Wskaźniki i raporty reklamowe

Dzięki rozwiązaniom pomiarowym usługi Amazon Ads możesz poznać i zwiększyć skuteczność swojej reklamy.

Laptop z widocznymi na ekranie wykresem i tabelą danych

Dlaczego wskaźniki reklamowe są ważne?

Dzięki wskaźnikom górnej części lejka, takim jak liczba odsłon i kliknięć względem sprzedaży, liczba subskrypcji i liczba pozyskanych nowych klientów, rzetelne pomiary pomagają zrozumieć, co osiągnięto za pomocą reklamy. Prawie co piąty specjalista ds. marketingu ma trudności z pomiarem skuteczności swoich działań marketingowych1, a zrozumienie dostępnych statystyk i raportów może pomóc zmierzyć skuteczność reklam i wpłynąć na podejmowanie lepszych decyzji dotyczących optymalizacji kampanii.

1 Merkle, Raport dotyczący zaangażowania klientów w I kw. 2020 r., Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.

W jaki sposób usługa Amazon Ads może pomóc w mierzeniu skuteczności reklamy

Nasze rozwiązania do raportowania i rozwiązania pomiarowe pomagają wszystkim reklamodawcom — od start-upów po wiodące agencje reklamowe i uznane marki — precyzyjnie mierzyć wpływ reklamy, a także z łatwością planować i optymalizować strategie marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Grupy odbiorców

Poznaj grupy odbiorców

Jedna trzecia reklamodawców nie jest przekonana, że z powodzeniem dociera do właściwych grup odbiorców2. Wykorzystaj miliardy własnych danych statystycznych na urządzeniach i w witrynach Amazon, aby uzyskać całościowy, pojedynczy widok grup odbiorców, który pomoże Ci lepiej zrozumieć klientów i odbiorców, do których dociera Twoja reklama.

Udowodnij wpływ reklamy

Ponad jedna trzecia dyrektorów ds. marketingu uznała, że trudno jest powiązać inwestycje marketingowe z ważnymi celami biznesowymi i kluczowymi wynikami3. Dzięki wskaźnikom reklamowym, takim jak wskaźniki nowych klientów marki, udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS) i zwrot z wydatków na reklamę (ROAS), można wykazać wpływ różnych czynników na wyniki sprzedaży i sposób, w jaki grupy odbiorców zareagowały na kampanie.

Wykres z tendencją wzrostową

Optymalizacja kampanii

Połącz raportowanie własne i raportowanie przez inne firmy, aby uzyskać pełny obraz wyników z wszystkich tych miejsc, w których klienci spędzają czas. Zoptymalizuj swoje kampanie i opracuj świadomą strategię reklamową, sprawdzając, które z Twoich taktyk i kanałów są najbardziej skuteczne.

2 Kantar, Marketing in Motion (Marketing w działaniu), Stany Zjednoczone, 2019 r.
3 eMarketer, The Future of the CMO (Przyszłość dyrektorów ds. marketingu), Stany Zjednoczone, 2019 r.

Rozwiązania pomiarowe Amazon Ads

Produkty Amazon Ads oferują szeroki wgląd w statystyki dotyczące skuteczności reklamowej.

Źródła z różnych mediów wskazujące na wykres z tendencją wzrostową

Amazon Attribution

Amazon Attribution to samodzielny produkt pomiarowy, który dostarcza wskaźników reklamowych dla taktyk marketingu cyfrowego innego niż Amazon, w tym standardowe wskaźniki ruchu, takie jak liczba odsłon i kliknięć, a także metryki konwersji firmy Amazon, takie jak wyświetlenia stron szczegółów, operacje dodania do koszyka i zakupy.

Dowiedz się więcej
Linia kropkowana łącząca ołówek i wykres

Amazon DSP

Raportowanie na platformie Amazon DSP obejmuje statystyki sprzedaży detalicznej umożliwiające porównanie aktywności w witrynie Amazon przed kampaniami, w ich trakcie i po zakończeniu, a także raportowanie dotyczące kampanii dające wgląd we wpływ kampanii na sposób, w jaki klienci odkrywają, badają i kupują Twoje produkty. Dostępne są również rozwiązania do raportowania oferowane przez inne firmy, obejmujące takie dane jak wpływ na wzrost wyników marki i sprzedaż offline.

Dowiedz się więcej
Głośnik streamujący dźwięk

Reklamy dźwiękowe

Mierz skuteczność reklam dźwiękowych, korzystając z raportowania, które obejmuje liczbę odsłon, średnią częstotliwość odsłon, skumulowany zasięg kampanii, liczbę rozpoczętych odsłuchań, liczbę pełnych odsłuchań i inne wskaźniki.

Dowiedz się więcej
Miejsce docelowe reklam Sponsored Brands na komputerach i urządzeniach mobilnych

Sponsored Brands

Raporty obejmują dane dotyczące skuteczności kampanii i miejsc docelowych, kliknięć reklam oraz udziału kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS), przedstawiającego wydatki na reklamę jako procent wielkości sprzedaży. Reklamy Sponsored Brands oferują również wskaźniki dotyczące nowych klientów marki, które mierzą zagregowane zakupy nowych klientów marki w witrynie Amazon będące wynikiem prowadzonej kampanii.

Dowiedz się więcej
Miejsca docelowe reklam Sponsored Display na komputerach i urządzeniach mobilnych

Sponsored Display

W przypadku reklam Sponsored Display raportowane są wskaźniki reklamowe, takie jak udział kosztu reklamy w przychodach ze sprzedaży (ACOS), a także liczba zamówień, wyświetleń stron szczegółów i zerknięć.


Dowiedz się więcej
Miejsce docelowe reklam Sponsored Products na komputerach i urządzeniach mobilnych

Sponsored Products

Raporty kampanii Sponsored Products dostarczają statystyk na temat sprzedaży i wyników reklamowanych produktów, skuteczności według słów kluczowych, skuteczności różnych miejsc docelowych reklam i nie tylko.

Dowiedz się więcej
Miejsce docelowe reklam usługi Stores na komputerach i urządzeniach mobilnych

Sklepy Store

Usługa Stores oferuje wskaźniki takie jak dzienna liczba odwiedzających, liczba wyświetleń strony i sprzedaż generowana przez sklep Store. Jeśli promujesz sklep Store w zewnętrznych działaniach marketingowych, możesz również dodać tag do adresu URL, aby analizować źródła ruchu do sklepu Store.

Dowiedz się więcej
Streamowanie filmów Over-The-Top

Reklamy filmowe

Reklamy filmowe łączą własne wskaźniki raportowania z obsługiwanymi przez usługę Amazon Ads rozwiązaniami pomiarowymi innych firm w celu zmierzenia wpływu kampanii, w tym zasięgu marki, wzrostu wyników marki i zwiększania sprzedaży offline.

Dowiedz się więcej

Pierwsze kroki

Zarejestruj się lub skontaktuj ze swoim opiekunem klienta w usłudze Amazon Ads, aby rozpocząć.

Wskaźniki reklamowe i zasoby raportowania

Brązowo-biały pies siedzący w legowisku.

Studium przypadku

Jak statystyki rozwiązania Amazon Attribution pomogły zwiększyć zwrot z wydatków na reklamę (ROAS) o 32%

Dowiedz się, jak agencja Tinuiti pomogła firmie MidWest Homes For Pets zmaksymalizować efektywność wydatków na reklamę i zwiększyć sprzedaż w witrynie Amazon dzięki rozwiązaniu Amazon Attribution.

Często zadawane pytania

Czy mogę zmierzyć skuteczność reklamy, jeśli nie sprzedaję produktów w witrynie Amazon?

Tak. Reklamodawcy korzystający z reklam dźwiękowych, reklam filmowych lub reklam zakupionych automatycznie za pośrednictwem platformy Amazon DSP mają dostęp do funkcji raportowania kampanii za pośrednictwem tych produktów.

Kto może korzystać z rozwiązań pomiarowych usługi Amazon Ads?

Uprawnienia różnią się w zależności od produktu reklamowego. Wymagania kwalifikacyjne można znaleźć na stronach poszczególnych produktów.

Ile kosztuje pomiar w usłudze Amazon Ads?

Raporty dotyczące poszczególnych produktów reklamowych, takich jak Sponsored Brands lub reklamy filmowe, są dostępne bez dodatkowych kosztów. W chwili obecnej korzystanie z narzędzia Amazon Attribution nie wiąże się z żadnymi kosztami.