Displayannonsering ökar tillväxten för annonsörer med sponsrade annonser

27 JUNI 2018

Av Zach Schapira
Senior Product Marketing Manager

Säljare och leverantörer säger ofta att de älskar sponsrade annonser på Amazon eftersom de är enkla att skapa och levererar resultat. Med sponsrade annonser riktar du in dig på shoppingfrågor. Du betalar bara för klick när en viss procentandel av dessa klick kan leda till ett köp. Du kan sedan jämföra det totala belopp som betalats med den totala försäljning som genererats av dessa klick för att enkelt fastställa lönsamheten för din kampanj.

Genom att hjälpa annonsörer att se sambandet mellan annonsutgifter och resultat ger sponsrade annonser nästan omedelbar tillfredsställelse. Displayannonsering tar däremot längre tid att bemästra. I stället för att betala för klick eller åtgärder betalar du för visningar. I stället för att fokusera på nyckelord försöker du navigera bland okända begrepp som målgruppssegment, annonsmaterial och räckvidd. Förutom att mäta omedelbar försäljning erbjuder displayannonsering även andra sätt att utvärdera resultaten.

Det lönar sig att lägga till displayannonsering i mixen

Skillnaderna är utan tvekan betydande. Men även om vissa aspekter av displayannonsering är mer komplexa än sökannonsering ger det lön för mödan vad gäller tid och investering: Strategier som använder både sök- och displayannonsering parallellt presterar bättre än strategier som enbart använder sponsrade annonser. Baserat på en studie över 10 månader fann vi att annonsörer som använde displayannonsering för första gången genererade nästan 20 % högre bruttoförsäljning, 20 % fler informationssidvisningar och överträffade kategoririktmärken för dessa nyckeltal med 50 % eller mer.1

Kombinationen sponsrade annonser och displayannonsering kan användas för att hantera shoppingupplevelser som inte kan hanteras enskilt av endera.

Statistiken är inte överraskande.

Displayannonsering kompletterar sponsrade annonser på Amazon och när de används tillsammans kan kombinationen leda till kraftfull tillväxt för ditt företag.

Tänk på det så här: Kunder på Amazon börjar ofta med en fråga, till exempel ”slipsar med prickar på”, och får sedan en lista med matchande resultat. Med sponsrade annonser kan du lägga bud på specifika nyckelord som du vill matcha till dina produkter (du kan till exempel säga att du är villig att betala upp till ett visst belopp per klick för att din annons ska visas ovanför eller i sökresultaten för ”slipsar med prickar på”). Det är en otroligt effektiv metod för att göra dina produkter upptäckbara i sökresultaten och locka nya kunder med köpavsikt. Men även om du kan justera nyckelorden du bjuder på och priserna du är villig att betala för varje klick har du inte så mycket kontroll över målgruppen, budskapet eller hur kunder kommer att söka efter dina produkter från början.

Med sponsrade annonser är din förmåga att påverka kundens beslut störst under en specifik sökning på Amazon. Men vad händer när kunder kommer till Amazon via hänvisningslänkar eller sökmotorer, eller bara börjar bläddra utan att ens använda sökrutan på Amazon? Hur kan du nå potentiella kunder som inte anger rätt nyckelord för att upptäcka ditt varumärke? Vad händer om en kund tar sig hela vägen till din produktinformationssida men inte köper? Hur kan du återengagera dem, var som helst? Det är bara genom att använda sponsrade annonser och displayannonsering tillsammans som du proaktivt kan generera försäljning från dessa vanliga men mångsidiga shoppingupplevelser.

Genom att lägga till displayannonsering får du större flexibilitet att styra vilken målgrupp du når och hur

Genom att lägga till displayannonsering i dina befintliga sökkampanjer får du avsevärt många fler möjligheter.

Till exempel:

  • Förutom att nå kunder baserat på nyckelord eller produktsökning kan du nå målgrupper med stor sannolikhet att konvertera baserat på aktuellt eller tidigare köpbeteende.
  • Du kan skapa ytterligare möjligheter att engagera eller återengagera kunder genom att nå dem på Amazon utanför sökresultaten, på unika beröringspunkter som Fire TV, Fire-läsplattan, Kindle eller på webbplatser och appar från tredje part.
  • Tillsammans med annonsmaterial som innehåller din produktbild och recensioner kan du även anpassa displayannonseringens utseende och budskap beroende på var de visas.

Du kan mäta effekten med en rad olika nyckeltal, som din baslinje i detaljhandeln, unik räckvidd, informationssidvisningar och varumärkets halo-försäljning. (I ett exempel kom över 50 % av inköpen som genererats av Thursday Night Football-kampanjer, vilka omfattar display- och videoannonsering, från konsumenter som inte hade köpt från det annonserade varumärket under de senaste 12 månaderna.2)

I kombination kan dessa taktiker bidra till att påverka hur kunder uppfattar ditt varumärke, vad de söker efter, vad de överväger och slutligen vad de köper.

Slutsats

I slutändan kompletterar strategierna sponsrade annonser och displayannonsering varandra. Sponsrade annonser hjälper till att öka antalet inköp från kunder med köpavsikt på Amazon, medan displayannonsering hjälper till att skapa kunder med köpavsikt. Med sponsrade annonser är det klokt att bjuda på dina egna varumärkesrelaterade nyckelord utöver de kategorirelaterade nyckelorden. Med displayannonsering gör större varumärkesexponering det mer sannolikt att kunderna kommer att söka efter ditt varumärkes nyckelord. Sponsrade annonser hjälper till att driva mer omedelbar försäljning, medan displayannonsering skapar efterfrågan på ditt varumärke som omvandlas till långsiktig försäljning. Genom att samordna både strategier för sök- och displayannonsering har du potential att drastiskt utöka din verksamhet.

Kontakta oss för mer information om hur sök- och displayannonsering fungerar tillsammans för att leverera långsiktiga resultat.

1 Amazon Internal-studie, april 2018. Baserat på en studie med 266 annonsörer som lanserade sin första displayannonseringskampanj mellan februari 2017 och november 2017. Av dessa annonsörer hade 95 % tidigare använt sökannonsering. Studien undersökte ökningar av genomsnittliga veckointäkter och snabbtittar genom att jämföra medelvärdet 8 veckor efter kampanjlanseringen med medelvärdet 4 veckor före kampanjlanseringen.
2 Amazon Internal-data från alla aktiva kampanjer för annonsörer som deltar i Thursday Night Football-programmet för 2017.