Amazons streamande TV- och audioannonser driver varumärkeslyft för mäklarannonsörer

En välkänd onlinemäklarfirma var intresserad av att öka medvetenheten om, uppfattningen av och avsikten med köp för sitt varumärke bland nästa generation kunder.

Nå de lite äldre i målgruppen millennials genom streamande TV och ljud

För att nå den önskade målgruppen beslutade sig mäklarfirman för att använda Amazon Ads unika målgrupper och varumärkesbyggande lösningar. För att locka sina kunder genom syn, ljud och rörelse använde de en kombination av Amazon streamande TV-annonser och audioannonser med tillhörande banners. Varumärket använde en blandning av olika annonsmaterial och alternerade annonser med meddelanden om att spara för framtida inköp för att locka till sig den önskade målgruppen.

Mäklarfirman mätte kampanjframgången genom en studie av varumärkeslyft som utfördes av en godkänd forskningspartner från tredje part. För att utvärdera effektiviteten i kampanjen tittade de på ökningar av varumärkeskännedom, attribut och avsikt med köp.

Kombinationen av streamande TV och ljud hjälpte till att öka varumärkesstatistiken

Kampanjen med Amazons Ads lyckades framgångsrikt hjälpa till att öka företagets varumärkesuppfattning gällande att ”göra affärer så enkelt som möjligt” med mer än 6 procent. Utöver detta överträffades kampanjen Kantar Financial Services normativa riktmärken för både budskapsassociation med 1,3 gånger och avsikt med köp med 1,4 gånger.

Sammantaget visade kampanjen på fördelarna med att kombinera Amazons streamande TV- och ljudannonser vid varumärkeskampanjer.

Höjdpunkter

  • Kampanjen gav ett sexprocentigt lyft i varumärkesuppfattning
  • Överträffade Kantar Financial Services normativa riktmärken för både budskapsassociation med 1,3 gånger och avsikt med köp med 1,4 gånger