Upptäck hur Jellyfish använder Amazon Marketing Cloud för att hjälpa sina kunder

Logotyp för byrån Jellyfish

16 maj 2022 | Av: Gabriella Kursman, marknadsföringschef

Di Wu, vd för datavetenskap hos Jellyfish

Di Wu, vd för datavetenskap hos Jellyfish

Jellyfish är ett marknadsföringsföretag som hjälper varumärken att navigera, ansluta till och använda lösningar som driver tillväxt. Jellyfish använder sin globala struktur för att kombinera konsultverksamhet, utbildning och teknik för att hjälpa sina kunder att nå framgång över hela näthandelstratten.

Di Wu, vd för datavetenskap, leder den global datavetenskapsverksamhet hos Jellyfish. Hon har lång erfarenhet på området och är specialiserad på annonseringsteknik (AdTech) och marknadsföringsteknik (MarTech). Under de senaste 15 åren har hon arbetat i både byrå- och klientroller för några av världens mest kända varumärken och har en passion för att driva affärsresultat med hjälp av insikter, maskininlärning och automatisering. Amazon Ads samtalade med Di om hur Jellyfish använder Amazon Marketing Cloud för att optimera sina kunders marknadsföringsinvesteringar.

Vilka fördelar har du sett med Amazon Marketing Cloud, eller AMC? Vilken framgång har annonsörer haft efter att de börjat använda AMC?

Det som är bra med AMC är dess integritetssäkra mätlösning som ger signaler på händelsenivå. Mätningens transparens och flexibilitet när det gäller optimering med AMC gör att marknadsförare kan ansluta olika signaler och skaffa sig användbara insikter.

AMC visar Amazon DSP, sponsrade annonser och konverteringssignaler i en och samma vy. Dessutom ger det möjlighet att använda annonsörernas egen offline-information för att ge detaljhandelskampanjerna ökad synlighet och handlingsbarhet. Vi har sett följande fördelar med AMC för våra kunder. Dessa är bara några scenarier, men det finns många alternativ för olika analyser:

 • Låt dig inte begränsas av standardrapportering som bara erbjuder vissa nyckeltal och attribut. Med AMC kan du anpassa analysen till dina specifika affärsbehov.
 • Du får tillgång till Amazon Ads annonsgenererade signaler på händelsenivå, något som inte är tillgängligt någon annanstans. Annonsörer kan sedan köra analyser med standard eller anpassad attributionsmodell och tilldela kampanjerna olika grader av framgång.
 • Du kan beräkna det verkliga affärsvärdet och hitta nya insikter genom att kombinera händelser för kundens CRM (Customer Relationship Management), LTV-bedömning (Lifetime value) eller D2C-försäljning med det som redan finns i AMC. Detta möjliggör anpassade användningsfall med större affärsvärde.
 • Du kan skala och automatisera rapportering och analys eftersom rapporteringslösningar kan i AMC:s API:er på ett strömlinjeformat sätt.

Hur använder dina kunder AMC?

Våra kunder har använt AMC för att skaffa djupare insikter om sina medieaktiveringar i flera kanaler med Amazon Ads. Baserat på dessa insikter kan de besluta hur dessa medieaktiveringar bör hanteras. Vi ger våra kunder flera insiktsmoduler, bland annat frekvensanalys, shoppingresa och målgruppsanalys och kan därmed skapa en kraftfull målgruppsstrategi. Trots att signaluppladdningsfunktionen ännu är i ett tidigt skede ser vi redan fördelar med att lägga till kundernas offline-information för konvertering i AMC. Det hjälper oss bedöma medieeffektiviteten för deras egna målgruppssegment.

Vilka rekommendationer har du gett och vilka åtgärder har du vidtagit med Amazon DSP och sponsrade annonskampanjer baserade på AMC-insikter?

Vi körde en frekvensanalys i AMC för ett leksaksföretag och använde insikterna för att identifiera optimal räckvidd. Genom att sätta ett frekvenstak för överexponerade kampanjer lyckades kunden minska andelen bortslösade medieutgifter.

Genom att analysera målgruppsöverlappning hjälpte vi många kunder att hitta synergier mellan Amazon DSP och sponsrade annonser, eller till och med mellan olika strategier (prospektering i förhållande till remarketing) på en specifik kanal. Vi hjälpte sedan kunderna att besluta vilka kanaler och strategier som bör användas tillsammans och omvärderade budget och målgruppsstrategi baserat på detta.

Att analysera räckvidd och affinitetspoäng för olika målgrupper i AMC är också väldigt värdefullt. Det gjorde att vi kunde hitta mycket engagerade målgrupper samt skapa varumärkespersonas och målgruppsstrategier som passade kundens affärslogik bättre.

Hur hjälper du annonsörer att komma igång med AMC?

Avancerade analytiska och tekniska färdigheter är avgörande för att utnyttja AMC på bästa sätt. Många varumärken saknar denna typ av kompetens internt och behöver hjälp för att hitta relevanta och handlingsbara insikter.

Jellyfish har etablerat metoder för att optimera kundernas marknadsföringsresultat med hjälp av AMC, till exempel:

 • Räckvidd och frekvensanalys: Vad är min optimala frekvens för konvertering? Hur är min budget fördelad i förhållande till visningsfrekvensen?
 • Målgruppsöverlappning: Vilka kampanjer har överlappande målgrupper och hur mycket av utgifterna dupliceras på grund av detta?
 • Målgruppsinsikter: Vilka målgruppssegment är mycket effektiva? Hur kan jag göra mina målgruppssegment i AMC mer relevanta för mina affärsmål?
 • Produkthalo-effekt: Hur påverkar Amazon-mediekampanjer för en produkt eller produktlinje andra produkter eller produktlinjer?

Vi erbjuder följande AMC-relaterade tjänster för våra kunder:

 • Konfiguration och aktivering
 • Rådgivning om analysmål
 • Händelsesignalrevision och offlinesignaluppladdning
 • Rapportering, analys och automatisering

Sök i vår partnerkatalog för att hitta rätt byrå eller verktygsleverantör för dina varumärkesbehov.