Informacje o nowej funkcji

Kierowanie reklam na urządzenia mobilne i komputery stacjonarne za pomocą jednego tagu materiału reklamowego

30 maja 2024 r.

Co nowego?

Reklama displayowa innej firmy to nowe reklamowe środowisko obsługi, które konsoliduje starsze szablony materiałów reklamowych platformy Amazon DSP, w tym szablony „Inna firma” i „Inna firma — platforma AAP dla urządzeń mobilnych”. Dzięki uruchomieniu tej funkcji klienci platformy Amazon DSP muszą utworzyć tylko jeden materiał reklamowy innej firmy, aby skierować reklamę do miejsc docelowych na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych. Nowy materiał reklamowy innej firmy obsługuje 54 rozmiary miejsc docelowych. Dodajemy także nowe reklamowe środowisko obsługi „THIRD_PARTY_DISPLAY” w obszarze typu formatu materiału reklamowego „THIRD_PARTY” w interfejsie API materiałów reklamowych platformy Amazon DSP. Ten dodatek do interfejsu API umożliwi serwerom reklamowym innych firm tworzenie integracji przepływów pracy materiałów reklamowych z platformą Amazon DSP, co ma zmniejszyć liczbę błędów w kierowaniu materiałów reklamowych, a tym samym zmniejszyć rozbieżności w raportach.

Przepływ pracy klienta jest następujący:

 1. Na karcie „Display” (Displayowe) kliknij przycisk Continue (Kontynuuj) w sekcji „Third-party-served display” (Reklama displayowa obsługiwana przez inną firmę)
 2. Nowy materiał reklamowy

  Przejdź do szablonu reklamy displayowej innej firmy

 3. Wybierz rozmiar, wklej tag materiału reklamowego innej firmy w polu „Tag Source” (Źródło tagu) i wypełnij odpowiednio pozostałe pola. Wszystkie kroki są dokładnie takie same, jak w przypadku wypełniania starszego szablonu „Inna firma” lub „Inna firma — platforma AAP dla urządzeń mobilnych”.
 4. Materiał reklamowy

  Ustawienia materiału reklamowego szablonu reklamy displayowej innej firmy

 5. Zapisz materiał reklamowy i powiąż go ze zgodnymi typami pozycji. Skonsolidowana reklama displayowa innej firmy może zostać powiązana z nowymi typami pozycji „Displayowe”, a także ze starszymi typami pozycji „AAP — aplikacja mobilna” i „Standardowa reklama displayowa”.

Dlaczego warto o tym wiedzieć?

Displayowe materiały reklamowe innych firm są szeroko stosowane przez klientów, którzy używają serwerów reklamowych w celu scentralizowania zarządzania materiałami reklamowymi. Reklamy displayowe innych firm przewyższają własne displayowe materiały reklamowe pod względem obsługiwanych odsłon i są powszechne w wielu branżach, takich jak usługi finansowe, motoryzacja i telekomunikacja. Przepływ pracy klienta dotyczący używania displayowych materiałów reklamowych innych firm wygląda tak, jak przedstawiono poniżej.

Skonsolidowane

Przepływ pracy klienta

Przed wprowadzeniem tej funkcji platforma Amazon DSP obsługiwała dwa typy samoobsługowych displayowych materiałów reklamowych innych firm na całym świecie:

 • Inna firma: kierowanie reklam na zasoby firmy Amazon i zasoby innych firm na komputerach stacjonarnych
 • Inna firma — platforma AAP dla urządzeń mobilnych: kierowanie reklam na zasoby innych firm na urządzeniach mobilnych

Ten nowy szablon „materiałów reklamowych innych firm” konsoliduje dwa starsze szablony i może być używany do kierowania reklam zarówno na komputery stacjonarne, jak i na urządzenia mobilne, oszczędzając czas i wysiłek sprzedawców.

Uruchomienie tej funkcji poprawia interoperacyjność platformy Amazon DSP z serwerami reklamowymi innych firm, rozszerzając zasięg interfejsu API innych firm na klientów na całym świecie. Wielu klientów interfejsu API oraz serwerów reklamowych innych firm zatwierdzonych przez ADSP od lat domagało się globalnie dostępnego interfejsu API innej firmy. Dzięki tej aktualizacji interfejsu API serwery reklamowe innych firm mogą zintegrować interfejs API ze swoimi istniejącymi funkcjami, aby zautomatyzować przepływ pracy związany z kierowaniem materiałów reklamowych. Okazało się, że taka automatyzacja zmniejsza liczbę błędów ludzkich w kierowaniu tagów materiałów reklamowych.

Gdzie ta funkcja jest dostępna?

 • Ameryka Północna: Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone
 • Ameryka Południowa: Brazylia
 • Europa: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy
 • Bliski Wschód: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt, Izrael, Kuwejt, Maroko, Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Azja i Pacyfik: Australia, Chiny, Indie, Japonia, Nowa Zelandia, Singapur

Kto może korzystać z tej funkcji?

 • Reklamodawcy korzystający z rozwiązań samoobsługowych

Gdzie można uzyskać dostęp do tej funkcji?

 • Amazon DSP