Ogłoszenie o nowej funkcji

Automatyczne zwiększanie rozdzielczości zasobów za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji w Amazon DSP

30 maja 2024 r.

Co nowego?

W Amazon DSP wprowadzamy pierwszą funkcję wykorzystującą generatywną sztuczną inteligencję w przepływie pracy związanym z materiałami reklamowymi. Dzięki nowej funkcji rozdzielczość kwalifikujących się zasobów obrazów będzie automatycznie zwiększana, aby mogły być wyświetlane w niektórych miejscach docelowych premium wymagających wyższej rozdzielczości, takich jak aplikacja Amazon Shopping. W ten sposób reklamodawcy mogą rozszerzać zasięg swoich kampanii bez konieczności wykonywania działań lub ponoszenia kosztów związanych z tworzeniem dodatkowych zasobów.

Przepływ pracy po stronie klienta jest następujący:

 1. W interfejsie użytkownika Amazon DSP należy w przepływie pracy „Tworzenie materiału reklamowego” wybrać kartę „Displayowe”, a następnie „Standardowa reklama displayowa”:
 2. Galeria materiałów reklamowych

  Galeria materiałów reklamowych

 3. Przed przesłaniem obrazów klient zobaczy komunikat z informacją o wymaganiach dotyczących rozdzielczości i planowanym automatycznym zwiększeniu rozdzielczości:
 4. Zasoby

  Prześlij obraz

 5. Typ materiału reklamowego Standardowa reklama displayowa obsługuje 60 rozmiarów miejsc docelowych. Przed wprowadzeniem tej funkcji w przypadku niektórych z tych rozmiarów zasoby o rozdzielczości 2x lub wyższej były wymagane lub zalecane jako wymóg wydawców. Obecnie, gdy klient prześle zasób w jednym z tych rozmiarów, rozdzielczość zasobu zostanie automatycznie zwiększona. Wymagania specyfikacji dla poszczególnych miejsc docelowych są udokumentowane w artykule Centrum pomocy (https://advertising.amazon.com/help/GK2JPNKV399ZAWG8). Proces przesyłania może potrwać do 15 minut. Zalecamy zapisywanie materiału reklamowego w trakcie procesu zwiększania rozdzielczości.
 6. Zwiększanie rozdzielczości w toku 2x

  Zwiększanie rozdzielczości w toku

  Zwiększanie rozdzielczości w toku 1x

  Zwiększanie rozdzielczości w toku

 7. Po zakończeniu procesu zwiększania rozdzielczości klient może kliknąć opcję Zwiększona rozdzielczość, aby wyświetlić uzyskany wynik w sekcji „Podgląd”. Może również wybrać opcję Oryginał, aby porównać z oryginalną wersją zasobu. Jeśli uzyskany wynik jest zadowalający, klient może zaznaczyć opcję Zatwierdź zasób o zwiększonej rozdzielczości, aby dołączyć go do materiału reklamowego. Może również wrócić do wersji oryginalnej lub usunąć zasób.
 8. Zatwierdzenie zwiększonej rozdzielczości

  Zatwierdź zasób o zwiększonej rozdzielczości

Dlaczego warto o tym wiedzieć?

Dzięki wyświetlaniu reklam w aplikacji mobilnej Amazon reklamodawcy mogą angażować grupę odbiorców, którzy korzystają przede wszystkim z telefonów komórkowych. Klienci Amazon DSP jako główny powód nieuwzględnienia w swoich kampaniach aplikacji mobilnej Amazon podają konieczność utworzenia wszystkich zasobów displayowych w rozdzielczości 2x lub wyższej. Wymóg rozdzielczości 2x ma na celu zapewnienie widzom optymalnych wrażeń, ale jednocześnie utrudnia handlowcom wyświetlanie reklam w tych wartościowych miejscach docelowych.

Dzięki wprowadzeniu tej nowej funkcji klienci nie muszą już we własnym zakresie tworzyć dodatkowych zasobów przeznaczonych do wyświetlania w aplikacji mobilnej Amazon. Teraz wystarczy przesłać zasób w typowej rozdzielczości 1x do standardowego displayowego materiału reklamowego, a Amazon DSP zwiększy jego rozdzielczość, aby mógł być wyświetlany w miejscach docelowych zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych.

Gdzie ta funkcja jest dostępna?

 • Ameryka Północna: Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone
 • Ameryka Południowa: Brazylia
 • Europa: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy
 • Bliski Wschód: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt, Izrael, Kuwejt, Maroko, Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Azja i Pacyfik: Australia, Chiny, Indie, Japonia, Nowa Zelandia, Singapur

Kto może korzystać z tej funkcji?

 • Reklamodawcy korzystający z rozwiązań samoobsługowych

Gdzie można uzyskać dostęp do tej funkcji?

 • Amazon DSP