Informacje o nowej funkcji

Reklamodawcy i ich partnerzy mogą teraz uzyskać dostęp na żądanie do nowych treści edukacyjnych dotyczących Amazon Marketing Cloud

18 maja 2023 r.

Co nowego?

Reklamodawcy i ich partnerzy mogą teraz uzyskać dostęp na żądanie do nowych i poszerzonych treści edukacyjnych dotyczących usługi Amazon Marketing Cloud (AMC) za pośrednictwem konsoli edukacyjnej. W szczególności nowe treści edukacyjne obejmują:

 • Podstawy AMC. W tym materiale szkoleniowym omawiane są trendy w branży technologii reklamowej, środowiska czystego pokoju, kluczowe możliwości AMC, a także przykłady wykorzystania AMC do generowania unikalnych wniosków i umożliwienia firmie działań marketingowych opartych na statystykach. Treści te są odpowiednie dla każdego, kto chciałby dowiedzieć się więcej o czystych pokojach w ogóle, a w szczególności o usłudze AMC.
 • Programista AMC. Ten materiał szkoleniowy zawiera wprowadzenie do infrastruktury AMC, omówienie wymagań wstępnych związanych z używaniem interfejsu API AMC i uzyskiwaniem do niego dostępu, sposobów wykorzystania interfejsów API do wykonywania różnych działań, a także miejsc, w których znajdują się dodatkowe zasoby programistyczne. Treści te są najbardziej odpowiednie dla specjalistów technicznych, którzy opracowują lub planują opracowywać przepływy pracy, narzędzia i integracje za pomocą interfejsów API AMC.
 • Konfigurowanie konta AMC i zarządzanie nim. W tym materiale szkoleniowym przedstawiono sposoby tworzenia kont AMC, konfigurowania instancji, zarządzania dostępem do interfejsu użytkownika i interfejsu API oraz znajdowania dodatkowych zasobów dotyczących administrowania środowiskiem AMC. Treści te są najbardziej odpowiednie dla profesjonalistów, którzy są lub planują być administratorami środowiska AMC.

Ponadto wkrótce w konsoli edukacyjnej zostanie wprowadzony certyfikat AMC, który ma potwierdzać biegłość specjalistów w korzystaniu z AMC na potrzeby analiz i statystyk. Szkolenia w ramach programu certyfikacji Amazon Marketing Cloud będą obejmować takie tematy, jak schematy sygnałów, funkcje SQL, zapytania instruktażowe i analityczne przypadki użycia.

Dlaczego warto o tym wiedzieć?

AMC to zabezpieczone, chroniące prywatność i oparte na chmurze rozwiązanie udostępniające środowisko czystego pokoju, w którym reklamodawcy mogą wygodnie wykonywać analizy łączące pseudonimizowane sygnały, w tym dotyczące zdarzeń Amazon Ads, oraz własne dane wejściowe. Rozwiązanie umożliwia reklamodawcom i ich partnerom uzyskiwanie różnego rodzaju statystyk i podejmowanie działań na ich podstawie. Nowo wprowadzone treści edukacyjne pozwalają reklamodawcom i partnerom bardziej całościowo zrozumieć trendy branżowe i uzyskać konkretne informacje na temat wykorzystania AMC do osiągania celów biznesowych.

W porównaniu z wcześniej opublikowanymi treściami edukacyjnymi dotyczącymi AMC, nowy zestaw zasobów:

 • Zapewnia bardziej kompleksowe omówienie funkcjonalności AMC, w tym nowo wprowadzonych funkcji, takich jak funkcje płatne (beta) i AMC Audiences (beta)
 • Udostępnia wiedzę, która jest lepiej dostosowana do unikalnych potrzeb i funkcji różnych profili uczestników szkoleń
 • Łączy pomyślne wyniki testów na zakończenie szkoleń z weryfikacją usługi czystego pokoju na poziomie partnera (np. analityk czystego pokoju, programista czystego pokoju)

Gdzie ta funkcja jest dostępna?

 • Ameryka Północna: Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone
 • Ameryka Południowa: Brazylia
 • Europa: Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy
 • Bliski Wschód: Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Azja i Pacyfik: Australia, Indie, Japonia

Kto może korzystać z tej funkcji?

 • Usługa zarządzana
 • Firmy korzystające z rozwiązań samoobsługowych

Gdzie można uzyskać dostęp do tej funkcji?

Automatyzacja

Mówisz, my słuchamy

Ta funkcja lub aktualizacja została wprowadzona na podstawie opinii reklamodawców