Marketing branżowy

Marketing w branży zdrowia i kosmetyków

Kategoria zdrowie i kosmetyki (HPC) osiągnęła istotny wzrost w ciągu ostatnich dwóch lat i według przewidywań będzie się nadal rozwijać co najmniej do 2026 roku1. W witrynie Amazon kategoria zdrowie i kosmetyki obejmuje odżywianie i wellness, opiekę zdrowotną, produkty dla niemowląt, artykuły gospodarstwa domowego oraz sprzęt i zaopatrzenie medyczne. Dowiedz się, jak dzięki rozwiązaniom Amazon Ads możesz ułatwić grupom odbiorców odkrywanie Twoich produktów i utrzymać zainteresowanie klientów.

ilustracja kobiety siedzącej ze skrzyżowanymi nogami i medytującej
kobieta w ciąży trzymająca brokuły

Współczesna branża zdrowia i kosmetyków

Branża produktów szybkozbywalnych (CPG), która obejmuje kategorię zdrowie i kosmetyki, wzrosła w latach 2020–2021 w tempie 2,7%2 i będzie się nadal rozwijać. W tej sytuacji warto skorzystać z rozwiązań Amazon Ads, dzięki którym Twoja marka zyska możliwość zwiększenia świadomości, częstości rozważań zakupu i liczby konwersji.

Marketing w branży zdrowia i kosmetyków w liczbach

50%

Marki produktów szybkozbywalnych i artykułów spożywczych, które korzystały z co najmniej trzech rozwiązań Amazon Ads, odnotowały średnio 50% wzrost liczby stałych klientów w porównaniu z markami, które stosowały tylko jeden lub dwa typy reklam4.

41%

41% marek produktów szybkozbywalnych i artykułów spożywczych zaobserwowało większy wzrost ponownej sprzedaży w przypadku angażowania kupujących za pośrednictwem reklam w telewizji streamingowej5.

Wyzwania stojące przed markami produktów z kategorii zdrowie i kosmetyki

niebieska ikona laptopa i telefonu komórkowego

Dostosowanie się do omnikanałowej sprzedaży detalicznej

Wielu reklamodawców produktów szybkozbywalnych chce wdrożyć podejście omnikanałowe. Według zewnętrznego badania przeprowadzonego przez IRI w 2020 roku media online — w tym reklamy w telewizji streamingowej, reklamy dźwiękowe w treściach streamowanych, media społecznościowe i media detaliczne — wpływają na 77% decyzji o zakupach detalicznych, nadal jednak 90% zakupów produktów szybkozbywalnych jest dokonywanych w sklepach stacjonarnych6. Marki mogą rozważyć dostosowanie swoich strategii reklamowych, aby lepiej docierać do pożądanych grup odbiorców na ich ścieżce do zakupu.

niebieska ikona dwóch strzałek skierowanych w górę

Więcej marek do rozważenia przez kupujących

Konsumenci mają dziś większy niż kiedykolwiek wcześniej wybór produktów z kategorii zdrowie i kosmetyki7. Marki mogą opracować strategie marketingowe, które pomogą im nie tylko się wyróżnić, ale także utrzymać zainteresowanie klientów.

niebieska ikona przedstawiająca kciuk w górę i serce

Zdobywanie zaufania klientów w okresach problemów związanych z zapasami

Realizowanie skutecznej strategii reklamowej, która dociera do pożądanych grup odbiorców, i zdobywanie ich zaufania w sytuacji, gdy marka ma „problemy z odpowiednim poziomem zapasów”, może być trudne. W Amazon Ads definiujemy problem z odpowiednim poziomem zapasów jako kategorię ASIN-ów, które są niedostępne w magazynie przez co najmniej dwa dni w tygodniu.

W jaki sposób marki mogą dotrzeć do kupujących dzięki strategii opartej na ciągłej dostępności

Marki, które mają problemy z odpowiednim poziomem zapasów, mogą stosować różne podejścia do swoich strategii reklamowania. Amazon Ads przeanalizował trzy kluczowe podejścia, które umożliwiają markom mierzenie wpływu reklamy na wzrost liczby sprzedanych jednostek po wystąpieniu problemów z odpowiednim poziomem zapasów.

Brak reklamowania

ASIN-y, które nie miały wsparcia Amazon Ads na etapie problemów z odpowiednim poziomem zapasów ani w momencie, gdy sytuacja z zapasami zaczęła się poprawiać.

Reklamowanie tylko na etapie odzyskiwania

ASIN-y, które nie miały wsparcia Amazon Ads na etapie problemów z odpowiednim poziomem zapasów, ale miały wsparcie Amazon Ads, gdy sytuacja z zapasami zaczęła się poprawiać, przez cztery tygodnie następujące bezpośrednio po wystąpieniu problemów z odpowiednim poziomem zapasów (okres ten zwany jest etapem odzyskiwania).

Reklamowanie oparte na ciągłej obecności

ASIN-y mające wsparcie Amazon Ads na etapie problemów z odpowiednim poziomem zapasów i później na etapie odzyskiwania.

quoteUpOkresy niskiego poziomu zapasów można wykorzystać do budowania świadomości marki i lojalności klientów dzięki użyciu rozwiązań z górnej części lejka. Później, gdy zapasy marki wejdą w etap odzyskiwania, można aktywować rozwiązania z dolnej części lejka w celu zwiększenia liczby konwersji.quoteDown
Josh Ripps, kierownik ds. produktów szybkozbywalnych w Amazon Ads

Artykuły gospodarstwa domowego

15,9x

Marki artykułów gospodarstwa domowego, które miały wsparcie Amazon Ads na etapie odzyskiwania, zaobserwowały 15,9 raza większy wzrost liczby sprzedanych jednostek niż marki, które stosowały niespójne podejście w tym samym okresie8.

15x

Marki artykułów gospodarstwa domowego, które realizowały strategię reklamową opartą na ciągłej obecności, zaobserwowały średnio 15 razy większą liczbę sprzedanych jednostek na etapie odzyskiwania niż marki, które nie miały takiej strategii9.

74%

74% marek artykułów gospodarstwa domowego wykorzystało więcej niż jeden produkt Amazon Ads na etapach odzyskiwania10.

77%

Marki artykułów gospodarstwa domowego, które korzystały z czterech rozwiązań Amazon Ads, odnotowały wzrost sprzedaży o 77% większy niż marki, które korzystały z mniej niż trzech rozwiązań11.

Odżywianie i wellness

8,4x

Marki produktów z kategorii odżywianie i wellness, które miały wsparcie Amazon Ads na etapie odzyskiwania, zaobserwowały 8,4 raza większy wzrost liczby sprzedanych jednostek niż marki, które stosowały niespójne podejście w tym samym okresie12.

10,6x

Marki produktów z kategorii odżywianie i wellness, które realizowały strategię reklamową opartą na ciągłej obecności, zaobserwowały średnio 10,6 raza większą liczbę sprzedanych jednostek na etapie odzyskiwania niż marki, które nie miały takiej strategii13.

77%

Średnio 77% marek produktów z kategorii odżywianie i wellness wykorzystało więcej niż jeden produkt Amazon Ads na etapach odzyskiwania14.

85%

Marki produktów z kategorii odżywianie i wellness, które korzystały z czterech rozwiązań Amazon Ads, odnotowały wzrost sprzedaży średnio o 85% większy niż marki, które korzystały z mniej niż trzech rozwiązań15.

Produkty dla niemowląt

43,1x

Marki produktów dla niemowląt, które miały wsparcie Amazon Ads na etapie odzyskiwania, zaobserwowały 43,1 raza większy wzrost liczby sprzedanych jednostek niż marki, które stosowały niespójne podejście w tym samym okresie16.

59,1x

Marki produktów dla niemowląt, które realizowały strategię reklamową opartą na ciągłej obecności, odnotowały średnio 59,1 raza większą liczbę sprzedanych jednostek na etapie odzyskiwania niż marki, które nie miały takiej strategii17.

46%

Średnio 46% marek produktów dla niemowląt korzystało z więcej niż jednego produktu Amazon Ads na etapach odzyskiwania18.

83%

Marki produktów dla niemowląt, które korzystały z czterech rozwiązań Amazon Ads, odnotowały wzrost sprzedaży średnio o 83% większy niż marki, które korzystały z mniej niż trzech rozwiązań19.

Opieka zdrowotna

17,6x

Marki produktów z kategorii opieka zdrowotna, które miały wsparcie Amazon Ads na etapie odzyskiwania, zaobserwowały 17,6 raza większy wzrost liczby sprzedanych jednostek niż marki, które stosowały niespójne podejście w tym samym okresie. 20

71,6x

Marki produktów z kategorii opieka zdrowotna, które realizowały strategię reklamową opartą na ciągłej obecności, zaobserwowały średnio 76,1 raza większą liczbę sprzedanych jednostek na etapie odzyskiwania niż marki, które nie miały takiej strategii. 21

72%

Średnio 72% marek produktów z kategorii opieka zdrowotna korzystało z więcej niż jednego produktu Amazon Ads na etapach odzyskiwania. 22

77%

Marki produktów z kategorii opieka zdrowotna, które korzystały z czterech rozwiązań Amazon Ads, odnotowały wzrost sprzedaży średnio o 77% większy niż marki, które korzystały z mniej niż trzech rozwiązań. 23

Sprzęt i zaopatrzenie medyczne

52,6x

Marki produktów z kategorii sprzęt i zaopatrzenie medyczne, które miały wsparcie Amazon Ads na etapie odzyskiwania, zaobserwowały 52,6 raza większy wzrost liczby sprzedanych jednostek niż marki, które stosowały niespójne podejście w tym samym okresie. 24

52,8x

Marki produktów z kategorii sprzęt i zaopatrzenie medyczne, które realizowały strategię reklamową opartą na ciągłej obecności, zaobserwowały średnio 52,8 raza większą liczbę sprzedanych jednostek na etapie odzyskiwania niż marki, które nie miały takiej strategii. 25

40%

Średnio 40% marek produktów z kategorii sprzęt i zaopatrzenie medyczne korzystało z więcej niż jednego produktu Amazon Ads na etapach odzyskiwania. 26

73%

Marki produktów z kategorii sprzęt i zaopatrzenie medyczne, które korzystały z czterech rozwiązań Amazon Ads, odnotowały wzrost sprzedaży średnio o 73% większy niż marki, które korzystały z mniej niż trzech rozwiązań. 27

 • Wskazówki dotyczące reklamowania produktów z kategorii zdrowie i kosmetyki

  Wyświetlanie reklam w telewizji streamingowej z wykorzystaniem usługi Amazon Ads oznacza, że masz dostęp do tych grup odbiorców zainteresowanych zakupami w kategorii urody i stylu życia, które są niedostępne w przypadku innych dostawców mediów. Możesz również dotrzeć do odbiorców używających urządzeń Fire TV — zarówno tych, którzy zrezygnowali z tradycyjnej płatnej telewizji, jak i tych, którzy nigdy z niej nie korzystali.

  Transmisja na żywo może pomóc markom w nawiązywaniu interaktywnego kontaktu z kupującymi w czasie rzeczywistym. Możesz korzystać z rozwiązań do transmisji na żywo za pośrednictwem serwisów Amazon Live i Twitch, a także współpracować z zaufanymi twórcami i influencerami, aby zaprezentować swoją markę zaangażowanej grupie odbiorców.

  Amazon Ads może pomóc Ci opracować strategię blisko rynku, skoncentrowaną na dostosowaniu promocji produktów szybkozbywalnych do zainteresowań klientów i dochodowych wydarzeń sezonowych. Na przykład platforma Amazon DSP może ułatwić Twojej marce wprowadzanie odpowiednich ofert produktów dla grup odbiorców wszędzie tam, gdzie spędzają oni czas. Możesz również wykorzystać reklamy dźwiękowe, aby nawiązywać kontakt z grupami odbiorców w czasie, gdy nie korzystają z ekranu.

  1 Consumer Health in the U.S., Euromonitor, Stany Zjednoczone, październik 2021 r.
  2 E-Marketer, luty 2022 r.
  4–5 Dane wewnętrzne Amazon, od 1.06.2021 do 31.05.2022, Stany Zjednoczone
  * W analizie uwzględniono ASIN-y, w przypadku których problem z odpowiednim poziomem zapasów występował w sposób ciągły przez okres co najmniej 4 i co najwyżej 13 tygodni
  6 IRI, E-Commerce Opportunities: What, When and How to Achieve Growth in the Digital Space, Statista, maj 2020 r.
  7 Dane wewnętrzne Amazon, I kwartał 2021 r.
  ** Wzrost ten jest obliczany jako procentowy wzrost średniej liczby jednostek sprzedanych na etapie odzyskiwania w porównaniu ze średnią liczbą jednostek sprzedanych na etapie występowania problemu z odpowiednim poziomem zapasów
  8–10 Dane wewnętrzne Amazon, 2022 r., Stany Zjednoczone
  11 Dane wewnętrzne Amazon, styczeń–grudzień 2021 r., Stany Zjednoczone
  12–14 Dane wewnętrzne Amazon, 2022 r., Stany Zjednoczone
  15 Dane wewnętrzne Amazon, styczeń–grudzień 2021 r., Stany Zjednoczone
  16–18 Dane wewnętrzne Amazon, 2022 r., Stany Zjednoczone
  19 Dane wewnętrzne Amazon, styczeń–grudzień 2021 r., Stany Zjednoczone
  20–22 Dane wewnętrzne Amazon, 2022 r., Stany Zjednoczone
  23 Dane wewnętrzne Amazon, styczeń–grudzień 2021 r., Stany Zjednoczone
  24–26 Dane wewnętrzne Amazon, 2022 r., Stany Zjednoczone
  27 Dane wewnętrzne Amazon, styczeń–grudzień 2021 r., Stany Zjednoczone