Informacje o nowej funkcji

Funkcja moderacji pozycji jest wprowadzana na następujących rynkach: IN, SE, AE, NL

22 maja 2024 r.

Co nowego?

Funkcję moderacji pozycji wprowadzamy w dodatkowych krajach, w tym w Indiach, Holandii, Szwecji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Funkcja moderacji pozycji sprawdza ustawienia pozycji, do której jest dołączony materiał reklamowy, i przenosi wszelkie ustawienia niezatwierdzonych pozycji na poziom powiązania pozycji z materiałem reklamowym, dzięki czemu nie odnoszą się już do całego materiału reklamowego. Pozwala to na uruchamianie materiału reklamowego w odniesieniu do innych pozycji, w których nie ma żadnych naruszeń. Operacje sprawdzania ustawień obejmują segmenty odbiorców, podział dnia, targetowanie na kraj i miejsca docelowe w witrynie (jeśli mają zastosowanie).

Karta Materiały reklamowe na poziomie reklamodawcy lub podmiotu: na kartach „Materiały reklamowe” nadal będą wyświetlane statusy materiałów reklamowych, ale pojawi się nowy status „Zatwierdzono z wyjątkami”, który będzie wyświetlany wtedy, gdy dla powiązania pozycji z materiałem reklamowym wystąpi kombinacja statusów Zatwierdzono i Nie zatwierdzono.

Tworzenie materiału reklamowego

Tworzenie materiału reklamowego

Status pozycji w ustawieniach materiału reklamowego: na karcie „Pozycje” danego materiału reklamowego będzie wyświetlany status każdego powiązania z pozycjami, do których jest on dołączony. Będzie to status Zatwierdzono lub Nie zatwierdzono. Po najechaniu kursorem na ikonę z żółtym trójkątem zostanie wyświetlona przyczyna braku zatwierdzenia wraz ze szczegółami.

Pozycje materiału reklamowego

Pozycje materiału reklamowego

Status materiału reklamowego na karcie Materiały reklamowe danej pozycji: na karcie „Materiały reklamowe” danej pozycji będzie wyświetlany status powiązania każdego materiału reklamowego dołączonego do tej pozycji. Po najechaniu kursorem na ikonę z żółtym trójkątem zostanie wyświetlona przyczyna braku zatwierdzenia wraz ze szczegółami.

Dodawanie lub usuwanie materiałów reklamowych

Pozycja

Dlaczego warto o tym wiedzieć?

Reklamodawcy mogą wykorzystać tę funkcję do określania, którą pozycję należy dostosować, tak aby spełniała wymagania określone w zasadach. Ta funkcja zmniejsza niejasności dotyczące tego, która pozycja ma wpływ na materiał reklamowy, i odblokowuje możliwość uruchamiania materiału reklamowego w odniesieniu do tych pozycji, które spełniają zasady.

Gdzie jest dostępna ta funkcja?

  • Ameryka Północna: Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone
  • Ameryka Południowa: Brazylia
  • Europa: Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
  • Bliski Wschód: Zjednoczone Emiraty Arabskie
  • Azja i Pacyfik: Australia, Indie

Kto może korzystać z tej funkcji?

  • Tej funkcji mogą używać wszyscy reklamodawcy korzystający z rozwiązań samoobsługowych Amazon DSP na rynkach, na których funkcja już działa. Teraz wprowadzamy ją w nowych krajach, więc może być również używana przez reklamodawców w Indiach, Holandii, Szwecji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Gdzie można uzyskać dostęp do tej funkcji?