Klickkreditkampanj inför högtidssäsongen i Q4 2022

Amazon Ads erbjuder klickkreditkampanjer för annonsörer som arbetar med en Amazon Ads-partner* och lanserar kampanjer med sponsrade annonser för första gången mellan 26 september och 31 december 2022. Nedan hittar du mer information om kampanjen samt villkor.

Vanliga frågor

Vad är detaljerna kring kampanjen?

Mellan 26 september och 31 december 2022 får behöriga annonsörer som lanserar sin första kampanj – som är aktiv i över 30 dagar – med Sponsored Products, Sponsored Brands eller Sponsored Display en kredit på 300 USD som kan användas till deras annonsbudget (400 USD i Frankrike, Italien eller Spanien) eller motsvarande värde i en internationell annonsörs valuta. Detta är inte begränsat till en annonsprodukt, så en partner som lanserar kampanjer för första gången med två annonsprodukter får en kredit för varje produkt. Läs igenom villkoren eftersom vissa platser har en större klickkreditbelöning. Behöriga annonsörer får 300 USD (400 USD i nätbutiker i Frankrike, Italien eller Spanien) för varje sponsrad annonsprodukt, upp till 900 USD (1 200 USD i nätbutiker i Frankrike, Italien eller Spanien) i total klickkredit per nätbutik.

Vem är behörig att delta i kampanjen?

Annonsörer som samarbetar med utvalda Amazon Ads-partner* och är aktiva i någon av följande regioner: Australien, Kanada, Egypten, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Nederländerna, Spanien, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA.

Hur länge behöver jag hålla kampanjerna aktiva?

För att en nylanserad kampanj med Sponsored Products, Sponsored Brands eller Sponsored Display ska vara berättigad till kampanjkrediten måste den vara aktiv i minst 30 dagar. Annonsörer måste lansera kampanjen senast 31 december 2022. De 30 dagarna som kampanjen måste vara aktiv får infalla efter 31 december 2022.

Hur länge varar kampanjen?

Kampanjklicken delas ut för alla sponsrade annonskampanjer som lanseras för första gången mellan 26 september 2022, kl. 00.00 PST och 31 december 2022, kl. 23.59 PST. Oanvända kampanjkrediter upphör att gälla efter 30 dagar från det datum då kampanjkrediten tillämpades.

Hur tillämpas erbjudandet på en kampanj?

Om en kampanj med Sponsored Products, Sponsored Brands eller Sponsored Display lanseras för första gången mellan 26 september 2022, kl. 00:00 PST, och 31 december 2022, kl. 23.59 PST och uppfyller alla andra kriterier i villkoren, lägger Amazon Ads till kampanjkrediten på annonseringskontot den första torsdagen i varje månad, med början den 3 november 2022. Detta innebär att annonsörer som lanserar kampanjer mellan 26 september och 31 oktober får sin kredit den 3 november.

Var gäller denna kampanj?

Kampanjen är tillgänglig i alla följande Amazon-nätbutiker för annonsörer med produkter och förutsatt att Sponsored Products, Sponsored Brands och Sponsored Display är tillgängliga: Australien, Kanada, Egypten, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Nederländerna, Spanien, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA.

Vad händer om jag säljer produkter i flera nätbutiker?

Behöriga annonsörer kan starta kampanjer och tjäna kampanjklick separat i varje behörig nätbutik där de har produkter.

Vad händer om kampanjklicken inte läggs till på mitt konto?

Behöriga annonsörer ser inte kampanjen på sitt annonseringskonto förrän kampanjkrediten har tillämpats. Om kampanjkrediten inte visas på ditt konto senast 30 dagar efter slutförandet av den kvalificerade åtgärden kontaktar du din partner för att få hjälp att lösa situationen med Amazon Ads.

Finns det några villkor för krediten?

Ja

* Partner måste uppfylla vissa kriterier för att erbjuda kampanjen till sina annonsörer.

Villkor

 1. Utvalda säljare som är behöriga att annonsera med sponsrade annonser får flera kampanjklick till ett värde av 300 USD på sitt Amazon-konto för sponsrade annonser. Dessa kan lösas in mot sponsrade annonser. Utvalda säljare som annonserar med sponsrade annonser i Frankrike, Italien och Spanien kan kampanjklick till ett värde av 400 USD.
 2. Kampanjen är endast tillgänglig för säljare som bjudits in av Amazon och lanserar kampanjer för första gången i följande nätbutiker: Australien, Kanada, Egypten, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Nederländerna, Spanien, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA (”Annonsörer”).
 3. Annonsörer måste skapa och starta Sponsored Products-, Sponsored Brands- eller Sponsored Display-kampanjer för första gången och hålla kampanjen aktiv i minst 30 dagar (”Kvalificerande åtgärd”).
 4. Annonsörer debiteras för alla klick som tas emot innan kampanjklicken läggs till och för all annonsering som överstiger kampanjklicksbeloppet. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjklicksbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Annonsörer ansvarar för att övervaka användningen av kampanjklick, eftersom de inte meddelas när hela kampanjklicksbeloppet har använts.
 5. Kampanjen startar den 26 september 2022, kl. 00.00 PST och varar fram till den 31 december, kl. 23.59 PST (”Kampanjperioden”). Annonsörer måste genomföra den Kvalificerande åtgärden under kampanjperioden.
 6. Annonsörer kan lösa in denna kampanj en gång per produkt och nätbutik under kampanjperioden (upp till 900 USD, 1 200 USD i Frankrike, Italien och Spanien, per annonsörskonto och nätbutik.
 7. Amazon lägger till kampanjklicken på Annonsörernas konton den första torsdagen i månaden som börjar den 3 november 2022.
 8. Oanvända kampanjklick upphör att gälla 30 dagar efter det datum då kampanjkrediten tillämpades.
 9. Annonsören måste ha ett annonseringskonto med god status hos Amazon, i enlighet med villkoren i Amazon Advertising-avtalet.
 10. Detta erbjudande och kampanjklicken kan inte överlåtas, återförsäljas eller lösas in mot kontanter.
 11. Erbjudandet gäller inte om det strider mot gällande lagstiftning eller i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren.
 12. Om annonsören använder kampanjklicken innebär det att annonsören godkänner dessa villkor.
 13. Annonsörer måste registrera en giltig betalningsmetod för annonseringsavgifter för att få kampanjklicken.
 14. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avsluta eller ändra detta erbjudande.
 15. Om annonsörens annonseringskonto använder en annan valuta än den som använts för att tilldela kampanjklicken till annonsören kan det faktiska beloppet påverkas av valutakursförändringar.
 16. Annonsören ansvarar för att betala eventuella skatter som uppstår.
 17. Annonsörer kan bara få en kampanjkredit per slutförd Kvalificerande åtgärd i varje nätbutik (400 USD i Frankrike, Italien och Spanien). Kampanjklick är begränsade till 900 USD (1 200 USD i Frankrike, Italien och Spanien) per annonsörskonto och nätbutik.
 18. Kampanjklickens valuta beror på annonsörskontot.
 19. Om annonseringskontot använder en annan valuta än den som använts för att tilldela kampanjklicken kan det faktiska beloppet påverkas av valutakursförändringar.