konsumenternas växande förväntningar gällande mångfald, rättvisa och inkludering, särskilt inom vissa branscher.

Varumärken världen över jobbar för att göra upp med åratal av underrepresentation, partiskhet, och otillgänglighet, samtidigt som konsumenter önskar att vissa branscher ska vara extra drivande i att genomföra effektiva förändringar.

Amazon lanserade Black Business Accelerator (BBA) för att bidra till att skapa hållbar mångfald och ge tillväxtmöjligheter till företag som ägs av svarta. BBA syftar till att driva ekonomisk rättvisa för företag som ägs av svarta genom att förse entreprenörer med resurser för att utvecklas som företagsledare.

Nästan hälften av konsumenterna i de sju deltagarländerna i undersökningen anser att det är viktigt att företag/varumärken de köper från är engagerade i mångfald, rättvisa och inkludering inom branscher som dagligvaror (49 %), mode (49 %), resor och service (48 %), underhållning (48 %) och konsumentprodukter (48 %).

När varumärken visar sitt engagemang för mångfald, rättvisa och inkludering genom att inte enbart integrera det i företagets DNA, utan även genom sitt agerande i samhället, kommer konsumenterna att lägga märke till det.

Citatikon

Verklig förändring tar tid, men så länge vi har för avsikt att vara äkta i allt vi gör, går vi i rätt riktning och kan skapa en bransch som är inkluderande, välkomnande och stärkande för alla.

Citatikon

– Zach Harris, vice president of commercial marketing, PepsiCo Beverages North America

Slutsats

Slutsats

Varumärken som vill skapa en djupare och autentisk kontakt med kunderna behöver överväga en myriad faktorer som påverkar konsumenter idag. Faktorer som spelar stor roll, både för konsumenterna personligen och deras plånböcker, och som sträcker sig från allt från konsumentvärden till den globala ekonomin. Medan ekonomisk osäkerhet har fått dem att omvärdera sin konsumtion och vad de är villiga att betala för, påverkar konsumentvärden fortfarande väsentligt deras beslutsfattande och vilka varumärken de köper från, vilka de litar på och vad de förväntar sig av varumärken gällande dessa viktiga ämnen. Nu är det dags för varumärken att tydligt ta ställning och visa hur de delar konsumenternas värderingar genom autentiskt agerande, både internt och externt.

Om rapporten

Genom att engagera och skapa kontakt baserat på gemensamma värderingar kan varumärken vinna det förtroende och den lojalitet som långsiktiga relationer bygger på. Därför har vi beställt den här undersökningen för tredje året i rad, och eftersom konsumentattityder förändras i snabb takt. För att bättre förstå konsumenternas behov och drivkrafter beställde Amazon Ads en onlineundersökning från Environics Research till 7 213 konsumenter i sju viktiga konsumentländer.

 • Kanada (1 003 konsumenter)
 • Frankrike (1 019 konsumenter)
 • Tyskland (1 008 konsumenter)
 • Italien (1 011 konsumenter)
 • Spanien (1 042 konsumenter)
 • Storbritannien (1 003 konsumenter)
 • USA (1 127 konsumenter)
Bilaga
Andel konsumenter som håller med om följande påståendenGlobalKanadaFrankrikeTysklandItalienSpanienStorbritannienUSA
Fler varumärken borde göra vad de kan för att förbättra världen, särskilt i svåra tider som dessa.88 %88 %87 %84 %92 %90 %87 %84 %
Det är viktigt för mig att varumärken agerar vid humanitära kriser och naturkatastrofer.82 %81 %85 %79 %87 %89 %77 %79 %
Jag är mer benägen att köpa produkter eller tjänster från varumärken vars värderingar överensstämmer med mina egna.81 %80 %82 %74 %86 %85 %77 %79 %
Jag älskar när ett varumärke får mig att känna mig inspirerad på något sätt.79 %77 %77 %74 %81 %86 %77 %81 %
Jag vill stötta varumärken som genom att donera pengar eller förnödenheter bidrar till syften som är viktiga för mig.71 %68 %68 %66 %84 %79 %62 %70 %
Jag anser att jag har konsumentmakt och eftersträvar att stötta varumärken som är goda förebilder.70 %73 %68 %65 %70 %70 %65 %75 %
Jag är mer benägen att köpa en produkt från ett varumärke som är villigt att ta ställning i samhällsproblem och konflikter.69 %66 %70 %67 %77 %72 %65 %65 %
Jag är beredd att betala mer för varumärken, produkter och tjänster som verkligen är autentiska.68 %63 %65 %64 %78 %67 %67 %71 %
Jag är trött på att varumärken beter sig som om de inte behöver ta något miljöansvar.78 %77 %79 %75 %84 %79 %77 %75 %
Jag undviker att använda tjänster eller produkter från företag som jag anser dåligt för miljön.67 %67 %69 %66 %71 %74 %65 %62 %
Jag söker aktivt upp varumärken som har hållbara affärsmetoder.66 %63 %72 %65 %74 %69 %57 %63 %
Jag är beredd att betala mer för en miljövänlig produkt.61 %59 %65 %55 %70 %62 %55 %60 %
Jag kompromissar inte med produkterna eller tjänsterna jag köper eftersom det är viktigt för mig att stötta varumärken som delar mina värderingar, oavsett pris eller vilket tillstånd ekonomin befinner sig i för närvarande.61 %53 %62 %57 %70 %67 %55 %59 %
Alla ska få ha vilken livsstil, religiös övertygelse och sexuell preferens de vill, även om det bryter mot normen.87 %90 %84 %84 %90 %89 %89 %86 %
Det är avgörande att möta och samtala med olika slags människor med alla slags bakgrunder för att lära sig och utvecklas i livet.85 %87 %83 %81 %88 %84 %87 %85 %
Jag lär mig mycket av att träffa människor som inte är som jag.84 %88 %80 %77 %86 %86 %85 %85 %
Det är viktigt för mig att varumärken jag köper från agerar för att främja mångfald, jämställdhet och inkludering.73 %70 %77 %63 %84 %78 %70 %69 %
Jag vill se mer mångfald i reklam (dvs gällande könstillhörighet, etniskt ursprung och sexuell identitet).68 %66 %69 %55 %72 %75 %69 %70 %
Jag litar på att varumärkenas budskap om mångfald, rättvisa och inkludering är trovärdiga.58 %56 %58 %51 %65 %65 %54 %57 %
Jag vill bestämma när och var jag interagerar med ett varumärke.90 %90 %86 %87 %93 %92 %90 %90 %
När jag köper något spelar priset alltid stor roll, oavsett typ av produkt.84 %89 %82 %78 %82 %86 %88 %85 %
Jag omvärderar i allt högre grad mina behov för att kunna handla mer effektivt.84 %83 %86 %78 %90 %88 %79 %81 %
Jag försöker ta reda på så mycket som möjligt om produkten innan jag gör ett viktigt köp.80 %83 %78 %79 %85 %76 %82 %81 %
Jag har nyligen ändrat mitt sätt att leva för att kunna fokusera mer på sådant som verkligen är viktigt för mig.77 %79 %74 %77 %77 %77 %75 %78 %
De flesta småföretag gör sitt bästa för att tillhandahålla sina kunder högkvalitativa produkter och tjänster.83 %87 %81 %83 %77 %79 %86 %86 %
Det är viktigt för mig att stötta/köpa från småföretagare, särskilt i tider av ekonomisk osäkerhet.82 %81 %85 %80 %83 %86 %78 %83 %
Småföretag försöker i allmänhet att hitta en rättvis balans mellan vinst och allmänintresse.74 %75 %77 %71 %71 %68 %76 %77 %

1 Amazon Ads med Environics Research, rapporten Higher Impact från 2023, Frankrike, Italien, Kanada, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA.
2 Jämförelser på årsbasis återspeglar regionala förändringar bland utvalda respondenter då Japan ingått i dataanalysen 2022, men inte 2021 eller 2023. Italien och Spanien är nya för 2023 och ingick inte i undersökningen 2021 eller 2022.
3 I denna studie kategoriseras generationsdemografi baserat på födelseår: Vuxna i generation Z (1995–2005), generation Y (1980-1994), generation X (1965–1979) och babyboomgenerationen (1945–1964).