Fallstudie

HP använde Amazon Business och Amazon Ads för omstarten av deras 1005W laserskrivarserie

Man som använder en skrivare

Hewlett-Packard (HP) är en spelare i flera kategorier inom IT-sektorn med en produktportfölj som omfattar bärbara datorer, skrivare, leveranser och kringutrustning, och varumärket hade använt Amazons publikfunktioner för att öka sina värden över samtliga erbjudna produkter. Eftersom Laser P1005 var i slutet av sin livslängd, valde HP att nylansera den långlivade laserskrivaren med ny teknik för bläckbehållaren under första kvartalet 2022.

För att hjälpa till att bygga produktmedvetenhet och intresse för denna omstart, arbetade HP med Amazon Ads för att utveckla en fulltrattskampanj, med fokus på att bygga varumärkeskännedom och därmed driva på försäljningen i syfte att återupprätta sin skrivare som en topprodukt inom kategorin.

Att nå och engagera relevanta målgrupper

HP och Amazon Ads-teamet arbetade tillsammans för att ta steget bortom mer traditionella kampanjer på Amazon och sökte tillsammans efter ett nytt tillvägagångssätt för att uppfylla kampanjmålen. Efter att ha övervägt flera möjliga vägar, identifierade varumärket två nyckelpunkter inför lanseringen: att nå en relevant publik, samt att engagera sig med denna målgrupp på ett meningsfullt sätt.

Varumärket valde att köra en samtidig annonskampanj på flera ställen för att nå dessa relevanta målgrupper – på såväl Amazons hemsida som på Amazon Business – en Amazon-portal som tillgodoser behoven hos över 2 miljoner registrerade och verifierade B2B-kunder i Indien1. Eftersom HP ville att denna produkt skulle nå segmenten för små och medelstora företag (SMB), samt segmentet för mikro-, små och medelstora företag, uppfyllde målgrupperna som fanns tillgängliga på Amazon Business varumärkets krav. Således körde HP en medvetenhetskampanj som utnyttjade de högeffektiva reklamplatserna som finns tillgängliga på Amazon Business webbplats.

Man kompletterade denna ansträngning genom att köra en parallell fulltrattskampanj på Amazon via Amazon DSP. Genom att utnyttja Amazons publiklösningar nådde varumärket ut till små och medelstora företag, såväl som till andra kunder som visat intresse för skrivare och liknande kategorier. HP växte simultant också på tratten genom att återengagera med publiken som tidigare hade interagerat med annonser på Amazon Business. Budskapet betonade den innovativa bläckbehållarteknologen vid laserutskrift tillsammans kopplat med en självladdningsbar toner, vilket eliminerar behovet av en tredje part för att ladda om enheten. Genom denna strategi uppnådde HP såväl de övre- och lägre trattmålen.

Ikon med citattecken

Eftersom vi är marknadsledande inom skrivarkategorin ägnar vi oss kontinuerligt åt nyskapande. Med den legendariska 1005-skrivaren i slutet av sin livscykel var LaserJet Tank-lanseringen avgörande för verksamheten. Vi samarbetade med Amazon Ads för att tillsammans skapa en plan för att uppnå våra affärsmål. Det hjälpte oss att bygga preferenser bland relevanta målgrupper och behålla vårt ledarskap på marknaden.

Ikon med citattecken

– Siddharth Vishwakarma, marknadschef, HP Indien

Multiplikatoreffekten av att köra samtidiga kampanjer

För kampanjen på Amazon kunde varumärket driva goda mätvärden för övervägande, med en klickfrekvens (CTR) på 1,01% och en produktdetaljsidvisningsfrekvens (DPVR) på 2,1%. 2 Kampanjen som kördes på Amazon Business levererade mer än 1,7 miljoner visningar på 14 dagar med gynnsamma övervägande mätvärden, med CTR och produkt DPVR trender över 1.67% respektive 2.5%. HP kunde nå cirka 20% av registrerade och verifierade företagskunder på Amazon Business. 3

Genom att kombinera dessa tre aspekter uppnådde kampanjen en unik räckvidd på cirka 1 miljon konsumenter på tre veckor, samt uppnådde CTR- och DPVR-mätvärden ~ 1,4 gånger till kategoririktmärkena, med en avkastning på annonsutgifter över 3. 4

Ikon med citattecken

Att arbeta med Amazon Ads-teamet gör det alltid möjligt för oss att komma på något nytt. Vi kunde uppnå våra planerade KPI: er från denna kampanj. Vår nya produkt var i topp-fem bästsäljarlistan i kategorin under den första veckan av lanseringen.

Ikon med citattecken

— Ishitta Mittal, marknadschef för e-handel, HP Indien

1 intern Amazon-data, IN, 2022
2-4 Data som tillhandahålls av annonsören, IN, 2022

Ansvarsfriskrivning: Även om Amazon Seller Services Private Limited (”Amazon”) har gjort rimliga ansträngningar för att sammanställa den tillhandahållna informationen kan Amazon inte lämna någon försäkran om dess korrekthet, fullständighet, användbarhet eller felfrihet. Amazon garanterar inte liknande resultat för andra varumärken eftersom resultaten beror på olika faktorer som Amazon inte kan kontrollera. Amazon frånsäger sig härmed allt ansvar och tar inget ansvar för konsekvenser som kan uppstå till följd av användning av sådan information. Du samtycker till att använda informationen på egen risk och att uttryckligen avstå från alla anspråk, rättigheter till åtgärder och/eller rättsmedel (enligt lag eller på annat sätt) som du kan vidta mot Amazon till följd av eller i samband med användningen av sådan information. All kopiering, vidaredistribution eller återpublicering av informationen, eller någon del därav, utan föregående skriftligt medgivande från Amazon, är strängt förbjuden.