Ogłoszenie o nowej funkcji

Moderacja pozycji

10 sierpnia 2023 r.

Co nowego?

Wprowadzamy funkcję związaną z moderacją pozycji. Funkcja ta sprawdza ustawienia pozycji, do której jest dołączony materiał reklamowy, i przenosi wszelkie ustawienia niezatwierdzonych pozycji na poziom powiązania pozycji z materiałem reklamowym, dzięki czemu nie odnoszą się już do całego materiału reklamowego. Pozwala to na uruchamianie materiału reklamowego w odniesieniu do innych pozycji, w których nie ma żadnych naruszeń. Sprawdzenia ustawień obejmują segmenty odbiorców, podział dnia, targetowanie na kraj oraz miejsca docelowe w witrynie, w stosownych przypadkach.

Karta Materiały reklamowe na poziomie reklamodawcy lub podmiotu: na kartach „Materiały reklamowe” nadal będą wyświetlane statusy materiału reklamowego, pojawi się jednak nowy status „Zatwierdzono z wyjątkami”, wyświetlany w przypadku, gdy dla danego powiązania pozycji z materiałem reklamowym wystąpi kombinacja statusów Zatwierdzono i Nie zatwierdzono.

Tworzenie materiału reklamowego

Status pozycji w ustawieniach materiału reklamowego: na karcie „Pozycje” danego materiału reklamowego będzie wyświetlany status każdego powiązania z pozycjami, do których jest on dołączony. Będzie to status Zatwierdzono lub Nie zatwierdzono. Po najechaniu kursorem na ikonę z żółtym trójkątem zostanie wyświetlona przyczyna braku zatwierdzenia wraz ze szczegółami.

Pozycje materiału reklamowego

Status materiału reklamowego na karcie Materiały reklamowe danej pozycji: na karcie „Materiały reklamowe” danej pozycji będzie wyświetlany status powiązania każdego materiału reklamowego dołączonego do tej pozycji. Po najechaniu kursorem na ikonę z żółtym trójkątem zostanie wyświetlona przyczyna braku zatwierdzenia wraz ze szczegółami.

Dodawanie lub usuwanie materiałów reklamowych

Dlaczego warto o tym wiedzieć?

Reklamodawcy mogą wykorzystać tę funkcję do określania, którą pozycję należy dostosować, tak aby spełniała wymagania określone w zasadach. Ta funkcja zmniejsza niejasności dotyczące tego, która pozycja ma wpływ na materiał reklamowy, i odblokowuje możliwość uruchamiania materiału reklamowego w odniesieniu do tych pozycji, które spełniają zasady.

Gdzie ta funkcja jest dostępna?

  • Ameryka Północna: Stany Zjednoczone

Kto może korzystać z tej funkcji?

  • Samoobsługa

Gdzie można uzyskać dostęp do tej funkcji?

Mówisz, my słuchamy

Ta funkcja lub aktualizacja została wprowadzona na podstawie opinii reklamodawców